Twee bezoekers bij twee maaltijden, maar een wereld van verschil

25

sep

Marianne de Bart-van der Lee

Vandaag lezen we Markus 14:1-26. Hier lezen we over twee maaltijden, vlak voor en tijdens het Pascha. Naast Jezus, zijn er in deze verhalen twee hoofdrollen te vergeven. De ene is voor Maria, de ander voor Judas. Beiden komen ze met een heel ander hart bij Jezus. Wat leeft daar precies? 

Geminacht door anderen…

Jezus overnacht voor het Pascha in Bethanië, vlakbij Jeruzalem. Tijdens de maaltijd komt er een vrouw binnenlopen. Het is Maria, de zus van Martha en Lazarus, die er beide ook zijn, zo blijkt uit Johannes 12. Ze heeft een flesje in haar hand met zuivere, kostbare narduszalf. Het is niet alleen één van de bestanddelen van het heilig reukwerk in de tempel, maar ook een zalf die wordt gebruikt bij het balsemen van de doden.

De hoeveelheid nardusolie die Maria heeft is ongelooflijk kostbaar. Normaal gesproken wordt alleen het hoofd ermee gezalfd en zeker niet de voeten. Maar in Johannes 12 kunnen we lezen dat Maria de olie niet alleen over Jezus’ hoofd giet, maar ook Zijn voeten ermee zalft. Het is zelfs zo veel, dat ze haar haren losmaakt om Jezus’ voeten ermee af te drogen.

Pure verkwisting, vinden de discipelen en dat laten ze haar weten ook. Hun reactie is niet eens zo gek, omdat ze Jezus volgden in een sober en eenvoudig leven. En ja, het geld had Maria kunnen gebruiken voor de armen, iets dat Jezus ook heel belangrijk vindt. Kun je je de minachting in hun blikken voorstellen? 

Geliefd door Jezus!

In plaats van dat Jezus de discipelen gelijk geeft, wat ze ongetwijfeld hadden verwacht, neemt Hij het voor Maria op. Hij noemt haar daad een goed werk, dat ze tot eer van Hem heeft gedaan. Ze weet dat Hij alleen alle eer toekomt. De armen zullen er altijd zijn, maar Jezus staat op het punt om te sterven.

Maria had altijd aan Zijn voeten gezeten en ze was misschien wel de enige die dat wist. Daarom deed ze wat ze kon en zalft ze Hem nog voor Zijn begrafenis. Ze moet in haar hart hebben geweten dat Jezus zou lijden voor haar verlossing. En dat Jezus zou sterven als misdadiger. Want misdadigers waren de enige mensen die niet gebalsemd mochten worden. Haar daad is een daad, die over de hele wereld zal worden verteld, zegt Jezus. Ook vandaag nog.

Een discipel, maar een verrader van Jezus

En dan de tweede persoon. We lezen even later dat Jezus het Pascha viert met Zijn discipelen. Een leerling van Jezus moet wel een goed persoon zijn toch? Niets blijkt minder waar. Jezus vertelt tijdens deze maaltijd dat één van hen Hem verraden zal. Even daarvoor had Judas een ontmoeting gehad met de farizeeërs om Jezus uit te leveren.

Wee de mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt! Het zou goed voor die mens zijn, als hij niet geboren was.
– Markus 14:21 (HSV)

Jezus zei dat niet uit bitterheid of wraak over Judas. Nee, ‘wee de mens‘ is een teken van bedroefdheid, omdat het slecht met hem zal aflopen. En toch zit Hij met Judas aan tafel. Jezus at eerder al met tollenaars, met prostituees en oplichters. Nu zit Hij aan tafel met Zijn verrader. Dat Jezus Judas laat delen van de maaltijd, toont Zijn goedheid en geduld. Jezus jaagt hem niet weg, Hij laat hem de keuze. En Judas gaat uit zichzelf. 

Even later breekt Jezus het brood voor Zijn gezelschap, als teken van Zijn gebroken lichaam. Hij drinkt met hen de wijn, als teken van een nieuw verbond. Niet meer het bloed van offerdieren als voorlopige verzoening, maar een definitief en volmaakt herstel voor alle mensen. Daar aan die tafel neemt Hij afscheid. Hij geeft aan dat dit Zijn laatste maaltijd is. Misschien was Maria wel de enige die dat echt doorhad. En Judas natuurlijk, omdat hij zijn plan al klaar had liggen.

Twee mensen, twee keuzes. De Heere dienen met alles wat je hebt… Of Hem verraden.

Gelukkig was Judas’ verraad niet het eindpunt en wijst God vooruit, naar het Koninkrijk van God. De nieuwe verloste wereld. 

Aan de slag!

De zin: ‘Zij deed wat zij kon’, raakte me, toen ik dit stuk voor de allereerste keer las. In hoeverre doe ik dat? Spendeer ik genoeg tijd aan Zijn voeten, om Jezus volledig te kennen? 

Denk eens na over de vraag: doe jij wat je kunt? 

  1. Is het antwoord ja, wat kun jij dan vandaag doen om Jezus te dienen?
  2. Is het antwoord nee, zit dan vandaag eens een tijdje aan Zijn voeten, zoals Maria dat altijd deed. Luister naar wat Hij je te vertellen heeft.

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

  1. Annemiek schreef:

    Mooi Marianne! Bedankt voor deze overdenking!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap