Het Paasverhaal – Jezus werd voor ons vernederd (deel 1)

04

apr

Elise de Vries

We vieren dit weekend dat Jezus voor onze zonden stierf en opstond uit de dood. Het is de kern van ons geloof. Zonder Pasen zou zonde altijd tussen ons en God in hebben gestaan. Terecht dus dat we dit vieren! Toch wil ik met je kijken of de feestvreugde even plaats kan maken voor verdriet. Wanneer ik over de lijdensweg van Jezus lees, is het namelijk helemaal niet een en al feest. Het is pijnlijk. Pijnlijk dat Jezus allerlei ellende mee moest maken vanwege mij! Het verdriet hierom toelaten, heeft voor mij extra vreugde gebracht in het offer van Jezus. De moeilijkere kant van het Paasverhaal kan ons geloof verdiepen. Hoe meer jij beseft wat Jezus doorstaan heeft, hoe dankbaarder je kan zijn. Durf jij vandaag onder ogen te komen hoe Jezus werd vernederd?

Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om Hem heen. En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechter[hand]. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden!

Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd. En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit, trokken Hem Zijn kleren aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen.

Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was; die dwongen zij om Zijn kruis te dragen.
– Mattheüs 27:27-32 (HSV).

In het Paasverhaal word Jezus zeer vernederd

Het stuk uit het Paasverhaal dat we lezen speelt zich af nadat het volk gevraagd heeft (overgehaald door de Joodse leiders) om de moordenaar Barabbas vrij te laten, zodat Jezus gekruisigd werd. Pilatus geeft het volk hun zin en ‘wast zijn handen in onschuld’. Hij wil niets te maken hebben met het onschuldige bloed dat zal vloeien.

Vervolgens nemen de soldaten van Pilatus eigen initiatief. Deze Romeinse mannen nemen Jezus mee en maken Hem intens belachelijk. Ze maken een karikatuur van een koning van Hem. Met een scharlakenrode mantel, die typisch was voor Romeinse soldaten, bootsen ze het purper na wat koningen dragen. In plaats van goud gebruiken ze onkruid met doorns om een kroon te maken. Een fatsoenlijke staf krijgt Jezus ook niet, maar een rietstok.

Daar staat Hij dan. De meest belachelijke koning die ze ooit gezien hebben. Deze soldaten verachten het joodse volk. Als dít de koning is die de joden hebben… wat een zielige mensen zijn het dan ook. Hun spot bereikt een hoogtepunt wanneer ze op Jezus spugen. Ze kijken duidelijk op Hem neer. Kan jij je voorstellen dat iemand zo vol verachting naar je kijkt en zelfs op je spuugt? Alsof je geen mens bent. Ook dát is onderdeel van het Paasverhaal.

Jezus identiteit wordt ontkent

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
– Filippenzen 2:6-8 (NBV).

Jezus werd ontzettend vernederd. Dat gebeurde al toen Hij zich beperkte tot een mensenlichaam om naar de aarde te komen. En nu wordt Hij zelfs niet als mens behandeld. Eerder als een dier, of nog minder zelfs. Als iets zonder waardigheid. Zijn koningschap wordt niet serieus genomen, maar er worden lelijke grappen over gemaakt. Eerder in het rechtsproces van het Paasverhaal gebeurde dat ook al, maar toen met Jezus als profeet (Mattheüs 26:68). Jezus werd in het gezicht geslagen en vervolgens vroegen ze Hem: Wie sloeg je? Dat weet je toch als profeet?

Ook fysiek werd Jezus mishandeld. Hij werd al gegeseld door Pilatus en nu wordt Hij geslagen op zijn hoofd. Terwijl Hij een doornenkroon draagt. Dat is gemeen en onmenselijk. Jezus is er lichamelijk zo kapot van dat Hij de dwarsbalk voor zijn eigen kruis niet meer kan dragen. De Zoon van God die onze zonden droeg had een mens nodig om zijn last te dragen. Ik kan dat niet bevatten, dat Simon nodig was om Gods last te dragen.

Hoe meer genade, hoe meer dankbaarheid

Als ik dit lees, schrik ik. Word ik geraakt. Was dit echt allemaal nodig voor mijn zonden? Pijnlijk, het Paasverhaal zo! Toch hoeven we hierom niet te treuren. Het is goed om stil te staan bij alles wat Jezus doorstond voor jou. Hoe meer je beseft wat Jezus voor je gedaan heeft, hoe meer je namelijk van Hem gaat houden. Dat zegt Jezus wanneer er een prostituee komt om Jezus’ zijn voeten te zalven.

Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.
– Lukas 7:47 (HSV).

Aan de slag!

Neem een paar minuten om stil te staan bij wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dat kan te maken hebben met het Paasverhaal, maar ook met een persoonlijke ervaring. Schrijf het op, zodat je jezelf kan herinneren wat God voor jou doet op een moment dat je dat niet ervaart.

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Zo waar 🙏 en zo ontzettend belangrijk Elise 🤍✨ zo bedankt voor deze zo dierbare Paasoverdenking :” ‘- 🙏
    God zegene jou en een ieder die dit leest. Dat het ons allemaal dichter bij Jezus mag brengen 🤍 aan Hem alle lof, glorie en heerlijkheid ✨ tot in eeuwigheid! 🙏🤍

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap