Stop met anderen redden en laat Jezus Redder zijn!

17

dec

Irene Poot

Herken je dat? Je kent iemand die verslaafd is of met oude wonden rondloopt. Iemand die depressief is of vaak in de problemen komt door zijn of haar gedrag. En je zou graag willen dat dit anders zou zijn. Dat deze persoon weer gelukkig en vrij kon zijn. En je bent er van overtuigd dat jij hier verandering in kan brengen. Door goede adviezen te geven, alles voor deze persoon te regelen of heel hard te gaan lopen voor hen. Jij kan deze persoon redden uit deze situatie! Als je dit herkent, dan wil ik je vragen om te stoppen! Te stoppen met anderen redden, want niemand kan mensen redden, alleen God!

Voor mij is bovenstaande situatie erg herkenbaar. In mijn studententijd kwam ik dit vaak tegen; dat ik mijn best ging doen om anderen te redden. Soms was zelfs één persoon het ‘redding-projectje’ van meerdere mensen.  Het grappige is, is dat het vaak allemaal niet hielp. De enige manier waarop ik mensen echt heb zien veranderen en beter worden, is wanneer ze met God gingen leven.

Kennelijk kunnen wij mensen elkaar niet redden, maar doet alleen God dat.

Alleen Jezus’ naam kan redden

In de Bijbel wordt dit ook genoemd in een speech aan de Joden in Jeruzalem. Petrus en Johannes zijn gevangen genomen door de leiders van de Joden, omdat ze een verlamde man genezen hebben en daarna het volk vertellen over Jezus. Hoe kunnen deze twee mannen nou een ongeneeslijk zieke man beter maken?! Als de leiders aan hen vragen hoe dit kan, geven ze dit antwoord:

Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.
– Handelingen 4: 11-12 (NBV)

Ze zeggen dat dit alleen maar kan door Jezus Christus. De verlamde man is niet genezen door iets wat Petrus of Johannes deden. Nee, alleen Jezus heeft deze man kunnen redden. En zo is dat ook bij ons! Hoe we ons best ook doen en hoeveel energie we er ook in steken, uiteindelijk red je de ander over het algemeen niet van datgene waarvan je hem of haar wil redden. Alleen God kan dat!

Redden vs. helpen

Het feit dat wij mensen niet kunnen redden, betekent natuurlijk niet dat we dan helemaal niks meer moeten doen. Er zit echter wel een groot verschil tussen anderen willen redden en anderen willen helpen. Als iemand bijvoorbeeld last heeft van een depressie, dan help je deze persoon misschien wel door er voor hem of haar te zijn of een luisterend oor te bieden. Je staat hem of haar bij in de depressie. Als je iemand met een depressie wil redden, dan doe je er alles aan om ervoor te zorgen dat de depressie weggaat. Je probeert hen te bevrijden van de depressie.

De Bijbel roept ons op om anderen te helpen. Want als we goede dingen doen voor anderen, dan doen we dat eigenlijk voor God.

En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.
– Mattheüs 25:40 (HSV)

Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen.
– Titus 3:8 (HSV)

De Bijbel roept ons echter niet op om anderen te redden. Jezus is juist naar de aarde gestuurd om ons mensen te redden.

Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.
– Lukas 2: 11 (NBV)

Wat kan je dan wel doen?

Misschien denk je wel: wat moet ik dan? Ik kan toch niet toekijken hoe de mensen om mij heen verdriet hebben of nare dingen meemaken! Dat ben ik helemaal met je eens! Gelukkig is er wel degelijk iets wat wij kunnen doen.

Met redden in de Bijbel wordt vaak bedoeld dat je het Koninkrijk van God vindt of dat je wordt ‘gered’ van de zonden. En hoe breng je dan redding aan anderen? Door hen over God en Jezus te vertellen. Door er voor te zorgen dat zij Jezus leren kennen en met Hem gaan leven. Of God te vragen of Hij deze mensen wil redden.

Dit betekent natuurlijk niet dat iedereen die Jezus kent een heel makkelijk leven heeft en alles goed gaat. Maar dit kan er wel voor zorgen dat iemand niet meer beheerst wordt door een verslaving, rust ervaart in een bepaalde situatie of bevrijding vindt van leugens. Daarom kan ik tegenwoordig soms ook denken als ik vervelende dingen bij anderen zien: Jij hebt Jezus nodig!

En hoe doe je dat dan? Door bijvoorbeeld diegene over God te vertellen en hen te laten zien hoe een leven met Jezus er uit ziet. Daarnaast kun je ook voor hen bidden of God hen wil redden en bevrijden.

Stop met anderen redden en laat Jezus hun Redder zijn!

Aan de slag!

 • Is er iemand die jij graag wil redden? Vertel diegene dan over Jezus en hoe een leven met Hem uitkomst kan bieden.
 • Bid: Lieve God, ik wil graag [naam] bij U brengen en U vragen om hem/haar te redden van [vul maar in]. Wilt U hem/haar bevrijden van datgene waar hij/zij mee zit en wilt U mij ook kracht en wijsheid geven om hem/haar op de juiste manier te helpen. In Jezus’ naam, amen.

Deel deze overdenking

 1. Gea schreef:

  Dat geeft rust dat loslaten. Dan kun je ontspannen voor iemand bidden . Dat blijft altijd over. Het hangt gelukkig niet van ons af. Geeft het over aan God en ontspan. Hij zal het maken !

 2. Evelyn schreef:

  Zo herkenbaar, de overdenking. Ik wil ook heel graag mensen redden. Om vervolgens het niet vol te houden en geen verandering te zien in het leven van de ander. Het is goed weer te beseffen dat wij niet degene zijn die redden, dat alleen Jezus dat kan.

 3. Maaike schreef:

  Goede woord op het juiste moment! Dank voordeze heerlijke herinnering. Jézus rédt..!🙏🏼👌

 4. Nel Kuijt schreef:

  Wat een bemoediging,wij kunnen mensen niet redden ,ze alleen bij Christus brengen .
  En dat geldt ook voor onze eigen zwakheden.
  Heerlijk evangelie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap