Trek je nieuwe mens aan!

18

apr

Iona van den Dries

Stel je voor: iemand komt naar je toe en geeft je een cadeau. Het is een kostbaar gewaad, zo prachtig en koninklijk, zoiets heb je nog nooit gezien. Zou je het durven dragen en zo ja, wanneer? Wat als ik je vertel dat je dit elke dag mag dragen? In Efeziërs 4:24 spreekt Paulus over de nieuwe mens, dat we deze moeten aantrekken en de oude mens moeten afleggen. Deze nieuwe mens is de mens die mogelijk is geworden door Gods verbond, door Jezus’ sterven en opstaan. In de maand waarin we specifiek over Jezus’ offer nadenken, mogen we ook nadenken over het leven dat Hij mogelijk heeft gemaakt voor ons. Maar wat houdt het in om de nieuwe mens aan te trekken?

Een kostbaar geschenk

De woorden die Paulus gebruikt om de nieuwe mens te beschrijven, vallen mij keer op keer op. De nieuwe mens aantrekken doet me denken aan het aandoen van een kledingstuk. Zelf denk ik aan een mantel, iets groots wat over je heen valt en je omhult, maar het kan ook iets anders prachtigs zijn. In de Bijbel komen vaker kledingstukken langs die meer vertellen over hun dragers of gevers.

Zo heb je Jozefs veelkleurige jas, die zijn vader aan hem gaf omdat hij zoveel van Jozef hield (Genesis 37:3).

Daarnaast heb je in Jezus’ vergelijking van de verloren zoon ook de jas die de vader laat halen voor zijn zoon en ze vieren dat hij weer thuis is (Lucas 15:22).

Dan is er ook de uitspraak van Jezus dat de bloemen in het veld nog prachtiger gekleed gaan dan koning Salomo en dat God ook met zorg de gelovigen zal kleden (Matteüs 6:28-29).

Aan de gemeente van Efeze

In Efeziërs 4 spreekt Paulus de gemeente in Efeze toe dat zij hun oude leven achter zich moeten laten en dat een leven met Jezus als redder een nieuw leven betekent. Hij zegt het volgende:

U hebt toch over hem [Jezus] gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

– Efeziërs 4:21-24 (NBV)

Vanuit Jezus’ voorbeeld moeten de gemeenteleden begrijpen dat er een fundamenteel verschil is tussen het leven zonder Jezus en het leven met Hem. Het leven zonder Jezus, waarin Jezus nog niet de brug vormt tussen God en de mens, wordt hier beschreven als de oude mens. Het leven met Jezus, is de nieuwe mens. Als de gemeenteleden echt Jezus willen volgen, moeten ze breken met de gewoonten en levensstijlen die daar niet mee rijmen en zich richten op wat ze geleerd hebben over Jezus.

Gekleed in Gods genade

Hoe ziet het nieuwe leven waar Paulus over spreekt er dan uit? De nieuw mens wordt gekenmerkt doordat deze naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid (4:21).

Dit zou je kunnen lezen als de mens zoals God deze aanvankelijk bedoeld had, als een mens die in relatie stond tot God en goed was, zoals de Schepping goed was. De relatie wordt door Jezus hersteld en de gelovigen mogen de nieuwe mens die God van hen maakt, aandoen. Zoals ik eerder zei, is dit een enorm waardevol geschenk dat God ons geeft en dat wij mogen aannemen en dragen. Dit kan best moeilijk zijn. Het kan voelen alsof we deze liefde en genade niet verdienen, dat we het niet moeten aannemen omdat we er niets voor gedaan hebben. Daar zit een belangrijk en wonderbaarlijk punt van Gods genade.

Wij krijgen geen genade omdat we het verdienen, maar omdat Hij het wil geven en wij ervoor kiezen om het aan te nemen. Het is een belangrijk deel van de relatie die wij met God mogen hebben en uit liefde en vertrouwen mogen we Jezus’ voorbeeld volgen.

Waar kleed jij je op?

Als je nu terugdenkt aan het beeld van het prachtige gewaad dat iemand je aanbiedt, hoe ga je dan om met de schat die God aanreikt? Sta je daar met open armen of ben je bang om het aan te nemen en te dragen? Het is een uitdaging om te ontvangen van wat God vanuit zijn goedheid wil geven, vooral omdat het zo vaak niet rijmt met hoe de wereld om ons heen kijkt naar ontvangen. Wanneer is het goede moment om de nieuwe mens aan te doen? Past het wel in deze situatie, zal de ander het niet raar vinden? Dat is ook een uitdaging en een ontdekkingstocht die we mogen beleven met God.

De kleding die we aandoen bepaalt wat de wereld van ons ziet en ook hoe we ons voortbewegen, hoe we ons voelen. Je kunt je kleden op het weer of op je verwachtingen van je dag. Zo denk ik dat we ons ook bewust mogen kleden in de nieuwe mens die God ons aanreikt. Zoals Paulus zegt, is het belangrijk om steeds weer je denken te vernieuwen, om je gedachten en hart steeds actief af te stemmen op God, zijn wijsheid en zijn liefde. Vandaag wil ik je uitdagen om na te denken over hoe jij Gods geschenk mag aannemen en hoe jij eruit ziet als deze nieuwe schepping, als de nieuwe mens.

Aan de slag!

Als je morgenochtend wakker wordt, denk dan eens na over hoe jij die dag de nieuwe mens mag aandoen en hoe dat je dag mag veranderen. Probeer er door de dag heen af en toe bij stil te staan dat je Gods nieuwe schepping draagt vandaag!

Deel deze overdenking

  1. Andrea schreef:

    Bedankt voor het stukje en het pakkende voorbeeld, op die manier gaat de nieuwe mens echt ‘ leven’ voor je.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap