3 handvatten om je geloof te delen

17

nov

Marije Brandwijk

Het kan lastig zijn om je geloof te delen met anderen. Je moet altijd maar net het juiste moment vinden en dan ook nog precies weten wat te zeggen. Als je dit herkent, dan komt deze gedachte waarschijnlijk ook in je op: ‘Ik laat het nu maar even voor wat het is, het komt wel een andere keer. Paulus geeft ons in Kolossenzen een drietal handvatten die je kan grijpen wanneer je in een dergelijke situatie terecht komt. Dan is het misschien toch niet zo lastig!

Ik denk dat het sowieso voor iedereen verschillend is, hoe gemakkelijk iemand over het geloof praat en het deelt met anderen. God wil ons allemaal gebruiken om een ander te bereiken, allemaal op onze eigen manier. Ik denk dan ook dat we dus allemaal een opdracht hebben, om onze getuigenis naar buiten te brengen. Paulus schrijft daar het volgende over:

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.
– Kolossenzen 4:2-6 (HSV)

Paulus geeft ons de volgende handvatten:

1. Wees volhardend in gebed! (vs. 2-3)

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken,
– Kolossenzen 4:2-3 (HSV)

Paulus zegt hier dat we sterk moeten blijven in gebed en ook waakzaam te blijven (vs 2). Wat hij hiermee bedoelt, is dat we door moeten zetten in gebed, omdat het uiteindelijk vruchten zal afwerpen. Met waakzaam wordt meer bedoeld hoé we bidden, of we snel afgeleid zijn etc. Wanneer we bidden mogen we zeker vragen of God voor ons deuren wil openen om over ons geloof te delen. (vs 3). We mogen ook bidden voor de personen die God nog niet kennen, vragen of God hun harten aan wil raken en levens wil veranderen. Ik geloof dat door gebed voor ongelovigen hele mooie dingen kunnen gebeuren.

2. Bedenk hoe je zelf leeft en gebruik de kansen om je geloof te delen (vs. 5)

Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit.
– Kolossenzen 4:5 (HSV)

We worden hier opgeroepen om wijs te zijn, naar ongelovigen toe. Om dat te kunnen zijn is het denk ik allereerst ook belangrijk om onze eigen levens onder de loep te nemen. Hoe zien ongelovigen mensen ons? Als we zelf hun pijn doen, of verkeerde dingen laten zien in ons eigen leven, dan wordt het een soort van muur waar iemand eerst overheen moet om het geloof aan te nemen. (1 Kor. 10:32-33). Verder heeft Paulus het ook over de geschikte tijd gebruiken, wanneer die zich voordoet om over het Evangelie te vertellen. Dat kan soms spannend zijn, maar we hoeven het niet alleen te doen.

3. Denk goed na over je woorden (vs. 6)

Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.
– Kolossenzen 4:6 (HSV)

Paulus schrijft in vs. 6 dat onze woorden aangenaam moeten zijn. In het Grieks staat hier het woord charis, wat genade en dank betekend, maar ook vriendelijk. Het gaat er dus om dat we door onze woorden die we spreken wanneer we iets delen over het geloof, Gods genade laten zien en vriendelijk blijven. Soms dan weet je misschien niet wat je moet zeggen op bepaalde vragen die je kunt krijgen over het geloof. In de tekst staat dat de woorden ‘met zout gesmaakt zijn’. In het NT gebruikt de Heere Jezus deze term zelf om de vervulling met de Heilige Geest en het wandelen in de Geest aan te geven (Mat. 5:13). Wanneer je dus de Heilige Geest om hulp vraagt, zal Hij je ook de woorden geven die je nodig hebt.

Aan de slag!

Gebed: Heer, wilt U mij vandaag helpen om mijn geloof te delen. Wilt U openingen geven waarin ik iets kan vertellen over Uw liefde en genade. Geef mij de kracht van Uw Heilige Geest zodat ik de juiste woorden zal kunnen vinden. Dit allemaal tot eer van U, zodat meer mensen U mogen leren kennen als de goede God die U bent. Amen.

Deel deze overdenking

  1. Maaike schreef:

    Bemoedigende en leerzame overdenking, want het is vaak zo moeilijk om de juiste woorden te vinden en net goede moment.
    Gods zegen toegewenst bij al jullie activiteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap