Halleluja! Laat het tot in eeuwigheid klinken!

20

nov

Alina van Rijn

Halleluja! Prijst God! Je hart jubelt het uit. Je handen in ontzag naar boven gericht. Hij is het zo waard. Ik vind het een prachtig woord. En op de meeste dagen schroom ik niet om het te denken, proclameren of te zingen. Op andere dagen gaat het wat minder vanzelf. En waarom? Mijn slechte dagen zouden geen invloed moeten hebben op Gods aanbidding. Integendeel, het zou ten alle tijden moeten klinken.

Halleluja

Het betekent letterlijk ‘Prijst de HEER’. Het woord ‘halleloe’ (Prijst!) is de meervoudige gebiedende wijs van het Hebreeuwse werkwoord hallel, wat prijzen betekent. Jah is de afgekorte term van JHWH de Hebreeuwse naam van God.

Een logische plek voor het woord in de Bijbel is uiteraard de psalmen. Zeker in de lofpsalmen klinkt deze enthousiaste aanbiddingskreet. Maar het klinkt ook in Openbaringen. Helemaal aan het einde van de Bijbel. Helemaal aan het einde van deze wereld. Van begin tot einde klinkt dat halleluja. Uit duizenden monden en harten. Voor onze God. Alleen als je blij bent? Alleen als jij je daar goed bij voelt? Nee, altijd. Zijn naam zal geprezen worden, ondanks dat het soms schuurt.

‘Halleluja! Zing voor de HEERE een nieuw lied, Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen.’
– Psalm 149:1 HSV

Halleluja met een opdracht

Een Halleluja met daarbij een opdracht. Zing Zijn lof met nieuwe woorden. Een nieuw lied die de dagen van de HEERE bezingen.

‘Halleluja! Mijn ziel, loof de HEERE. Ik zal de HEERE loven in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.’
– Psalm 146:1-2 HSV

Het is een oproep aan de ziel. Loof de HEERE, oh mijn ziel. En dat zolang ik besta! Laat het klinken tot in alle eeuwigheid!

‘Maar wíj zullen de HEERE loven, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja!’
– Psalm 115:18 HSV

‘En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen. Er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten!’
– Openbaring 19:3-5 HSV


Halleluja met gevouwen handen.
Een Halleluja met bazuingeschal.
Halleluja uit duizend wonden.
Een Halleluja vol met tranen.
Halleluja tot in eeuwigheid!

Het is een echo uit het land waar ik naar toe ga.
En een liedje voor de lange reis daarheen.
Altijd nog wel ergens hallelujah
– Matthijn Buwalda

Aan de slag!

Zullen we het vandaag uiten? Teken, zing, schrijf of doe iets anders om uiting te geven aan dit woord. Ook als je voor je gevoel misschien niet in de stemming bent. God prijzen kan op elk moment en mist de uitwerking niet!

Luister het lied ‘Hallelujah Anyway’ van Rend Collective, neem de tijd om de lyrics mee te lezen en in je op te nemen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap