Thuis bij God

21

feb

Martina Fraanje

Een vogel heeft aan veel dingen geen boodschap. Als een zwaluw een mooi plekje vindt, voor een nest, gaat ze ongestoord haar gang. Dat dat dicht bij Gods altaar is, maakt haar niet uit. Ze zingt onder het werk en ze zingt voor God. Op zo’n manier verlangt de dichter ernaar thuis bij God te zijn. Het beeld van vogels die hun nestje maken in het huis van God wordt gebruikt in Psalm 84. Voel jij je thuis bij God?

Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God.
– Psalm 84:5 (HSV)

Psalm 84 is een psalm van de Korachieten, onderdeel van een verzameling psalmen die bij elkaar horen. De groep Korachieten deed dienst in de tempel en maakte muziek voor God. Ze waren dus eigenlijk altijd thuis bij God. Maar misschien kun je je voorstellen dat zo’n Korachiet ook weleens omhoog keek tijdens het zingen en dan een vogel bij de altaren van God een nestje zag bouwen. Die vogel heeft in al haar drukte iets zorgeloos. Op zo’n manier verlangt de dichter er naar thuis bij God te zijn. Gewoon in- en uitvliegen bij de Vader. Het is een prachtig beeld. Herken jij dat verlangen?

Huis van God

De dichter van de psalm heeft het over de tempel als het huis van God in Jeruzalem. God heeft ervoor gekozen op een heel speciale manier dicht bij zijn volk te zijn. De tempel is een mooi gebouw, dat verwijst naar Gods aanwezigheid. Daar werden de offers gebracht. Daar gingen het reukwerk en de gebeden omhoog als lof aan God. Maar niet iedereen woonde in Jeruzalem. De mensen moesten eens in de zoveel tijd een reis maken om naar Gods huis te gaan. Onderweg verlangden de mensen naar het huis van God. Als ze aankwamen in Jeruzalem was het alsof ze thuis kwamen. Ver weg van hun eigen huis kwamen ze thuis bij God.

Heilige plaatsen

Zijn er heilige plaatsen in je leven die voor jou belangrijk zijn? Zijn er plaatsen waar je je thuis bij God kunt voelen? De vertaling en melodie van Psalm 84 van Psalmen voor Nu vind ik prachtig. De gemeente waarvan ik lid ben, heeft niet zo lang geleden een nieuw thuis gekregen. In de week dat het mooie oude gebouw dat op een fantastische manier is gerestaureerd in gebruik werd genomen, gaf Psalmen voor Nu een meezingconcert. We zongen samen met de band dit lied: Wat hou ik van uw huis.

Een stukje eruit:

Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers.

Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

Wat was dat gaaf! Ik kreeg er kippenvel van. We mochten samen God loven op deze bijzondere plek en samen thuis bij God zijn.

Kijk naar de vogels

En toch. Soms is het helemaal niet makkelijk om je thuis bij God te voelen. Ik herken het verlangen van de dichter, maar ik voel me niet altijd zorgeloos in Gods aanwezigheid. Soms voel ik me meer als een gekooid vogeltje als ik bid en mijn gedachten schieten alle kanten op. Hoe kan ik toch thuis zijn bij God?

Het beeld van een vogel gebruikt Jezus ook als Hij ons oproept om eerst zijn Koninkrijk te zoeken en zijn gerechtigheid. Hij wijst mij erop dat ik door God ben gemaakt net als dat kleine vogeltje. Geen enkel vogeltje vergeet Hij. En er is geen plek waar hij niet is. Als een Vader zorgt hij voor mij. En als een moeder laat hij mij schuilen onder zijn vleugels. De basis om me thuis bij God te voelen ligt niet in de mood van de dag. Hij zorgt voor ons net als voor die vogels. Een thuis bij God, dat geeft hij je zelf.

Aan de slag!

Luister naar het lied.

Kijk vandaag naar de vogels en bedenk dat God ook voor jou zorgt. Bij Hem mag je je thuis voelen!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap