Stille Zaterdag – een dag waarop het stil is

03

apr

Marije Brandwijk

Het is vandaag de dag ná Goede Vrijdag, de dag dat Jezus al onze zonde op zich nam en stierf aan het kruis. De dag waarop we niets anders kunnen dan op zoek gaan naar Hem. In de stilte. Om te gedenken wat Hij voor ons gedaan heeft. Als ik erover nadenk wat Jezus voor ons gedaan heeft, kán ik ook niets anders doen dan stil zijn. Geen woorden kunnen omschrijven hoe dankbaar ik ben dat Jezus van mij de drinkbeker heeft overgenomen. Want op deze Stille Zaterdag was Jezus in Zijn graf, Hij is zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis zegt ‘nedergedaald ter helle’. Hij daalde af naar diepe duisternis, zodat wij in het Licht kunnen leven. Als we deze dag in de stilte op zoek gaan naar Hem, komen we tot een diep besef dat Hij voor ons gestorven is. Ik neem je mee de stilte in.

Stilte- is nodig, zodat het daarna op Paasmorgen kon klinken: ‘Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.’ Mattheüs 28:6 (HSV). Het kon niet meteen Paasfeest worden, Jezus móést eerst een prijs betalen. Eentje die niemand ooit kan evenaren.

Stilte- om te gedenken hoe het voor Jezus was, toen Hij stil bleef in Zijn lijden tot aan het kruis. Ook al werden er de meest vreselijke dingen tegen Hem gezegd, werd Hij bespot en uitgelokt. Hij deed zijn mond niet open. Dit zodat de profetie van Jesaja uit zou komen: ´Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. Jesaja 53:7 (HSV). Het laat ons een oefening zien voor ons leven, hoe snel trekken wij onze mond normaal niet open om meteen te reageren?

IN STILLNESS, EARTH AWAITS THE RESURRECTION – Holy Saturday Divine Office Hymn

Stilte- die misschien niet altijd comfortabel is, maar wel nodig. De Stille Zaterdag doet ons ook herinneren aan het feit dat door onze schuld als mens Jezus voor ons móést sterven. In de stilte kunnen we onze eigen tekortkomingen tegenkomen, de dingen die we keer op keer verkeerd doen. Het is nodig dat we de stilte daarom ook opzoeken, om dit niet uit de weg te gaan.

Stilte- om te beseffen dat Jezus zich voor ons heeft overgegeven. Vandaag is een dag om extra te beseffen dat zonder Jezus wij niet de mogelijkheid hadden gehad om ten volle te leven bij onze Vader in de hemel. Toen ik deze tekst hardop voorlas, werd ik geraakt door de woorden en diepe betekenis, juist voor deze tijd. Ik werd geraakt door de liefde van God die van het papier afspatte, zo prachtig verwoord door de evangelist Paulus  ‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.’ Galaten 2:20 (HSV)

Stilte- waarin we des te luider Jezus horen roepen ‘Het is volbracht!‘ Johannes 19:30 (HSV).  Het lijden is volbracht, de opdracht van Jezus op aarde is volbracht, zoals vele eeuwen eerder al voorspeld. Ik hoor Jezus roepen in de stilte: ‘Het is volbracht, Ik heb het voor jou volbracht’. Die stem echoot nog steeds vandaag. Hoor jij Zijn roepstem?

Aan de slag!

Vandaag wil ik je alleen als opdracht geven om een moment van stilte te hebben.

  • Om te gedenken wat Jezus voor jou gedaan heeft;
  • in te denken hoe het voor Hem geweest moet zijn;
  • Zijn roepstem te horen in die stilte;
  • en om in de stilte te danken voor het offer dat Hij gebracht heeft.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap