Eeuwig leven met God – Psalm 16 in de praktijk

17

feb

Iona van den Dries

Vraag jij je weleens af wat een eeuwig leven met God nu eigenlijk waardevol maakt? Wie weet dat Psalm 16 je wel meer kan vertellen hierover. Toen ik deze psalm las, viel mijn oog in eerste instantie op één zin: Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet (vers 8, NBV). Dit klonk praktisch, iets waar ik aan vast kon houden! Maar hoe ziet een eeuwig leven met God eruit? Hiervoor wil ik vandaag met je kijken naar Psalm 16. Wat kunnen wij leren van deze psalm over de waarde van een eeuwig leven met God?

Bron van goedheid

De psalm begint met de vraag aan God of Hij de spreker die bij Hem schuilt wil beschermen (16:1). Dan staat er in vers 2:

Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’
– Psalm 16:2 (NBV)

Voor de schrijver is God zijn grootste geluk, het grootste goed, letterlijk ‘goedheid’ (Studiebijbel Online). God is de bron van die goedheid. Het dienen van andere goden daarentegen brengt volgens de psalm slechts verdriet of leed en de psalmist kiest dan ook Gods kant in vers 5: hij brengt geen offers aan andere goden, want God is zijn enig deel (HSV) of enig bezit (NBV) en zijn levensbeker, zijn lot. Hij erkent dat zijn lot en wat hem is gegeven allemaal in Gods handen is.

God zelf is de goedheid in het leven van de schrijver, een goedheid die niet vervangen kan worden. Het is de bron van geluk waaruit de gelovige kan putten. In ons dagelijks leven mogen we ook genieten van wat ons is gegeven en God ervoor danken, dit doet de verteller in vers 6 immers ook. Tegelijk erkent hij dat dit alles van God is en dat het uiteindelijk God is die de bron van goedheid en daarmee geluk in zijn leven vormt.

Dagelijkse instelling

Na het kiezen voor God en erkennen wat God geeft, kun je het volgende gedeelte lezen over het leven met God:

              Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft,

zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.

              Steeds houd ik de HEER voor ogen,

              Met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.

– Psalm 16: 7-8 (NBV)

Zoals het God is die goedheid geeft, is het ook God die inzicht geeft. Ook in de nacht, ook als niemand anders wakker is of we zelf amper aanspreekbaar zijn. Er zit geen tijdslimiet op Gods aandacht voor ons. We hebben toegang tot Gods inzicht door de Bijbel, zijn Woord, en de Heilige Geest die ons kan helpen dingen te begrijpen en naar God te luisteren. Daarbij kunnen wij altijd met alles bij God terecht.

Zoals God klaarstaat voor de psalmist, zo houdt diezelfde persoon ook steeds zijn ogen gericht op God. Het is een wisselwerking, een relatie: God heeft oog voor de spreker en andersom! Op die manier blijft de schrijver dichtbij God en zal hij niet wankelen, want God is bij hem. Het is belangrijk om onze ogen gericht te houden op God, zodat we blijven luisteren naar Hem en zijn inzicht. Zo kunnen we er keer op keer voor kiezen op Hem te vertrouwen.

Eeuwig leven met God

In het laatste deel van de psalm kun je effecten en beloftes zien van het leven met God. Door zijn relatie met God verheugt het hart van de psalmist zich, juicht zijn ziel en voelt zijn lichaam zich veilig (vers 9, NBV). Soms is juist het lichaam het lastigst te overtuigen van Gods nabijheid. Bijvoorbeeld wanneer we wel weten dat God er is, maar dat niet voelen of wanneer andere dingen onze aandacht opeisen. Niet voor niets zegt Jezus als zijn discipelen met Hem wakker willen blijven, maar toch steeds in slaap vallen: de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak (Matteüs 26:41). Het is dan ook zo mooi dat zelfs het lichaam van de spreker zich veilig voelt in de wetenschap dat God voor hem zorgt.

Verder bevat de psalm een profetische belofte van God:

              U levert mij niet over aan het dodenrijk

              en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.

U wijst mij de weg naar het leven:

              overvloedige vreugde in uw nabijheid,

              voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

– Psalm 16:10-11 (NBV)

In Handelingen 2:25-28 en 13:35 legt zowel Petrus als Paulus dit gedeelte van Psalm 16 uit als profetie van Jezus’ dood en opstanding, aangezien Jezus ook een afstammeling van David was (zie Studiebijbel Online). Jezus maakte het daarbij door zijn offer ook voor anderen mogelijk om voor een eeuwig leven met God te kiezen: Hij is de weg naar een eeuwig leven met God (Johannes 14:6).

Tegelijk hoeft het hier niet alleen te gaan om redding van de dood. Zoals de goedheid van eerder de bron is voor een goed leven, zo kan het eeuwige leven met God leiden tot overvloedige vreugde in zijn nabijheid. Zoals de schrijver zegt: met de Heer aan zijn zijde zal hij niet wankelen. God zelf biedt die mogelijkheid aan, een kostbaar geschenk. Een eeuwig leven met God begint al in het hier en nu, vanaf het moment dat we Jezus aannemen als onze Redder. Houd je ogen op Hem gericht en ontdek de vreugde die Hij biedt.

Aan de slag!

Praktische wijsheden uit Psalm 16:

 • God is goed en in Hem mogen wij ons geluk, onze goedheid, vinden
 • Ons leven is in Gods handen
 • We mogen God danken voor wat we gekregen hebben
 • Houd je ogen gericht op God en laat je leiden door zijn inzicht
 • Ons hart, ziel en lichaam kunnen vreugde en rust vinden bij God
 • God biedt ons eeuwig leven aan

Met welk inzicht wil jij de komende tijd aan de slag gaan?

Deel deze overdenking

 1. Kim schreef:

  Lieve Iona,
  Duizendmaal dank voor deze prachtige overdenking 🙏❤️ Wat een mooie bemoediging, die ik zo nodig had. Dankjewel & Gods rijke zegen 🙏✨🤍 Lieve groet 🌹

 2. Erica Huisman schreef:

  Mooi Iona,
  Tof om mn favo psalm te lezen met jouw overdenking erbij. Genietend van een paar zonnige dagen in Limburg.
  Hartelijke groet aan je ouders van Bert en Erica Huisman Baptistengemeente Amersfoort

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap