Twee woorden die het verschil maken tussen dood en leven

15

okt

Alina van Rijn

Een kind van toorn, dood door de overtredingen en de zonden en ongehoorzaam aan God. Nee, Efeze schetst al met al een niet al te positief beeld van de staat waarin de mens verkeerde. Een somber beeld zonder enig lichtpuntje. Of…? ‘Maar God…’ Twee woorden. Je zou er zomaar overheen lezen. Twee woorden die alles veranderen en het verschil maken tussen leven en dood. God bracht verandering in onze sombere staat. Hij sprong in de bres om ons uit deze doodlopende situatie te halen. Om ons weer levend te maken. Levend voor Hem.

Lees je mee?

Efeze 2: 1-10 (HSV)

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,

onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,
opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Oude toestand: dood voor God

Efeze 2 vers 1-3 schetst het beeld van de mens die Christus niet kent. Dood. Verkerend in een toestand van geestelijke dood, gescheiden van de levende God. Een actief leven in overtredingen en zonden. Paulus maakt de gemeente van Efeze duidelijk hoe hun toestand was voordat zij Jezus Christus leerden kennen. Wandelend in de leefwijze van de wereld. De wereld die leeft onder het regime van de duivelse machten. Heidenen zonder toekomst. In vers 1 en 2 spreekt Paulus over ‘u’ en ‘jullie’. Hij richt zich hier tot de gelovigen met een heidense achtergrond. In vers 3 zegt Paulus dat ook hijzelf en andere gelovigen met een joodse achtergrond ‘kinderen van de toorn’ waren. Hij betrekt iedereen. Zowel jood als heiden verkeert van nature in een geestelijk dode staat.

Tjonge, denk je misschien wel. Wat een zware praat. Maar dit is ook werkelijkheid. Want hebben wij allemaal niet bewust of onbewust in deze toestand verkeerd? Ik wel. Ik heb ook een leven geleid waarin ik ‘dood’ was voor God. Maar hij liet mij niet dood. Hij liet jou niet dood. Hij maakte ons uit genade levend in Christus Jezus. Waarom? Omdat Hij barmhartig is. Omdat Hij door zijn grote liefde ons heeft liefgehad.

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.
– Efeze 2: 4-5 (HSV)

Maar God: levend door en voor God

Maar God. 2 woorden dit het verschil hebben gemaakt. Maar God schonk genade. Maar God maakte ons levend in Jezus Christus. Maar God heeft ons opgewekt en ons met Jezus in de hemelse gewesten geplaatst. Wij waren dood, maar God gaf ons leven. Hij ging niet akkoord met ons doodsvonnis. Uit genade zijn wij zalig. Niet door goede werken. Nee, niets kunnen wij bijdragen aan onze verlossing. Alles is voor, door en uit God. Uit onszelf zijn wij dood. Enkel het geloof in Jezus Christus maakt ons levend. Geloof je niet in Hem, dan blijf je dood. Kies dan voor het leven. Kies voor Jezus Christus.

Het duizelt me. Ik weet niet wat mijn hart met zoveel barmhartigheid en liefde aan moet. Want ik heb het niet verdiend. Jezus’ dood en opstanding. Zijn offer waarmee wij uit onze geestelijke doodstoestand konden losbreken. Dat is wat ons levend maakt. Opgestaan in een nieuw leven met Jezus.

Ik kan er niet bij. Ik kan enkel uitbarsten in dankbaarheid. In lofzang en aanbidding.

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ‘t niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.

Aan de slag!

Luister het lied: Amazing grace, Chris Tomlin (of van jouw favoriete uitvoering) en zing maar gerust mee! Bezing de oneindige genade van God.

Deel deze overdenking

  1. Reetje schreef:

    Amen, dat we maar bij alles wat er (aan moeite) op ons pad komt of is MAAR GOD, kunnen zeggen!!
    Híj overziet alles en heeft álles in Zijn Hand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap