De farizeeën kunnen niets met Jezus’ houding. Jij wel? 

04

sep

Mandy

Als rabbi wisten mensen precies wat ze van Jezus konden verwachten. De farizeeën gaven het goede voorbeeld: je moet de Tien Geboden en alle andere regels volgen, die God in het Oude Testament gaf. En je behoort mensen te berispen als ze iets fout doen. Dat is precies het beeld dat je ook van Jezus hebt, toch?

Het was voor de farizeeën zoveel gemakkelijker geweest, als Jezus gewoon zo was. Voorspelbaar. Veilig. Zo’n beetje zoals de farizeeën hun positie in stand houden. Maar in het gedeelte dat we vandaag lezen, Markus 2:18-28, doet Jezus twee keer het tegenovergestelde en staan mensen met hun mond vol tanden. Wie is toch deze man, die zichzelf leraar noemt?

De farizeeën staan perplex: waarom volgt Jezus de regels niet?

Zo zien de farizeeën op een dag dat Jezus’ discipelen niet vasten, een principe dat de schriftgeleerden zelf regelmatig herhalen. Ze vragen zich af waarom de discipelen niet doen wat als zeer ‘geestelijk’ wordt gezien. 

En Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de Bruidegom bij hen is? Zolang zij de Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten, maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan, in die dagen, zullen zij vasten.
– Markus 2:19-20 (HSV)

En dan de sabbat, de dag waarop ze móeten rusten. Iets doen op deze dag is uit den boze. Maar wanneer Jezus op deze dag met Zijn discipelen door de korenvelden loopt, besluiten de leerlingen aren te plukken. De farizeeën vallen hier direct over! Waarom doen Jezus’ discipelen iets dat niet mag? Jezus geeft daarop dit antwoord:

De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat. Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.
– Markus 2:27-28 (HSV)

Waarom zegt Hij er niets van, als Zijn eigen discipelen de regels overtreden? Als zij niet doen wat een leerling ‘behoort’ te doen?

De farizeeën begrijpen het niet: Jezus kijkt naar het hart

Wie is toch deze man die zichzelf rabbi noemt, maar zich fundamenteel anders gedraagt dan de leraren die de mensen kennen? Wie is de man die alles wat God heeft gezegd opzij lijkt te schuiven en vragen stelt over dat wat al zó lang vastligt? 

Dit is een leraar die anders is. Voor de schriftgeleerden is Hij een bedreiging. Voor de ‘gewone’ mens is Hij intrigerend. Hij verricht wonderen en spreekt met gezag. Jezus leert dat Hij, als het Nieuwe Evangelie, niet samengaat met de wetten en gebruiken van het Joodse geloof. Hij geeft vrijheid van het proberen na te leven van, maar nooit voldoen aan de wet. Jezus leert een nieuwe weg, die niet kan samengaan met de oude weg van de farizeeën. 

Aan de slag!

Herken jij je in de gevoelens die Jezus bij de farizeeën oproept? Misschien vind je het wel makkelijker om regels te volgen. Geeft het overzicht en duidelijkheid. Ga vandaag met Hem in gesprek. Hoe kun jij de vrijheid ervaren die Hij je geven wil? Wat moet je hiervoor loslaten?

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Dankjewel Mandy, mooie blog!
    In de vrijheid die Jezus geeft ga je je uit liefde voor Hem en je medemens houden aan de regels van de wet!
    Maar niet omdat het moet maar vanuit liefde tot God en de mensen om je heen! Een hele andere insteek!

    Wat je met liefde doet, doe je van harte en wat je van harte doet, doe je goed❣️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap