Vergeten groenten en de woorden van God

28

okt

Matthea van den Berg

Ken je de term vergeten groenten? Zoals pastinaak, aardpeer, schorseneren of postelein? Lang geleden stond dit regelmatig op het menu, maar tegenwoordig eten we dat soort groenten niet vaak meer. Ze zijn in de vergetelheid geraakt omdat we het niet (meer) kennen van huis uit. Wat we niet kennen, maken we zelf ook niet snel klaar, zo blijkt. Met sommige woorden is dat ook zo. Ik houd van vergeten woorden. Niet dat ik ze vaak gebruik (dat zou ik wel graag willen), maar sommige woorden zijn te mooi om niet meer te gebruiken. Wat vind je bijvoorbeeld van ‘ten hemel schreiend’ of ‘klaarblijkelijk’, of wat dacht je van ‘kostelijk’? Mooi toch? Laten we vandaag ook eens kijken naar mooie woorden van God, die we misschien wel vergeten zijn...

De woorden van God          

De Bijbel kent ook van die woorden. Prachtige woorden die we in de kerk nog wel horen, maar in het dagelijks leven niet vaak gebruiken. Zoals goedertierenheid of lankmoedigheid. Lankmoedigheid is de eigenschap van lang en veel te verdragen en te vergeven, dat is toch prachtig?!
De betekenis ervan lijkt op woorden die we wel vaak gebruiken, maar dekt toch vaak nét niet helemaal de lading. Omdat ze van een hogere orde lijken.
Goedertierenheid is ook zo’n woord. Het lijkt op goedheid, maar het is meer dan dat. Als ik het opzoek op Google, staat daar de volgende omschrijving:

Goedertieren betekent oorspronkelijk goeder tiere, van goede groei. Maar goedertieren heeft de betekenis aangenomen die grenst aan de betekenis van genadig. Goedertierenheid behelst: genade, gunst, goedheid, getrouwheid, vriendelijkheid, zachtaardigheid.

Goedertierenheid is een eigenschap die God toekomt. Mensen kunnen goed doen, maar God is goedertieren. Het is meer dan goed, zelfs tot in de eeuwigheid.

Goedertierenheid is een eigenschap die God toekomt

Psalm 136 (HSV) gaat over de eeuwige goedertierenheid van God.

Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Loof de God der goden,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Loof de Heere der heren,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die grote wonderen doet, Hij alleen,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Die de hemel met inzicht maakte,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Die de aarde boven het water uitspande,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die de grote lichten maakte,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
de zon tot heerschappij over de dag,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
de maan en sterren tot heerschappij over de nacht,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die de Egyptenaren trof in hun eerstgeborenen,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
en Israël uit hun midden uitleidde,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
met sterke hand en uitgestrekte arm,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die de Schelfzee in tweeën deelde,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
en Israël er middendoor deed gaan,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
maar de farao met zijn leger in de Schelfzee stortte,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die Zijn volk door de woestijn leidde,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Die grote koningen versloeg,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
en machtige koningen doodde,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;

Sihon, de koning van de Amorieten,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
en Og, de koning van Basan,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Hij gaf hun land als erfelijk bezit,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
als erfelijk bezit aan Zijn dienaar Israël,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die aan ons dacht in onze nederige staat,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;
en ons aan onze tegenstanders ontrukte,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die aan alle vlees voedsel geeft,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Loof de God van de hemel,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Deze Psalm heeft 26 verzen die allemaal hetzelfde eindigen. Het lijkt een beetje langdradig en eentonig, maar dringt het tot je door? Wat een kracht! Wat een belofte!

God leeft in de tijd

Sommige woorden zijn we misschien vergeten of vinden we maar ouderwets, maar de woorden van God zijn onuitputtelijk en van alle tijden. God leeft in de tijd – in élke tijd. Zijn woorden smaken goed.

Aan de slag!

Maak een lijstje van ‘mooie’ woorden uit de Bijbel die je niet meer wil vergeten. Zoek de precieze betekenis van de woorden eens op, zodat je ze beter kunt onthouden.

Naar: Mooie woorden | Goedertierenheid – Willemijn de Jong

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap