Geen gespot met God! 

29

okt

Joanne van de Vendel

Heb je weleens een reus gezien van ongeveer drie meter lang? Het overkwam David en het leger van Israël, dat aangevoerd werd door koning Saul. Deze reus genaamd Goliath, een Filistijn, was zo ontzettend intimiderend, dat het hele leger van Israël angstig was. Niemand durfde het tegen deze reus op te nemen. Maar na veertig dagen komt David, zoon van Isaï, aan op het moment dat deze reus spot met zijn God. Hier doet David iets aan! 

Geen gespot met God! 

Op het moment dat Goliath weer opgesteld staat en de legers tegenover elkaar staan in de gevechtslinie, komt David bij het leger aan. Hij ziet dat alle Israëlieten zeer angstig worden en zelfs vluchten voor Goliath. Maar David blijft rustig. Hij hoort dat deze Goliath Israël hoont. Hier trekt David de grens. Want wanneer Goliath Israël beledigt, beledigt hij de God van Israël! En dit accepteert David niet. Geen gespot met God!

Verder zei de Filistijn: Heden hoon ik de gelederen van Israël: Geef mij een man om samen te vechten! Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd.
– 1 Samuel 17:10-11 (HSV)

David is klaar voor de strijd

David wint de nodige informatie in bij de Israëlische strijders. Hiermee trekt David de aandacht van Saul, die vervolgens met David in gesprek gaat. Hij ziet dat David nog maar een jonge jongen is. Goliath is een geoefende strijder. David heeft nog nooit gevochten met een zwaard en wapenrusting. En daarnaast staat er nogal wat op het spel…

Toen zei David tegen Saul: Uw dienaar weidde de schapen van zijn vader, en kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem.

Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zó zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David: De HEERE, Die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: Ga heen, de HEERE zij met je!
– 1 Samuel 17:34-37 (HSV) 

Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich vijf gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn.
– 1 Samuël 17:40 (HSV)

De bron van Davids kracht

David noemt God ‘de Levende God’: de bron van zijn kracht. Dus geen gespot met God! Hij kent God en in Zijn Naam neemt David het op tegen reus Goliath. David geeft een indrukwekkende toespraak en zegt dat de Israëlieten zich van alle volken onderscheiden door de kracht van hun God!

De uitkomst van de strijd is bekend: David wint met de hulp van God. Beide legers zijn ervan getuige dat David met een slinger, een ongewoon wapen, de reus overwint. 

Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt.
– 1 Samuël 17:45 (HSV)

En deze hele gemeente zal weten dat de HEERE niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de HEERE. Hij zal u in onze hand geven.
– 1 Samuël 17:47 (HSV)

Jouw strijd

Heb je al eens oog in oog gestaan met de reus van zonde? Jezus heeft met een ongewoon wapen, het kruis, deze ‘reus’ voor ons overwonnen! 

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons [tot] zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
– 2 Korintiërs 5:21 (HSV)

Geloof je dat God Zijn Zoon gestuurd heeft om jou te bevrijden van deze reus? De reus van de zonde spot met God. Maar God heeft hem in Jezus verslagen, omdat Hij van je houdt!

Hoe ga jij de strijd aan? God geeft je, op het eerste gezicht misschien, onlogische wapens waarmee je mag strijden: Zijn Woord, lofprijs, aanbidding en gebed. Hij geeft rust en kracht in de strijd! Ga net als David de strijd aan, in het geloof dat de Levende God je zal redden.

Aan de slag! 

Luister het lied ‘We Praise You’ van Matt Redman en strijd mee! 

Deel deze overdenking

  1. Sieneke schreef:

    Warrior of God! Amen!

  2. Joanne Van de Vendel schreef:

    And the Battle is His! Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap