God dienen in gebed zoals Anna

11

mrt

Yael Juch

Ken je dat stukje in Lukas 2? Dat stukje na de herders uit het kerstverhaal? Je weet wel: dat stukje waar ‘Simeon en Anna’ boven staat. Nee? Ik moet eerlijk bekennen dat ik er zelf ook vaak overheen gelezen heb.Van de herders ging ik dan naar het verhaal van Jezus als twaalfjarige in de tempel. Maar juist vandaag, op deze Biddag, wil ik stilstaan bij die paar regels. Ze gaan over een vrouw die God zocht, dag én nacht. Wat kunnen we vandaag van Anna leren? Wat houdt het in om God te dienen? 

Anna

Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam Acer. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende.
– Lukas 2: 36-37 (HSV)

Wat een verdriet moet het voor Anna zijn geweest om haar man in zo’n vroeg stadium te verliezen. Na zeven jaar getrouwd te zijn met deze man, blijft ze als weduwe alleen achter. Ze kiest ervoor om haar liefde voor God niet te verliezen en hem met hart en ziel te dienen. Ondanks haar pijn, verdriet en noden. Dan heb ik het niet over één keer in de week, één keer op een dag; dit vers zegt dat Anna dag en nacht in de tempel te vinden was om God te dienen. Hoe dient ze God? Door hem te zoeken in gebed.  Maar wacht even, dienen is toch hard werken? Dienen is toch druk, druk, druk zijn voor een ander?

Wat is dat: dienen?

Volgens de Van Dale betekent dienen: iemand hulde bewijzen. Synoniemen van ‘hulde bewijzen’ zijn: trouw betonen, bewijzen van eer en waardering of erkenning geven.

Erkenning geven

Anna gaf God dag en nacht de erkenning dat Hij haar God was. In het woord erkennen zit het woord ‘kennen’. Hoe ken jij God? Als je God aan iemand moet omschrijven die hem nog niet kent, wat zeg je dan? Verlang jij ernaar hem nog beter te leren kennen? Als je iemand wilt leren kennen, investeer je in de relatie. Wil je weten wat iemand doet, wat hij belangrijk vindt, wie hij is voor anderen en wat zijn plannen of dromen zijn.
Geef je God erkenning voor wie Hij voor jou is, wat Hij voor je doet, wie Hij is voor anderen en erken je zijn plannen en dromen?

Bewijzen van waardering

Anna gaf God dag en nacht waardering voor wie hij voor haar was. Hoe bewijst ze dit? Ze is op de plek waar Hij is en zoekt Hem op. Ze spreekt met Hem en aanbidt Hem. Je aanbidt God door zingen, bidden, je tijd aan Hem te geven en Hem te zoeken boven alles. Je kunt waardering vertalen naar ‘appraisement’, hier zit het woord ‘prijzen’ in. Prijzen is: je erkenning uitspreken naar Hem.

Trouw betonen

Anna liet haar trouw aan God zien, door Hem elke dag te zoeken in de tempel. Het was niet iets eenmaligs. Ze kiest ervoor om hem boven haar gevoel en situatie en te midden van haar leven. 

God dienen is je leven toewijden aan Hem

Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen.
– Romeinen 12:1 (HTB)

Maar hoe moet ik dit doen? Ik kan toch niet zoals Anna 24/7 in de kerk gaan zitten?
Dat is inderdaad niet echt realistisch. Toch kun jij dag en nacht in contact staan met God. Wat is het een voorrecht dat we niet alleen in de tempel (of de kerk) hoeven te zijn om Hem te ontmoeten.

Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.
– Marcus 10:45 (NBV)

Jezus kwam naar de aarde, niet als superster om zijn roem te komen binnenhalen. Hij kwam om de mensen te dienen. Jezus diende ons door zijn leven te geven, zodat wij altijd en overal in contact met God kunnen komen.

Wij kunnen Hem in gebed op elk moment dienen. Op elk moment en overal kun je Hem alles toevertrouwen.

God belooft ons (in Romeinen 12:2) dat wanneer we dit doen, Hij ons denken zal vernieuwen, zodat we zien wat goed, aangenaam en volmaakt voor ons is. 

Aan de slag! 

  • Wil jij God dienen net als Anna? Wil jij hem alles toevertrouwen? Ja? Dien hem in gebed!
  • Spreek je erkenning (dat hij God is), waardering (dank/prijs Hem voor alles wat Hij heeft gedaan en doet in jouw leven) en trouw (vertrouw Hem opnieuw alles toe) uit naar God.
  • Spreek uit wat je Hem wilt toevertrouwen.
  • Vraag de Heilige geest om je denken te vernieuwen en je tekorten in geloof aan te vullen, zodat je standvastig en onwankelbaar zal staan (1 Kor. 15:58). Vraag hem je aan te vuren in verlangen om God te dienen dag en nacht (Rom 12:11).
  • Luister dit lied: Lord, I give you my heart – Anthony Evans
    This is my desire, to honor You… I live for You alone. 

Deel deze overdenking

  1. Anna schreef:

    Nog nooit ‘onderzoek’ naar mijn naam gedaan. Ik wist wel dat Anna uit de Bijbel kwam, maar daar bleef het ook bij. Nu ben ik onwijs blij met mijn naam! Zal dit niet vergeten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap