Twijfel niet aan Gods liefde voor jou!

18

nov

Gastblogger

Twijfel jij wel eens aan Gods liefde voor jou? Denk je dat God alleen van je houdt als jij aan bepaalde voorwaarden voldoet? Of denk je soms dat Hij alleen van een select groepje mensen houdt en jij daar net buiten valt? Of jij jezelf hierin nu herkent of niet, lees vooral verder en lees over Gods weergaloze liefde voor de wereld, voor jou!

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
– Johannes 3:16 (HSV)

Dit Bijbelvers is misschien wel de meest geciteerde tekst uit de gehele Bijbel. In één zin wordt als ware het gehele evangelie kort en krachtig samengevat. In één vers vat Jezus samen wat Hij in de verzen hiervoor met Nikodemus heeft besproken. Jezus vertelde Nikodemus over Gods plan met de mensen en dat het hiervoor nodig was dat de Mensenzoon hiervoor aan het kruis moest gaan. Dit vers vertelt ons wat de grondslag was van Gods plan, namelijk dat God een onvoorstelbaar grote liefde voor deze wereld heeft. Om aan te geven hoe lief God de wereld had, zegt Jezus: ‘zo lief’, God had de wereld zó lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. God gaf het liefste, het meest dierbaarste, het kostbaarste wat Hij had, namelijk Zijn eigen Zoon voor deze wereld. God houdt niet alleen van een select groepje mensen waar jij dan net niet bij hoort. Want zo lief had God de wereld gehad, en daar val ook jij onder!

Ja maar…

Ja maar, Carola, jij weet niet wat ik allemaal gedaan hebt, hoe kun je dan zeggen dat God toch van mij houdt? Dat kan ik omdat de Bijbel dat zegt, daar staat namelijk: ‘God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8, HSV). Zelfs toen wij nog vijandig tegenover God stonden is Jezus voor ons gestorven. Aan het kruis droeg Jezus al jouw schuld en zonden. Jezus nam aan het kruis de straf op Zich die wij eigenlijk hadden verdiend. Maar het was uit liefde, weergaloze liefde of ook wel Agapè liefde; onzelfzuchtige, opofferende en dienende liefde, voor de Vader, voor jou en mij dat Hij dit gedaan heeft.

Twijfel niet langer

Jij mag je vertrouwen stellen in het volbrachte werk van Jezus aan het kruis, geloven dat Jezus voor jou de weg is gegaan. Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Twijfel niet langer over Gods liefde voor jou. Hij heeft je liever dan lief! Zijn genade is oneindig, maar Hij wil dat jij dit gelooft.

Aan de slag!

Bid je mee?

Lieve Jezus, dank U wel dat Uw liefde voor mij tot het uiterste ging en U Uw leven aan het kruis gaf voor mij toen ik nog een zondaar was. Nu mag ik recht tegenover God, mijn Vader, staan.

Vader ik wil niet meer twijfelen aan Uw weergaloze liefde voor mij. Ik wil Uw liefde ten volste kunnen omarmen. Heilige Geest stort Gods liefde uit in mijn hart en laat me voelen en ervaren dat U liefde bent. Dank U wel daarvoor. In Jezus’ naam, amen!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap