Wat Hij voorzegt, zal gebeuren

26

sep

Suzanne Verschoor

Deze avond beleeft Jezus Zijn laatste momenten als vrij man, voordat Hij gearresteerd zal worden. Alles in Zijn bediening heeft geleid naar de lijdensweg, die op het punt staat te beginnen. Hij weet wat Hem te wachten staat. Maar Hij weet ook dat Hij het moet doen. En dat alles zal gaan, zoals Hij heeft gezegd. Het volledige bijbelgedeelte voor vandaag is Markus 14:27-52.

Petrus gewaarschuwd 

En Jezus zei tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de Herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. Petrus zei tegen Hem: Ook al zullen allen aanstoot aan U nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u dat u vandaag, in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger: Al moest ik met U sterven, ik zal U beslist niet verloochenen! En evenzo spraken zij ook allen.
– Markus 14:27-31

De titel van dit gedeelte zegt het al: Petrus wordt gewaarschuwd. Jezus geeft in eerste instantie aan dat de discipelen Hem zullen verlaten. Ook wijst Hij erop dat de voorspelling die in het Oude Testament staat geschreven, in Zacharia 13:7, uit zal komen. De Herder (Jezus) zal dodelijk ‘geslagen’ worden en Zijn schapen (de discipelen) zullen wegvluchten. Maar gelukkig brengt Jezus Zijn schapen, na Zijn opwekking, ook weer bijeen.

En dan komt het bekende stuk: Petrus beweert dat híj Jezus absoluut niet zal verlaten, waarna Jezus hem waarschuwt. Juist Petrus zal die nacht tot drie keer toe ontkennen dat hij bij Jezus hoort.

Wat kunnen wij als mensen soms trots en verblind zijn. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Maar helaas… hoogmoed komt voor de val. Door hoogmoedig te zijn kunnen wij blind zijn voor waarschuwingen en des te harder vallen.

Gethsémané

Jezus neemt Zijn discipelen mee naar naar de tuin Gethsémané, om te bidden. Hij neemt Petrus, Jakobus en Johannes verder mee de tuin in en vraagt hen te waken terwijl Hij bidt. Jezus omschrijft wat Hij voelt: onbeschrijfelijke angst. Niet voor het lichamelijke lijden dat Hem te wachten staat, maar voor de geestelijke strijd. Voor de last van álle mensen die Hij op Zich zal nemen. En Zijn eigen Vader die Hem in dat uur hierom moet verlaten. 

Jezus vraagt God of deze zware lijdensweg aan Hem voorbij mag gaan. Of er een andere manier is om Gods verlossing aan de mensen te geven. Maar uiteindelijk bidt Hij ook dat het Zijn grootste verlangen is Gods wil te doen. Ook al is dat het ondergaan van deze vreselijke lijdensweg.

Tot driemaal toe zegt Jezus tegen de drie discipelen die bij Hem zijn, dat ze wakker moeten blijven om te bidden. Maar het lukt hen niet. Ze zijn te moe. Jezus waarschuwt hen: ‘wees alert en bid!’ Want de mens zal verzocht worden in het leven om te zondigen, net zoals Jezus verzocht werd door de satan. Want wij mensen (het vlees) zijn zelf te zwak, maar de Geest van God biedt overwinning. Daarom moeten wij blijven bidden, om door de Geest sterk genoeg te zijn om verzoekingen te doorstaan.

De gevangenneming van Jezus 

De laatste tien verzen van het tekstgedeelte voor vandaag, gaan over het verraad van Judas en Jezus die gevangen genomen wordt.

Dat Judas met een klein leger aankomt, duidt erop dat hij bang is dat Jezus toch nog zal ontsnappen. Hij heeft Jezus immers wel meer ondenkbare dingen zien doen. Daarnaast verraadt hij Jezus met een kus, wat betekent dat niet iedereen uit dit kleine leger wist hoe Jezus eruit zag. De kus was geen gewone groet, maar een eerbetoon aan een rabbi. Op deze manier gebruikte Judas een in die tijd eerbiedig gebaar, om zijn Meester aan te wijzen en te verraden. 

Jezus spreekt hen aan op de wijze waarop zij Hem arresteren, alsof Hij een misdadiger is. 

Meerdere dingen die voorzegd waren komen op dit moment uit. Hij zal gevangengenomen worden als een misdadiger en Zijn discipelen vluchten als schapen waarvan de Herder is weggenomen. Dit is een bevestiging van Gods grootheid: Hij weet het.

Aan de slag!

Dit bijbelgedeelte gaat over het Evangelie van Jezus. Maar denk eens aan de lessen die we hieruit mogen leren, welke springt er voor jou het meest uit?

  1. Wees waakzaam voor hoogmoed en wees alert op waarschuwingen, om zo niet te ‘vallen’. 
  2. Gods wil is belangrijker dan onze eigen wil. Zijn wil doen, mag ons grootste verlangen zijn!
  3. Bid, zodat de Geest je bij zal staan wanneer je verleidt wordt tot zonde. 
  4. Wees je bewust van Gods grootheid. Jezus was geen slachtoffer, maar voerde vrijwillig Gods plan uit, ook al vond Hij het zwaar. Hij deed het zodat wij weer dicht bij God kunnen komen, ondanks dat niemand van ons vrij van zonden is.

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

  1. Marjan schreef:

    Looft de HEERE, voor Zijn Liefde.Hij is het zo waard om gediend te worden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap