Een nieuwe leer met groot gezag

02

sep

Arjannàh Azodi Deylami

Laten we ons plaatsen in de schoenen van de tijdgenoten van Jezus. We staan in het begin van Jezus’ bediening. Hij staat op dit moment aan de voorbode van Gods plan om, door Hem, de Zoon, de mensheid te verlossen van zonden en dood. Jezus zou ervoor kunnen kiezen dit alleen te doen. Hij is immers machtig genoeg. Maar Hij kiest ervoor om twaalf discipelen aan te wijzen. Natuurlijk kiest Jezus hier niet zomaar voor, want het plan van God is tot in de detail uitgedacht. Deze discipelen zullen vissers worden van de mensheid! En zo zal het Evangelie zich als een olievlek verspreiden over de hele wereld, tot het uiterste einde der aarde.

Het volledige bijbelgedeelte voor deze overdenking is Markus 1:16-45.

Wat kost het, om Jezus te volgen?

Simon, Andreas, Jakobus en Johannes lieten diréct alles vallen toen Jezus tegen hen zei: ‘Kom en volg Mij.’
Hoeveel vertrouwen moeten zij hebben gehad in Hem? Jezus vraagt niet een klein beetje van deze mannen, maar alles. Hij vraagt niet: ‘Heb je één dag per week de tijd om mij te volgen?’ Nee, Hij vraagt om volledige toewijding en navolging. Hij vraagt de discipelen om alles wat zij kennen en hebben achter hen te laten, om Hem te volgen.

Jezus vraagt dit in zekere zin ook van ons. Wat als Hij op dit moment voor je zou staan en diezelfde vraag aan jou zou stellen: ‘Kom en volg Mij’. Ben je bereid om alles achter je te laten? Als het antwoord ja is, hoe zou je dat op de dag van vandaag dan kunnen toepassen? Is er iets dat je op dit moment moet loslaten in je leven, om Jezus volledig te kunnen volgen?

Jezus’ onderwijs en uitwerping van demonen

Jezus ging naar de synagoge en onderwees de mensen. Hij viel al snel op, want Hij was niet zoals de andere Schriftgeleerden. Jezus, een nog onbekende man die uit het ‘niets’ tevoorschijn kwam, sprak de mensen toe als iemand met gezag. Kun je je voorstellen dat dit vragen opriep van Zijn volksgenoten?
Wie is deze man? Waar komt Zijn kennis en gezag vandaan? Over welke nieuwe leer praat Hij?

In de synagoge was er een man die bezeten was door een demon. Deze man schreeuwde: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben Je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie Je bent, de Heilige van God.’ De demonen wisten wie Jezus was en dat Hij hier was om de grootste strijd ooit te strijden. Zonder hierop te reageren, sprak Jezus streng en met autoriteit: ‘Zwijg en ga weg uit hem!’

En de demon vertrok uit de man, gepaard met stuiptrekkingen en luid geschreeuw.

Laten we even stilstaan bij dit moment en er ons een voorstelling van maken. Hoe indrukwekkend moet dit zijn geweest? Mensen moeten zich hebben verwonderd, verbijsterd, nieuwsgierig zijn geworden. Het moet allerlei vragen hebben opgeroepen. De mensen zeiden dan ook tegen elkaar: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met een groot gezag!’

Jezus brengt een nieuwe leer met een groot gezag

Jezus, de Zoon van God. Hij, onze Verlosser. Jezus, die God is en mens is geworden om ons, de mensheid, te verlossen van onze zonden en de dood. Zijn leer wordt gebracht en heel Israël wordt door elkaar geschud. Jezus had géén wapens nodig. Zijn aanwezigheid was genoeg. Hij hoefde geen respect of autoriteit af te dwingen. Zijn aanwezigheid zorgde hiervoor. Door Jezus heeft God zich geopenbaard.

Als wij God willen kennen, moeten we naar Jezus kijken als persoon. Jezus is een man van waarheid, autoriteit, gezag, liefde, zachtmoedigheid, geduld, speelsheid, bescherming, genezing, voorziening, rechtvaardigheid, vreugde en nederigheid. Jezus was een dienende man. Hij genas de schoonmoeder van Simeon en dit ging rond als een vuurtje. Na een hele dag te hebben onderwezen, is Jezus’ werk niet afgerond. Nee, de mensen brachten alle zieken en bezetenen naar Hem toe en Hij genas er velen. En zelfs na al dit harde werken, stond Jezus vroeg in de ochtend op om te bidden tot Zijn Vader.

Wat kunnen wij van Jezus leren?

Als Jezus in Zijn drukke bediening, waarin mensen continu Zijn aandacht vragen, nog de tijd en ruimte neemt om tot Zijn Vader te bidden… Hoeveel meer hebben wij dan gebed nodig?

Laten we een voorbeeld aan Jezus nemen en ondanks onze bezigheden op een dag, hoeveel het er ook zijn, niet vergeten om te bidden tot Onze Vader. Sterker nog, júíst in de drukte, wanneer het amper meer op eigen kracht lukt! Dat is het perfecte moment om in gebed te gaan, omdat we volledig afhankelijk zijn van Onze Vader. Het is God en God alleen.

Aan de slag!

Jezus vraagt ons om Hem volledig te volgen. Zijn er punten in je leven, waarvan je weet dat je die nog los moet laten om hier gehoor aan te geven?

Lukt het je om ten minste één ding te bedenken? Ga in gebed en vraag Gods hulp om dit los te laten.
En wanneer je het deze week druk hebt, laat dan even de boel de boel en ga in gebed, zoals Jezus dat laat zien.

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

  1. Willeke Smit schreef:

    Heel erg mooi, wij kunnen zoveel van Jezus leren, Hij heeft zoveel nagelaten en Hij roept ons op om Hem onvoorwaardelijk te volgen. Alles loslaten, dat vind ik best moeilijk en toch kom je bij Hem niets tekort en ben ik totaal afhankelijk van Hem. Dat besef heb ik zeker en zonder gebed kan ik ook niet. Zo heerlijk om met Hem de dag te beginnen en af te sluiten. Gedragen door gebed. Daarom een prachtige overdenking!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap