Vandaag 4 lessen van Hizkia voor jou

23

jun

Sanne van Heukelum

Herken je dat in je eigen leven? Dat er een dreiging is van ziekte, pijn, verlies en verdriet. Soms komen er dan ook mensen naar je toe en zeggen “Zie je wel, jouw God kan je niet redden”. Hoe moeilijk is het op die momenten om op God te blijven vertrouwen, als we zelf niet geloven in de overwinning. Hizkia en het volk leert ons een aantal dingen.

Hizkia is koning van Juda. Koning Sanherib van Assyrië, een buurland van Juda, trekt ten oorlog tegen hen en neemt velen steden in. Hij wil ook Jeruzalem innemen en stuurt een knecht. De afgezant van Sanherib bedreigt en bespot het volk en de Heer. In 2 Koningen 18 vers 22 zegt hij tegen een aantal dienaren van Hizkia: “en u kunt mij nu wel zeggen: ‘wij stellen ons vertrouwen in de Heer, onze God’, maar was het niet juist die God wiens offerplaatsen en altaren Hizkia heeft laten verwijderen?”. Ook zegt de afgezant in vers 25 dat de Heer Sanherib opdracht heeft gegeven om het land aan te vallen en vernietigen.

De afgezant neemt het woord tot het hele volk, en schreeuwt naar ze “Laat hij (dat is koning Hizkia) u niet verleiden uw vertrouwen te stellen in de Heer. … luister toch niet naar Hizkia, die u valse hoop geeft met zijn bewering dat de Heer u zou redden. Hebben de goden van andere landen hen soms gered uit de handen van de koning van Assyrië. .. Als geen enkele God in staat is gebleken zijn land uit mijn handen te redden, hoe zou de Heer dan Jeruzalem kunnen redden”

Er is een enorme dreiging voor het volk: een andere koning probeert het land te veroveren. Dat betekende doorgaans in die tijd dat je al je bezittingen kwijtraakte, geen eigen oogst meer had en dus honger, en vaak ook dat de inwoners werden meegenomen in ballingschap. Reden genoeg dus om angst te hebben en in paniek te raken.

Er zijn vaak ook mensen in ons leven die schreeuwen dat we niet op God moeten vertrouwen, en dat niemand ons kan redden uit deze situatie. Wat doe je dan? Wat kunnen we van Hizkia en het volk leren?

1. Zwijg en antwoord met geen woord

De vijand schreeuwt naar het volk dat ze niet in Hizkia en in God moeten geloven, omdat geen enkele God sterk genoeg is om ze te redden. In vers 36 staat dan dat het volk zwijgt en antwoord met geen woord. Dit klinkt raar toch? Er zal vast iemand bij hebben gestaan met de neiging om keihard terug te roepen “echt wel! God kan dit” of iemand die naar de rest van het volk roept “hij heeft gelijk”. Maar dit gebeurt niet. Hij blijft stil.

Ik denk dat als iemand zo gelooft dat God niet bestaat, dat je terug kan schreeuwen wat je wilt, maar dat het niet veel zal helpen. Hij zal je toch niet geloven. Dus blijf stil, ga niet de strijd aan. Uiteindelijk hebben woorden minder kracht dan daden. Als uiteindelijk God voor het volk de overwinning behaald (sorry, spoilers ;)) dan bewijst dit dat God echt sterker is, meer dan woorden. Dus als iemand jou probeert te laten twijfelen aan God grootheid, wees dan stil. En doe het volgende:

2. Trek je terug en begeef je naar God

Hoofdstuk 19 Vers 1: Hizkia trok zijn boetekleed aan en begaf zicht naar de tempel.

Hizkia gaat naar de tempel om te bidden. In vers 14 bid hij dat hij weet dat God de enige is, en smeekt hij of God hem wil redden. Ook jij mag in je verdriet naar God gaan. Beleid dat je weet dat God goed is, en dat Hij beschermd en bevrijd. En vraag Hem te redden.

3. Vraag wijze raad

Hizkia stuurt een afgezant naar de profeet Jesaja. Hij legt de situatie uit en vraagt of ook Jesaja wil bidden. Vervolgens geeft Jesaja de koning wijze raad en bevestiging: “laat je niet ontmoedigen”.

Heb jij in je omgeving mensen die voor jou jouw “wijze raad” zijn? Naar wie ga je toe als je toerusting en bemoediging in je geloof hebt?

4. Heb geduld

God zegt tegen Hizkia dat Hij ze zal redden. Maar (vers 29): “dit jaar zul je eten wat er na de oogst toevallig nog opkomt, volgend jaar van wat er vanzelf groeit, maar het jaar erna kun je zaaien en oogsten, wijngaarden planten en van de opbrengst eten”.

God belooft redding en groei. Maar niet van de een op de andere dag. Hiervoor heb je geduld nodig. God overziet alles en ook al snap je niet waarom, we mogen geloven dat Hij een plan heeft.

Uiteindelijk behaalt het volk de overwinning dankzij de Heer en is de dreiging voorbij. De afgezant heeft ongelijk gekregen en God heeft zijn kracht laten zien. Het staat niet beschreven in de bijbel, maar ik geloof dat als je na deze gebeurtenis de afgezant had kunnen interviewen, dat hij niet meer zal beweren dat God niet kan redden.

Ik geloof dat dit ook in jouw leven zal gebeuren. Er zullen altijd mensen zijn die je voor gek verklaren dat je gelooft in een God en die beweren dat er geen hulp is. Maar God zal zijn kracht laten zien, in jouw leven en die van anderen, waardoor ook die mensen het zullen zien. Wil jij hieraan meewerken?

Aan de slag

Vragen om over na te denken:

  • Hoe kan jij in jouw leven Gods werkende kracht laten zien?
  • Vertrouw je op God in jouw moeilijkheid?

Wees stil en zoek God op.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap