Een onsje vriendschap alstublieft!

16

mrt

Yael Juch

Ik wil graag een onsje vriendschap, alstublieft. Wat zeg je? Een onsje vriendschap. Je weet wel een vriendschap, waar het draait om ons en niet alleen om haar. O, ik snap het al. Een onsje vriendschap. Eens even kijken. Alstublieft, hier heb je het. Opgewekt loop je de winkel uit. Eenmaal thuis, haal je het tevoorschijn. Je neemt het mee naar de tafel. Net wanneer je je tanden erin wilt zetten, valt je iets op. Je kijkt er nog eens goed naar, het ziet er toch wel heel anders uit, dan waar je op had gehoopt. Bijna confronterend en reflecterend is het uiterlijk. Je loopt terug naar de keuken om de verpakking uit de prullenbak te halen, dan lees je wat er met dikgedrukte letters op staat: ‘Een onsje vriendschap, waar het draait om ons en niet alleen om jou.’

Lees vandaag in deze overdenking de ingrediënten van een echt onsje vriendschap, zodat je het vandaag op de ‘Dag van de vriendschap’ cadeau kunt doen aan je vriendinnen.    

Bedienen in de liefde  

In een vriendschap kan het zijn dat er meer vleselijke vruchten op tafel staan. Er worden woorden gesproken uit jaloezie, oordeel of egoïsme.

That means we will not compare ourselves with each other as if one of us were better and another worse. We have far more interesting things to do with our lives. Each of us is an original. 
– Galaten 5:26 (MSG)  

We leven in een maatschappij waarin we continu worden aangemoedigd om onszelf met ander te vergelijken. Waardoor de vleselijke vruchten onderweg voor het oprapen liggen. God vraagt ons om een andere weg in te slaan, waarin we zien kijken met zijn ogen naar de mensen om ons heen. Je vriendin is uniek gemaakt door Hem, met een unieke weg in het leven. Daarom hoeven we elkaar niet te vergelijken. Ben jij niet belangrijker, dan de ander. Allebei geliefd en gemaakt om lief te hebben. Dit geeft verbinding en dit vormt de basis van vriendschap zoals God het bedoeld heeft: elkaar (be)dienen in en door liefde.

Maar U bent tot de vrijheid geroepen, zustersalleen niet tot de vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.   
– Galaten 5:13 (HSV).    

Het belangrijkste ingrediënt 

Jezus is de ultieme Vriend, hij gaf zijn leven voor ons om de weg naar de volmaakte liefde te herstellen. Toen Jezus naar zijn Vader terugging, maakte Hij de weg vrij voor de Heilige Geest. Wanneer wij Hem ontvangen in ons leven, kunnen wij de vruchten ontvangen, die Jezus ons wilde geven. Jezus zegt dat Hij twee dingen van ons verlangt: Hem liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.

De vruchten van de Geest hebben de smaak van de liefde, dit is het allerbelangrijkste ingrediënt in je leven. God wist dat wij zelf tekort komen, daarom gaf Hij het ons. Door zijn liefde kunnen wij volharden in geloof, uitgaan van het beste, in elke omstandigheid blijven hopen en gesterkt zijn (1 Korintiërs 13). Het mooiste cadeau wat wij onze vrienden kunnen geven, is het beste van wat de Geest ons aanbiedt. Dus om de juiste ingrediënten voor een vriendschapsmaaltijd te vinden, moet je langs de Heilige Geest. Je kunt in alle vrijheid gaan. Hij geeft zijn vruchten gratis, want Jezus heeft de hoogste prijs uit liefde al betaald.  

Open je handen en ontvang  

Ga aan tafel zitten. Houd je handen open en ontvang de vruchten van de Geest. Je mag ze tot je nemen, erop kauwen en ervaren dat het je verzadigt. Zodat je vol van deze vruchten vervolgens kunt uitdelen aan je vriendinnen. Hieronder staan de vruchten van de Geest beschreven in Galaten 5, met een uitwerking geïnspireerd door verschillende Bijbelteksten. 

Blijdschap  

Blijdschap te allen tijde, in het vieren en in lijden.
(1 Tessalonicenzen 5: 16-18)  

Blijdschap door het weten dat God zijn beloften niet is vergeten.
(1 Tessalonicenzen 5:24)   

Blijdschap zonder maat, die door volharding niet vergaat.
(Romeinen 12:12)    

Goedheid  

Goedheid kan het kwade overwinnen, door een paar op waarheid gebaseerde zinnen.
(Romeinen 12:21)

Vrede  

Vrede is: moedig zijn om niet te luisteren naar je bezorgde brein.
(Johannes 14:27)  

Vrede is veel groter dan je kon verwachten, bewaakt je hart en gedachten.
(Filippenzen 4:6-7)  

Geloof 

Geloof is een vaste grond waarop je staat, overtuigd dat wat je hoopt, maar niet ziet, echt bestaat.
(Hebreeën 11:1)

Geduld  

Geduld is het geloven in dat wat nog niet zichtbaar is, zal komen en dat het mooier zal zijn dan in je eigen dromen.
(Efeze 3:20)  

Geduld is wachten op de Heer, want Hij ziet veel meer.
(Psalmen 27:14)  

Geduld is vastberaden en dapper blijven staan, wanneer anderen aan God voorbijgaan.
(Psalmen 37:7) 

Zachtmoedigheid 

Zachtmoedigheid vindt het fijn om de minste te zijn.
(1 Petrus 3:8)

Zachtmoedigheid is daar waar je van Zijn rijkdom deelt, waardoor je de ander optilt.
(Filippenzen 2:3)

Vriendelijkheid

Vriendelijkheid staat ervoor open om de ander te leren kennen.
(Filippenzen 4:5)  

Vriendelijkheid is de ander met oprechte aandacht verwennen.
(Johannes 13:20)

Vriendelijkheid doorbreekt de woede zonder het te ontkennen.
(Spreuken 15:1)    

Zelfbeheersing   

Zelfbeheersing laat zich niet verleiden, hij laat zich door volharding leiden.
(2 Petrus 1:6) 

Zelfbeheersing houdt zijn tong in bedwang, keert de andere wang.
(Spreuken 18:21) 

Aan de slag!    

Nodig je vriendin uit om binnenkort wat samen te gaan eten om jullie vriendschap te vieren.
Behandel de volgende vragen aan tafel:  

  • Vraag je vriendin of je in de vriendschap misschien te veel aan jezelf hebt gedacht? Vraag om vergeving.  
  • Loop alle vruchten samen langs, van welke willen jullie meer proeven in jullie vriendschap? Welke vruchten zie je al bij de ander? Dank haar en God hiervoor.  
  • Bid met en voor elkaar. Vraag God om een zegen over jullie vriendschap. 

  

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap