De geloofshelden uit Hebreeën 11

11

okt

Tamara Bal

Vandaag wil ik je bemoedigen in je geloof door met je te kijken naar de geloofshelden uit de Bijbel. Deze geloofshelden waren gewone mensen waar God grote plannen mee had. Ze zijn de schouders waarop wij mogen staan. Ze bleven trouw aan hun geloof en zijn een voorbeeld voor ons. 

Door het geloof

Laten we een aantal delen lezen uit Hebreeën 11:4-32 (HSV):

Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn.
Door het geloof heeft Noach (…) de ark gebouwd.
Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. 
Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. 
Door het geloof heeft Abraham (…) Izak geofferd. 
Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend. 
Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend. 
Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden door zijn ouders verborgen. 
Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. 
Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen (…), omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. 

Dat is nogal een lijst! En dit is maar een gedeelte uit Hebreeën 11. Er staan nog meer mensen in de lijst en Paulus, de schrijver van deze brief, zegt dat de tijd hem ontbreekt om nog meer mensen aan deze lijst toe te voegen (Hebreeën 11:32). 

Geëerd om hun daden

Veel van deze geloofshelden worden genoemd om hun daden: Abel bracht een offer, Noach bouwde een ark, Abraham vertrok uit zijn land, Mozes’ ouders verborgen hem drie maanden, en Mozes leidde het volk Israël uit Egypte.

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. 
– Hebreeën 12:1 (HSV)

Paulus noemt de geloofshelden, om de lezers van zijn brief aan te moedigen om niet op te geven, maar trouw te blijven aan het geloof. Hij zegt eigenlijk: laten we doorzetten en de goede strijd strijden. Kijk naar al deze mensen die ons zijn voorgegaan! Als we kijken naar alle moeilijkheden die deze geloofshelden moesten doorstaan, dan kunnen wij ook onze moeilijkheden doorstaan. 

Ongeacht de uitkomst

Geen van bovenstaande geloofshelden had de zekerheid dat het resultaat van hun geloofsactie positief zou zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Abraham, toen God hem riep om naar het land te gaan dat God voor hem en zijn nageslacht bestemd had. Abraham had geen idee wat hem te wachten stond, en moest erop vertrouwen dat God hem zou beschermen tegen vijanden en hem zou leiden.

Rachab had de verspieders geholpen en ze hadden beloofd haar te sparen, maar tot die tijd had ze geen zekerheid of ze daadwerkelijk gespaard zou blijven. En Jakob zegende zijn zonen, terwijl hij stervende was en de uitwerking van de zegen niet meer met eigen ogen zou kunnen zien. 

God blijft trouw

Wat al deze geloofshelden gemeen hebben is dat ze trouw bleven aan hun geloof. Ze gaven niet op toen het moeilijk werd. Wat een voorbeeld voor ons! Als ik me probeer te verplaatsen in deze geloofshelden en de onzekerheid die zij gevoeld moeten hebben, voel ik me bemoedigd dat zoveel geloofshelden ons zijn voorgegaan en dat zij de schouders zijn waarop wij mogen staan! 

Ik hoop dat dit Bijbelgedeelte jou vandaag bemoedigt. Het geloof van Abraham, Mozes, Rachab en alle anderen in de lijst en hun vertrouwen op God, laat de trouw van God zien. Hij hield hen vast, leidde hen, had geduld met hen en beschermde hen. En Hij is vandaag nog steeds Dezelfde, dus laten we met volharding de wedloop blijven lopen – Hij is erbij!

Aan de slag! 

Wat is jouw geloofsverhaal? Jouw geloofsreis? Denk eens na over hoe God jouw leven tot nu toe heeft geleid. Is er een moment waarop God je riep om uit te stappen in geloof en Hem te gehoorzamen? Maak de volgende zin af: Door het geloof heeft [jouw naam] … 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap