Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt

21

nov

Jacomien van Urk

Wat komt er in jouw gedachten bij het lezen van deze titel? Lees ‘m nog eens en denk erover na. Kauw een tijdje op deze tekst. Hij komt uit psalm 18. Toen ik hem voor de eerste keer las, fronste ik mijn wenkbrauwen. Huh? Gods zachtmoedigheid heeft David groot gemaakt? Hoe kan zachtmoedigheid iemand groot maken? En wat betekent de zachtmoedigheid van God? Hoe ziet dit eruit?

In psalm 18 staat deze waarheid. David heeft deze psalm geschreven op de dag dat de Heere hem heeft gered uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Boven de psalm staat dan ook: ‘Danklied na overwinning’. In de woorden van deze psalm proeven we de verwondering en dankbaarheid van David over deze overwinning. Hij schrijft over zijn God die de aarde laat daveren en beven, rook uit zijn neus laat stijgen, hemel en aarde laat buigen, zweeft op de vleugels van de wind, Hij die het in de hemel laat donderen, en zo kunnen we nog wel even doorgaan met de beschrijvingen die David geeft aan Gods strijd tegen zijn vijanden. Lees het maar na in psalm 18.

En daarna komt de dankbaarheid van David over deze overwinning van God. ‘Hij is mij genegen geweest’ staat er in vers 20. Prachtig. David is vol van de machtige redding van God.

“Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur.”
(Psalm 18: 30, HSV)

David heeft Gods macht gezien in de overwinning van zijn vijanden. De man van God die in zoveel psalmen ook zijn angst beschreef. Zijn verdriet en zijn ellende. David die kon schreeuwen en smeken om redding van alles en iedereen die hem belaagde. Die zo wanhopig kon snakken naar redding. Hier mag hij van overwinning zingen! Omdat hij ziet dat God de overwinning geeft! En dan volgt die bijzondere tekst:

‘Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven, Uw rechterhand heeft mij ondersteund, Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt’.
(Psalm 18: 36, HSV)

Wonderlijk, hè? Ik ben eens gaan opzoeken wat deze tekst zou kunnen betekenen. Er werden veel verschillende woorden gegeven voor het woord zachtmoedigheid. Waaronder: goedheid, hulp, voorzienigheid en genade. Allemaal woorden die ons meer licht geven over deze tekst. In de originele tekst, de Septuaginta, lezen we: ‘Uw tucht – Uw Vaderlijke correctie – heeft mij groot gemaakt’. Die vertaling maakte voor mij de tekst zo teer.

Ik zag hierin God als een zachtmoedige Vader, die zijn kind corrigeert om haar al de grootheid toe te laten schrijven aan de neerbuigende goedheid en zachtmoedigheid van haar genadige Vader. Om haar meer te leren over Wie Hij is. Om haar dichter naar Hem toe te trekken. Om haar te laten zien dat Hij de overwinning behaalt. Om haar te laten verwonderen over Zijn goedheid. Zich te laten verheugen in zijn zachte hand die haar leidt. Hij, die de beste Vader is.

Als we vertrouwen op Gods goedheid en voorzienigheid, gaat Hij grote dingen doen. Door zijn eigenschappen laat Hij zien wie Hij is. David eindigt zijn danklied met deze heerlijke woorden.

‘Daarom zal ik U, Heere, loven onder de heidenvolken, voor Uw Naam zal ik psalmen zingen!’
(Psalm 18: 50, HSV)

Aan de slag!

Zing je vandaag mee met David? Een dank- en loflied voor onze God? Omdat Hij zo goed, zo barmhartig en zo genadig is. Zijn zachtmoedigheid maakt ons groot! Zijn Vaderlijke correctie leert ons om alles te verwachten van zijn grote daden!

Kies een lied en prijs God voor wie Hij is!

Bronnen

‘Goddelijke zachtmoedigheid, Charles Sourgeon.

Deel deze overdenking

 1. Henny schreef:

  Heel mooi!

 2. Danielle Hoogendijk schreef:

  Wat mooi !
  Uw tucht – Uw Vaderlijke correctie – heeft mij groot gemaakt.
  Dit raakt me, dank je wel voor het delen.

 3. Johannes schreef:

  Dezelfde vaderlijke bemoediging, corrector vind je ook weer terug in Hebreeuwen 12

  God is goed en zeer te prijzen!

 4. Cobie van Beveren schreef:

  Wat mooi God doet er alles voor om zijn grootheid met ons te delen Hij doet alles meewerken ten goede in zijn Vaderlijke Liefde.

 5. Ingrid v Stralendorff schreef:

  Hij is verheerlijkt als koning verheven zo hoog zal Hem prijzen .God de Vader een liefdevolle Vader een geduldige Vader een alles vergevende Vader keer op keer vergeeft Hij ons Hij verdiend zoveel meer dan dat Hij krijgt Hem komt alle lof en eer toe

 6. Yme schreef:

  Ja mooi hoor, wat een heerlijke God hebben wij.
  Dankje.

 7. Maya van schreef:

  Dat we mogen schuilen in die zacgtmoedigheid iedere keer weer!

 8. Hortencia schreef:

  Dit maakt me klein tegenover God.Op deze manier leer je ook je helemaal op God te verlaten

 9. Regina schreef:

  Geweldig. Zo lief is God.

 10. Dank voor het delen…
  Zachtmoedigheid heeft en geeft moed, aan de Hand van de Vader…
  Bblessed❤

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap