Twijfels over je taak? Een case study van Mozes

19

nov

Mandy

Voel jij je wel eens verre van gekwalificeerd? Je hebt een taak, maar weet eigenlijk helemaal niet of je die wel kunt volbrengen. Je wordt ergens voor gevraagd, maar de twijfels en bedenkingen springen als paddenstoelen uit het gras. Gelukkig ben je niet de enige: de Bijbel staat vol met twijfelende personen. Vandaag kijken we naar Mozes en zijn reactie op Gods oproep.

Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?

En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen?
– Exodus 3:9-13 (HSV)

Toen antwoordde Mozes en zei: Maar zie, zij zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want zij zullen zeggen: De HEERE is niet aan u verschenen.
– Exodus 4:1 (HSV)

Toen zei Mozes tegen de HEERE: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar de HEERE zei tegen hem: Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, de HEERE? Nu dan, ga, Ik zal Zelf met uw mond zijn, en u leren wat u spreken moet. Maar hij zei: Och Heere, zend toch iemand anders, door wiens hand U deze boodschap ook maar wilt zenden.
– Exodus 4:10-13 (HSV)

Na het laatste vers staat er dat de ‘toorn van de HEERE ontbrandde’. God was er klaar mee. En ergens snap ik dat wel, ik had mijn geduld met Mozes allang verloren. Sta op en wandel, man!

Mozes’ twijfels moeten plaatsmaken voor Gods plan

Maar als we eerlijk zijn: kunnen wij ons niet net zoals Mozes voelen? Hij was rustig de schapen aan het hoeden toen hem de opdracht gegeven werd om een heel volk uit een ander land te bevrijden. Niet echt een typische dinsdag, of wel? Ik had er waarschijnlijk nog 35 andere bedenkingen achteraan gegooid.

En toch heeft God Zijn oog op Mozes laten vallen. Mozes moet het gaan doen en zijn twijfels moeten plaatsmaken voor Gods plan. Lees je het boek Exodus door, dan zie je dat Mozes groeit van een twijfelende volger tot een volgzame leider. Hoe had hij dat ooit van tevoren kunnen bedenken?

Dat kon hij niet, maar God wel. God had het allang gezien. En of Mozes zich nou gekwalificeerd voelde of niet, God stelde hem in staat voor dat waartoe hij geroepen werd.

Aan de slag!

En zo mag het dus ook met ons zijn. Wij zullen waarschijnlijk niet geroepen worden om een heel volk uit een ander land te leiden, maar gehoorzaamheid zit ‘m net zo goed in kleine dingen. Wanneer je wéét dat je ergens toe geroepen wordt, durf dwars door je twijfels een stap te zetten. Het nummer ‘Captain’ van Hillsong United geeft het volgen van Jezus goed weer. Luister hier vandaag naar.

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Dankjewel Mandy! Zó herkenbaar!
    De tekst die je noemt : Nu dan, ga Ik zal zelf met uw mond zijn , en u leren wat u spreken moet! Wow! God is goed🙌🏻
    Zo’n bemoediging!

    En het is zó waar, als je je beschikbaar stelt doet God dit weet ik uit ervaring❣️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap