Thuiskomen in het Huis van God

12

mrt

Vivian Straver

In de afgelopen jaren ben ik redelijk wat keren verhuisd binnen dezelfde stad. Hoewel de stad hetzelfde blijft, is het verhuizen toch geen pretje. Telkens opnieuw pak je de spullen in, telkens opnieuw vraag je je af hoe je zó veel kwijt kon in die beperkte ruimte, en telkens opnieuw probeer je een nieuw plekje weer tot een thuis te maken. Naast dat constant veranderende thuis in mijn studentenstad, bestond er ook nog zoiets als thuis-thuis, namelijk bij mijn ouders thuis. Ik ging van hot naar her, en kon nergens écht aarden en thuiskomen. Ik kan me voorstellen dat dat nog maar een fractie is geweest van hoe Jezus zich heeft gevoeld op aarde. Nergens had Hij zijn eigen thuis, maar hij was telkens afhankelijk van de gastvrijheid van anderen. Toch spreekt Jezus verschillende keren over ‘het huis van zijn Vader’.  

Een (t)huis is een plaats waar het vertrouwd is met de mensen die er zijn, waar het veilig is om te leven en een plek waar je beschermd mag worden. Jezus spreekt op twee manieren in de Bijbel over het huis van God, over het huis van God als de tempel of als de hemel.  

Thuis in de kerk 

In de aanloop naar het Pascha van de Joden ging Jezus naar Jeruzalem. Toen hij aankwam bij de tempel raakte hij onthutst van de bende die men van het plein had gemaakt. Jezus sprak hier, net zoals in eerdere situaties over de tempel als het huis van God. De reden dat de tempel het huis van God wordt genoemd, is de Joden destijds geloofden dat God aanwezig was in de tempel. 

En Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die daar zaten. En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om. En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel. 
– Johannes 2: 14-16 (HSV)

Thuis in de hemel 

Aan de vooravond van Jezus’ kruisiging viert hij met zijn discipelen het laatste avondmaal. Petrus vraagt waar Jezus heen zal gaan, waarop Jezus antwoordt dat Petrus het vanzelf zal zien, maar dat hijzelf eerst voorbereidingen zal treffen in het huis van zijn Vader.  

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
– Johannes 14: 2-6 (HSV) 

Het huis van God waar Jezus het hier over heeft is het ultieme Thuis. Jezus zei dat hij wegging om een plaats gereed te maken voor zijn discipelen, maar ook voor jou, voor mij, en alle anderen die dat verlangen hebben bij God te zijn. Wat een heerlijk vooruitzicht, met Jezus op kamers te wonen!  

Aan de slag! 

Lees Jesaja 11:6-9, en vraag jezelf af waar voor jou het huis van God is.  

Een wolf zal bij een lam verblijven, 
een luipaard bij een geitenbok neerliggen, 
een kalf, een jonge leeuw en gemest  vee  zullen bij elkaar zijn, 
een kleine jongen zal ze drijven. 
Koe en berin zullen  samen  weiden, 
hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. 
Een leeuw zal stro eten als het rund. 
Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, 
en in het nest van een gifslang 
zal een peuter zijn hand steken. 
Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten 
op heel Mijn heilige berg, 
want de aarde zal vol zijn van de kennis van de  HEERE, 
zoals het water  de bodem  van de zee bedekt. 
– Jesaja 11: 6-9 (HSV) 

 • Voel je je thuis in de kerk?  

Wat geweldig fijn dat de kerk een plek is waar je tot rust mag komen! Durf ook te dromen of te schrijven/tekenen/schilderen over de tijd dat kerkmuren wegvallen, en je met alle christenen samen Thuis mag komen.  

 • Is de hemel voor jou het huis van God?  

Dromen over de tijd die ons te wachten staat is geweldig! Lees Jesaja 11:6-9, en droom of schrijf/teken/schilder hoe voor jou het ultieme thuiskomen bij God eruitziet.  

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Dank voor deze mooie blog Vivian.
  Ik moet denken aan , 625 van opwekking.

  Bij U ben ik thuis, bij U ben ik veilig .
  In U is mijn huis, in U ben ik heilig in U.

  Je thuisvoelen in je leven met de Heer❣️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap