Vergeving, anders dan gedacht!

03

sep

Sarah Rokach

De rabbijnen in Markus 2 hebben het er maar moeilijk mee. Hoe kan Jeshua de zonden vergeven van iemand? Tot nu toe hadden ze al heel wat gezien van Zijn werk. Hij heeft zieken genezen en veel van de Tora uitgelegd. Maar dit slaat alles! Zonden vergeven? Dat kan God alleen! De verwarring is compleet, wanneer Jezus ook nog zondaars en tollenaars bij Zich roept.

Het volledige bijbelgedeelte voor vandaag is Markus 2:1-17.

Jezus vergeeft zonden

Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen?
– Markus 2:9 (HSV)

Vergeving loopt als een rode draad door de Bijbel, van het begin tot eind. Het is bijna de essentie van het geloof in God. God is de ‘ultimate forgiver’. Dat wisten de schriftgeleerden, ook wel rabbijnen genoemd, in Markus 2:7 ook. Ze hebben een behoorlijke error in hun hoofd, wanneer Jezus zegt dat Hij de zonden van de verlamde man heeft vergeven. En die error is volkomen te begrijpen, wanneer je denkt aan de kennis die zij op dat moment hadden.

In Leviticus 24 staat namelijk dat na godslastering iemand gestenigd moet worden. Dat was een serieuze straf. En wat Jezus hier zegt, is in hun ogen godslastering. Alleen God kan zonden vergeven en verder niemand. De enige manier om toentertijd vergeving te vinden, was via offers die God aan zou nemen.

Toch gaat Jezus hier bewijzen dat Hij, door de kracht die Hij van God heeft ontvangen, zonden kan vergeven. En dat doet Hij op een manier die de schriftgeleerden bekend voor zou moeten komen.

In het Oude Testament vinden we verschillende voorbeelden van mensen die zich in onmogelijke situaties bevinden. Denk aan Elia en het vuur dat zijn offer voor God verteert, terwijl er geen reactie komt op het offer voor de Baäl. Denk aan David en Goliat: een onmogelijk gevecht. Allemaal baden zij tot God en God antwoordde hen door middel van een teken of wonderlijke gebeurtenis.

Deze kennis hadden de schriftgeleerden ook en Jezus doet daarom hetzelfde. Om te bewijzen dat Hij daadwerkelijk de kracht van God gekregen heeft om zonden te vergeven, geneest Hij de man. De verlamde(!) man staat op en gaat naar huis, nadat hij fysiek en geestelijk kerngezond is geworden. Daar kon niemand omheen. Een man die eerst niet kon lopen, kan dat nu opeens wel. Jezus laat hiermee zien dat Hij de kracht van God had om het zichtbare (fysieke lijden) en het onzichtbare (zonden) weg te nemen.

Vergeving, ook voor jou

En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars?
– Markus 2:17 (HSV)

Nog even terug naar die schriftgeleerden. Die waren toch een beetje van slag, zo zie ik het voor me. Hoe meer ze van Jezus zien, hoe minder Hij in hun plaatje van een ‘goede’ schriftgeleerde past. Laat staan de Messias! Zeker nu Jezus aanschuift bij tollenaars en zondaars.

De schriftgeleerden zijn heel erg gefocust op wat de zondaars voor effect kunnen hebben op Jezus. Maar Jezus focust zich echter op het effect dat God kan hebben op de zondaars. Hij laat zien dat de zonden van iemand geen reden zijn om zich van die persoon af te wenden. Integendeel! Hij neemt deze mensen bij de hand en zorgt voor ze. Afwenden zou afwijzen betekenen. En dat is nooit Gods bedoeling! God schenkt ook jou vergeving, zomaar. Hij deinst niet terug voor onze fouten!

Aan de slag!

Luister naar het lied Machtige Daden, Opwekking 881. God doet machtige daden en één daarvan is het vergeven van onze zonden. Ik hoop dat je die diepe vreugde mag ervaren!

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

  1. Grace schreef:

    Hallo, mooie overdenking…vooral de verwijzingen van NT naar OT en omgekeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap