Vergeving – wat betekent dit voor jou vandaag?

16

feb

Alina van Rijn

‘Mijn zonden zijn echt te groot.’ ‘Ik blijf maar verkeerde dingen doen. God ziet mij aankomen voor de zoveelste keer.’ ‘Een kind van God zijn? Dat gaat echt niet zomaar!’ Vaak hoor ik mensen dit nog zeggen. Maar ook de andere kant. ‘Je hoeft je zonden niet meer te belijden, want je bent al vergeven.’ Het zette mij aan het denken. Want waar ligt dan de lijn tussen het overschatten of onderschatten van zonden? Hoe vind ik balans tussen schuld en vergeving? En wat zegt de Bijbel hierover?

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
– 1 Johannes 1:9 (HSV)

Vragen over zonden is iets wat ook speelde in de tijd van de eerste gemeenten. Zo wijdt Johannes hier ook een hoofdstuk aan in 1 Johannes 1. In de gemeente waar Johannes deze brief aan schrijft, was er veel invloed van dwaalleraars die beweerden dat ze niet zondigden en daarom dus geen vergeving nodig hadden. Johannes zegt dat dit een ondermijning is van het evangelie. Door te zeggen dat ze geen vergeving nodig hadden deden ze Jezus’ offer teniet. Dan maak je God uit voor leugenaar. Beseffen dat je zonden hebt en zonden doet is dus wel belangrijk. Want hoe kun je doorgronden wat Hij voor jou heeft gedaan als je niet de ernst van de situatie inziet?

‘Hoe kun je doorgronden wat Hij voor jou heeft gedaan als je niet de ernst van de situatie inziet?’

Wat zijn zonden?

Maar wat zijn zonden dan precies? Verkeerde dingen? Maar wat voor de een verkeerd is, vindt een ander weer niet erg. ‘Zonde is de wetteloosheid’, staat in 1 Johannes 3:4. Zonden doen betekent dus dat je je niet houdt aan Gods geboden. Er is geen mens die zich kan houden aan Gods geboden. We zijn voortdurend aangewezen op het bloed van Jezus.  Zijn offer tot verzoening van onze zonden.

De erkenning van onze zonden en het onder woorden brengen daarvan is de eerste stap op de weg met God.

Belijden van zonden

Als wij onze zonden belijden. Dat wil zeggen: als wij openlijk voor onze zonden uitkomen tegenover God. Dan vind je een God die vergeeft.  Hij is trouw en rechtvaardig. Dit is geen tegenstelling. God is het beide. Trouw én rechtvaardig. We kunnen op God aan in zijn belofte van vergeving. Niet omdat Hij onze zonden maar ‘laat voor wat ze zijn’, maar omdat Hij vernietigend geoordeeld hééft op Golgotha. De relatie met God is hersteld en er ontstaat nieuwe ruimte om te leven.

Gaat dat dan zomaar? 

Ja en nee. Ja, wanneer jij jouw zonden voor Gods aangezicht belijdt, zal Hij jou vergeven en reinigen. Maar: nee, dat is niet zomaar gegaan. Daar heeft Jezus voor aan een kruis gehangen. Daar heeft Hij onnoemelijk veel voor geleden. Jezus heeft hemel en aarde bewogen om de relatie tussen God en mens te herstellen! En dat mag ons ook best wel zeer doen. Want hoe kan ik doorgaan met mijn zondige leven, wetend dat Hij daarvoor moest sterven? Genade is gratis, maar maak het niet goedkoop!

‘Genade is gratis, maar maak het niet goedkoop’

Misschien worstel je wel met de zonden in je leven. Denk je dat jouw zonden te veel en te groot zijn om vergeven te worden. Dan geeft het vers uit 1 Johannes 1:4 ontzettend veel troost en zekerheid. Want wanneer je denkt dan jouw zonden te veel en te groot zijn voor God om vergeven te kunnen worden, dan denk je te klein van God en te groot van jezelf. Daar valt voor Hem toch geen eer aan te behalen? Dat is pas zonde. Want dan doe je Jezus’ offer te kort. Dan stierf Hij voor iedereen, behalve voor jou. Dan stierf Hij voor niets. Dan was zijn offer niet genoeg. Dat kan de bedoeling toch niet zijn?

Het doel van zondebesef

Besef van zonden is een middel tot een hoger doel. Want uiteindelijk gaat het om het besef dat Jezus je redder is. Belijd je zonden, maar blijf er niet in liggen. Uiteindelijk gaat het erom dat alleen Jezus overblijft. Hij die jouw zonden wilde overnemen om ze voor eens en altijd teniet te doen. Dan wordt genade alleen maar groter.

‘Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela.’
– Psalm 32:5 (HSV)

Aan de slag!

Ik wil je uitdagen om de tekst uit 1 Johannes 1 in praktijk te brengen. Belijd je zonden voor God.

Sta open voor de enorme kracht van Gods vergeving!

Luister aansluitend het mooie lied ‘Nobody’ van Casting Crowns en Matthew West.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap