Tot volgend jaar in Jeruzalem! 

22

apr

Arjannàh Azodi Deylami

Ieder jaar vieren de Joden het Pesach-feest, of zoals wij het kennen: het Pascha. Dit jaar vindt het Pesach plaats van maandag 22 tot dinsdag 30 april. Aan het eind van het Pesach spreken de Joden uit: ‘Leshana haba’a Bi-jeroesjalajiem.’ Dit betekent: tot volgend jaar in Jeruzalem. Het vertaalt het eeuwenoude verlangen van de Joden om uit de ‘diaspora’ , de verstrooiing, te komen en terug te keren naar het land dat God hen heeft beloofd.

Wat wordt er herinnerd tijdens het Pesach-feest?

God Zelf heeft het zevendaagse Pesach-feest tot leven geroepen. Dit lezen we in Deuteronomium 16. Op de plaats die de Heere uitkiest wordt een paaslam geslacht. Dit paaslam verwijst naar Jezus: het Lam dat Zijn bloed heeft gegeven voor ons leven. De plek die God heeft uitgekozen is Jeruzalem; daar waar Zijn Naam woont. Alle mannen worden opgeroepen om naar Jeruzalem te komen, maar in de praktijk gaat vaak de hele familie mee. Pesach is een bevrijdingsfeest. De Joden vieren en herdenken dat God hen heeft bevrijd uit de vierhonderdjarige slavernij in Egypte.

Het verlangen van het Joodse volk

Het eeuwenoude verlangen van de Joden is om terug te keren naar het land dat God hen beloofd heeft. Door ‘volgend jaar in Jeruzalem’ uit te spreken, uiten de Joden een diepgeworteld verlangen, gevoed vanuit een eeuwenoude tragedie. De diepere betekenis van deze uitspraak oogt op het Nieuwe Jeruzalem; de werkelijke bevrijding. Jeruzalem is in het Hebreeuws een meervoudswoord. De uitspraak is dubbelzinnig en doelt op het aardse Jeruzalem nu en het Nieuwe Jeruzalem straks.

Het Pesach-feest en de bijbehorende maaltijd drukt misschien wel het beste uit wat het diepste verlangen is van het Joodse volk: rust, vrede, veiligheid en een thuis met kinderen en ouderen, samen in harmonie. En overstijgend, de eeuwige bevrijding van God: het Nieuwe Jeruzalem.

God zal Zijn volk terugbrengen naar Jeruzalem

In de Bijbel heeft God al meerdere malen uitgesproken dat Hij zijn volk zal terugbrengen naar het beloofde land.

En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand, de rest van Zijn volk zal verwerven (…) Er zal een gebaande weg zijn voor de rest van Zijn volk…
– Jesaja 11:11-16 (HSV)

In 1948 is de staat Israël gesticht. Vanaf dat moment konden de Joden terugkeren naar hun vaderland. In 1948 woonden er 650.000 Joden in Israël en in 1996 was dit aantal gegroeid tot 4,6 miljoen. Tot op de dag van vandaag keren duizenden Joden jaarlijks terug naar Israël. Vanwege de oorlog in Oekraïne vluchtten ook Joodse-Oekraïeners naar Israël. 

Sinds de oorlog tussen Israël en de Hamas, is het antisemitisme weer toegenomen en zijn bijna alle Joden uit het Midden-Oosten verdreven. Zij keren terug naar Israël, omdat zij zich op een andere plek niet meer veilig voelen. In Frankrijk is er sinds 7 oktober 2023 een toename van 430% aan immigratieaanvragen naar Israël. Wat God heeft uitgesproken, gebeurt!

De strijd van de wereld

De Bijbel zegt dat we hier op aarde leven in strijd en dat Israël tot het einde het mikpunt zal zijn van spot en haat. Dit begon al in Exodus, toen de Farao van Egypte zei dat alle Joodse jongetjes in de Nijl gegooid moesten worden. Gods plan geldt voor de hele wereld en Israël heeft daarin een belangrijke rol. Gods tegenstander gaat rond als een briesende leeuw (1 Petrus 5:8) en keert zich tegen Israël en alles wat van God is. Ook tegen jou en mij, als kinderen van God.

Bidden om Sjaloom voor Jeruzalem

Laten we ‘Bidden om Sjaloom voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.’ (Psalm 122:6, HSV)
Laten we meebidden: ‘Volgend jaar in Jeruzalem.’ Laten we bidden om Sjaloom voor de wereld. Maar deze Sjaloom zal alleen komen wanneer Jezus terugkomt.

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Ja, kom, Heere Jezus!
– Openbaringen 22:21 (HSV)

En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.
– Romeinen 16:20 (HSV)

Aan de slag!

Bid mee om Sjaloom voor Jeruzalem, voor de wereld, voor je naasten, voor je eigen hart en richt je op Degene Die zal komen op deze vrede spoedig brengen. Bid het gebed mee tijdens deze Pesach: ‘Volgend jaar in Jeruzalem’.

Bronnen: Geïnspireerd door de preek van Willem J. Ouweneel op 6 januari 2024. Een tip voor als je meer wil weten over Israël en de Palestijnen het boek: ‘Wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen in twintig stellingen’ van Willen J. Ouweneel.

De theologische redactie van Zij Lacht voegt hier graag de tip aan toe: ‘Israël, een wereld apart’ van Piet van Midden.

Deel deze overdenking

  1. Grace schreef:

    ❤️🇮🇱🇮🇱🇮🇱❤️ Tot volgend jaar in Jeruzalem. Shalom Israël. Amen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap