‘Hink-stap-sprong’: Durf jij de stap te nemen en de sprong te wagen of hink je nog op twee gedachten?

02

apr

Marijke Gootjes-Verhoeve

Hink-stap-sprong is een bekend onderdeel uit de atletiek, je hebt het vast wel eens gezien. Na een aanloop en afzet moet de atleet allereerst landen op dezelfde voet als waarmee hij afgezet heeft. Hierna maakt de atleet een stap, waarmee hij juist op zijn andere voet terecht moet komen. Ten slotte maakt de atleet een sprong en landt in een zandbak. Ongelofelijk welke kracht hierbij vrijkomt en hoe ver de atleten terecht komen in de zandbak.

Bij het woord ‘hinken’ kennen we ook de uitspraak: ‘Op twee gedachten hinken’, wat betekent dat je besluiteloos bent. Je twijfelt en kunt geen keuze maken. Het kan ook betekenen dat je niet consequent bent.
Vandaag is het Goede Vrijdag en je vraagt je misschien af wat het verband is tussen de inleiding en de sterfdag van Jezus, maar dat zal vanzelf duidelijk worden. Ik wil het hebben over de weg naar het leven en je de vraag stellen: hink jij nog op twee gedachten of neem je de stap en waag je de sprong?

De dood werd verslagen!

In verschillende psalmen staan profetische woorden over Jezus, waarvan sommigen in het Nieuwe Testament weer worden aangehaald. Zo kun je in Handelingen 2:25-28 de woorden lezen uit Psalm 16:

Steeds hou ik de HEER voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in Uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan Uw zijde.

– Psalm 16:8-11 (NBV)

Toen Jezus naar de aarde kwam wist Hij wat de bedoeling was van zijn komst. Hij zou de mensen voorbereiden op Gods koninkrijk en hen de Vader laten zien. Ook was zijn bediening erop gericht dat Hij de prijs zou gaan betalen voor onze zonden. Hij wist dat Hij zou gaan sterven aan het kruis en de dood in zou gaan. De woorden uit Psalm 16 lijken daardoor niet toepasselijk: geen dodenrijk, geen graf? Petrus is in Handelingen 2 overtuigd dat de woorden over Jezus gaan en we krijgen daarbij uitleg:

God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden.
– Handelingen 2:24 (NBV)

Hink-stap-sprong: wat doet Jezus?

Jezus weet dat de dood niet het laatste woord zal hebben. Hij hinkt niet op twee gedachten wat betreft de keuze om wel of niet te sterven. Hij wankelt niet, maar ervaart wél een worsteling in Getsemané, omdat Hij weet dat Hij vervloekt zal worden, dat de Vader Hem zal verlaten en dat Hij de duisternis in moet gaan. Hij bidt: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan!’, maar ook: ‘Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ – Mattheüs 26:39 (NBV). Dat is dus zijn hinken op twee gedachten: ‘Ik zal U gehoorzamen, maar is deze weg écht nodig of zou het op een andere manier kunnen?’ Jezus weet dat het niet op een andere manier kan; Hij neemt de stap en waagt de sprong om de kloof tussen God en ons te overbruggen. Wetende dat God niet alleen Hém de weg naar het leven zal wijzen, maar dat hierdoor ook voor óns de weg naar het leven wordt gewezen!

De weg naar het leven

Door Jezus’ keuze om te sterven aan het kruis en de weg van de dood te gaan, kunnen de woorden van Psalm 16 ook werkelijkheid worden voor ons. Als we geloven in zijn offer, is ook voor ons de dood niet langer het einde, maar juist het begin van een eeuwig leven met Hem. En we mogen nu al in zijn nabijheid leven. We mogen vreugde vinden in zijn aanwezigheid.

Misschien ben jij geen atleet, maar ben je wel heel goed in hink-stap-sprong en ga je helemaal voor Jezus. Geen twijfel, maar gáán! Het kan ook zijn dat jij nog op twee gedachten hinkt en niet weet welke keuze je wil maken. Of dat je een klein stapje in de goede richting hebt gedaan, maar eigenlijk niet echt consequent bent.

Hink-stap-sprong: waar sta jij?

Jezus waagde de sprong om jou bij de Vader te brengen. Hij had een keuze en wij worden ook dagelijks voor de keuze gesteld: wat doe je met het offer van Jezus? Niet springen betekent een leven zonder God. Durf jij het te geloven en het aan te nemen? Durf jij te leven als een kind van de Vader? Kies jij voor de weg van het leven? Jezus wil je aanmoedigen om een aanloop te nemen: hink-stap en… spring!  Blijf niet hinken, zet niet slechts een klein stapje, maar neem het risico om te springen. Zoals een klein kind in de armen van zijn vader springt en erop vertrouwt dat vader hem of haar zal opvangen.

Atleten, juist ook bij hink-stap-sprong, hebben het nodig om te focussen, om hun blik te richten in de verte, naar waar ze naar toe willen springen. Psalm 16 kan ons helpen om te focussen:

  • de HEER telkens voor ogen houden;
  • je verheugen over je (eeuwige) toekomst;
  • Gods nabijheid zoeken (door Woord en Geest).

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
– Hebreeën 12:2 (NBV)

Aan de slag!

  • Neem de tijd om het lijdensverhaal van Jezus te lezen en te overdenken, bijvoorbeeld uit Mattheüs 26 (vanaf vers 17) en 27. En neem 1 Koningen 18:21 ook even mee; zodat je ontdekt waar het ‘op twee gedachten hinken’ vandaan komt!
  • Teken of verf een tijdlijn met drie vakken: ‘hink-stap-sprong’. Schrijf in elk vak wat voor jou toepasselijk is. Dus op welke twee gedachten hink je, welke stap moet je zetten om vooruit te komen in het geloof en wat is voor jou nodig om te durven springen?  

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap