Van wie ben jij er één?

17

mrt

Anne-Saar Kunz

Van wie ben jij er één?’ Misschien wordt het wel eens aan je gevraagd, op een verjaardag bijvoorbeeld. Vandaag vraag ik het ook aan je, en dat doe ik omdat Paulus het vraagt. Paulus vroeg aan de gemeente van Galatië van wie ze er één zijn. Hij doet dat nadat hij heeft teruggegrepen op het verhaal van Hagar en Sara. Een zeer ingewikkeld stuk en nadat ik wat onderzoek had gedaan, kwam ik erachter dat veel uitleggers over dit stuk verwonderd schrijven. Paulus verbindt hier namelijk allerlei thema’s met elkaar, maar de kern van het verhaal is zó sterk dat ik het graag met je wil delen. Het liet mij wat zien en dat is levensveranderend.

Voordat we verder kunnen lees ik eerst graag met je het volgende Bijbelgedeelte. Lees je mee?  

Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had: een van zijn slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur, maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte. Dit is een beeld: de vrouwen staan voor twee verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinai in Arabia, dat slaven baart. Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder. (…)

En u, broeders en zusters, bent net als Isaak kinderen van de belofte. Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgede die krachtens de Geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd. Maar wat zegt de Schrift? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de zoon van de slavin. Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw.
– Galaten 4: 21-31 (NBV)  

Abraham  

Het bovenstaande gedeelte staat in Galaten 4, en zoals ik al eerder zei is het een ingewikkeld stuk. Graag ga ik het stuk met je door. Dit het is het verhaal van Abraham. Je kent het misschien wel. Voor de duidelijkheid geef ik je hierbij de hoofdlijnen. Abraham kreeg een belofte van God. Toen leidde Hij hem (Abraham) naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zij tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.” (Genesis 15: 5, HSV)
Abraham geloofde God. En toch. Sarah, zijn vrouw, bleek onvruchtbaar. En Sarah zei tegen Abraham: Zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin; misschien zal ik uit haar nageslacht kinderen krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. (Genesis 1:2, HSV) 

Kind van een slavin  

Het leek een goed plan. Een kind verwekken bij de slaaf van Abraham, Hagar. Het is het-doe-het-zelf van deze dagen. Het is het denken uit eigen kracht, het zelf wel willen regelen. Komt dat niet heel dichtbij? Het is uiteindelijk een verdrietig verhaal. Ismaël wordt geboren, de zoon van de slavin Hagar. Paulus heeft het in Galaten 4 over Hagar en het verbond van de berg Sinaï. Het is een wat moeilijke vergelijking, maar je moet weten dat Mozes op de berg Sinaï de wet van God kreeg.

Paulus gebruikt dit beeld om te laten zien dat kinderen van de wet ook slavenkinderen zijn. Dat als je dit en dat maar doet, dan komt het goed tussen jou en God. Maar Paulus wil daar iets van weten; het wijkt volgens hem zó van af van het evangelie van Jezus Christus. Want wanneer je leeft onder de wet dan ben je gebonden, dan heb je niet de vrijheid, dan kan je niet opbloeien in Gods genade. Dan ben je net als Ismaël, een kind van een slavin.  

Van wie ben jij er één?

Dat is de vraag. Ben je een kind van Hagar? Gebonden onder de wet en leef je in angst? Of, en Paulus gaat verder. Of ben je een kind van Sara? Is zij je moeder? Sara baart een zoon, het kind van de belofte en hij krijgt de naam Izak. Izak, de zoon van de vrije.  

Van wie ben jij er één? Zeg het maar.  

Hoe is het in je leven? Aan welke kant sta je? Is je leven Christus en je sterven winst? Of ben je gebonden, leef je in angst en geef je je niet gewonnen aan Jezus, de Overwinnaar?  

Van wie ben jij er één? Toen ik hier zelf over nadacht kwam ik tot de conclusie dat ik nog zo vaak een kind van Hagar ben. Gebonden aan van alles en nog wat.
Hoe zit het bij jou? Hoe ziet jouw leven eruit, en waar ben jij aangebonden? Ga je mee, Christus volgen en daarmee een kind van Sara zijn?
Paulus schrijft het aan de gemeente van Galaten: Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw. (Galaten 4: 31, HSV)
Vrij. Vrijheid. Vrij in Christus. Dat is: al je eigen verlangens eraan, en vrij in Christus.  

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef maar Christus leeft in mij. 

Aan de slag!  

Sta in de vrijheid van Christus. Wees niet langer een slaaf van je eigen verlangens, je eigen tradities of wetten. Maar zoek, elke dag opnieuw, je enige troost en je enige houvast in Jezus alleen.
Van wie ben je er één? Ik wens en bid het je toe, wie je ook bent, dat je mag zeggen: met lichaam en ziel ben ik niet van mezelf, maar ik ben van Christus, mijn trouwe Heiland.  

Naar: preek van dr. G. C. Vreugdenhil

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap