De standaard voor mijn toekomstige man: waarom Jezus je droomman is

07

feb

Eline

We kunnen er ook dit jaar niet om heen. Winkels vol chocola en rode rozen, hartjes met glitter op fotolijstjes en knuffelbeertjes. Heel leuk als je een relatie hebt en lekker klef kan doen met je vriendje, maar als single kan ik niet zeggen dat ik er wild van word. Gelukkig kan ik altijd terugvallen op mijn droomman Jezus. Mijn relatie met Hem is de meest belangrijke. Hij is er ook met Valentijnsdag voor mij, en Hij houdt echt veel meer van mij dan een vriendje ooit zou kunnen!

Je relatie met Jezus. Werken aan je relatie met Jezus. Je relatie met Jezus onderhouden. Je relatie met Jezus verbeteren. Als ik mijn voorgangers moet geloven heb ik helemaal geen tijd voor een relatie met een aardse man! Niet dat ik me daar druk om hoef te maken aangezien ik supersingle ben, maar toch. Ik werk vaak niet hard genoeg aan mijn relatie met Jezus, te druk met mijn aardse leven. En toch blijft Jezus van mij houden. Dat is nog eens een droomman!

Jezus houdt van jou

Soms is dit best wel moeilijk te geloven. Op momenten dat je misschien niet van jezelf houdt, als je je niet voor kan stellen dat er iemand van je zou kunnen houden. Of op momenten dat je wéér voor dezelfde verleiding gevallen bent. Maar Jezus houdt van iedereen. Als Jezus van prostituees en tollenaren houdt, houdt Hij ook van jou. Jouw zonde of fouten zijn niet groot genoeg om Hem op andere gedachten te brengen.

“Toen Jezus van daar verder ging, zag Hij iemand bij het kantoortje van de belasting-ontvanger zitten. Hij heette Matteüs. Jezus zei tegen hem: “Volg Mij”. De man stond op en volgde Hem. Op een keer zat Jezus met zijn leerlingen bij Matteüs thuis te eten. Er waren ook heel veel belasting-ontvangers en andere slechte mensen uitgenodigd om mee te eten. De Farizeeërs zagen dat. En ze zeiden tegen de leerlingen: “Waarom eet jullie meester met belasting-ontvangers en andere slechte mensen?””
(Matteüs 9: 9-11, BasisBijbel)

Voor sommige mensen is het onbegrijpelijk dat Jezus van iedereen houdt. Dat was vroeger al zo, zoals we in Matteüs lezen, en dat is nu nog steeds zo. Maar Jezus trekt zich daar niets van aan! Hij gaat relaties aan met iedereen die een relatie met Hem wil. Dat is wel een belangrijk punt. Jezus kan geen relatie aangaan met jou, als jij geen relatie met Hem wilt. Om bij Jezus te horen moeten we beseffen dat we Hem nodig hebben om onze zonden te overwinnen. Dat is het verschil tussen de Farizeeërs en de tollenaars en prostituees. Jezus behandelde ze verschillend omdat de tollenaars en prostituees zich wel beseften dat ze Hem nodig hadden, en de Farizeeërs beseften zich dat niet. Als wij ons realiseren dat we Hem nodig hebben, en wij laten zien dat wij een relatie met Hem willen, zal Hij ons al Zijn liefde geven.

Jezus is altijd eerlijk

Een kenmerk dat niet iedereen in de Bijbel kon waarderen. Communicatie en eerlijkheid zijn ontzettend belangrijk in een relatie, hoe kunnen we anders op elkaar vertrouwen? Jezus nam geen blad voor de mond en zei altijd waar het op stond. Zelfs als het soms wat pijnlijk is. Alleen door eerlijk te zijn tegen elkaar leren we over elkaar.

En de Farizeeërs en de wetgeleerden vroegen aan Jezus: “Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de gewoonten die we van onze voorouders hebben geleerd? Waarom eten ze met ongewassen handen?” Maar Jezus antwoordde: “Wat zijn jullie toch schijnheilig! Het is waar wat de profeet Jesaja over jullie heeft geprofeteerd, toen hij zei: ‘Dit volk aanbidt Mij met hun mond, maar hun hart is ver bij Mij vandaan. Ze aanbidden Mij op een zinloze manier. Want wat ze de mensen leren, zijn niet mijn wetten, maar wetten die door mensen zijn bedacht’. Want jullie houden je niet aan de wet van God, maar wel aan de gewoonten die mensen hebben bedacht. Want jullie wassen je kannen en bekers en doen allerlei van zulke dingen. Maar jullie schuiven de wet van God keurig aan de kant om je aan jullie eigen gewoonten te kunnen houden.
(Markus 7: 5-9, BasisBijbel)

Poeh, rake woorden! Maar wat een eerlijkheid van Jezus. Hij vertelt de Farizeeërs precies wat ze verkeerd doen en waarom het verkeerd is. Iets wat ze als schrift- en wetsgeleerden zouden moeten weten! De mensen waar Jezus dit tegen zegt zijn heel belangrijk in de maatschappij en hebben een hoge status. Dat maakt voor Jezus niet uit. Ook tegen de tollenaars en prostituees zegt Hij eerlijk dat zij hun leven moeten veranderen. Juist omdat Hij van hen houdt. Wat je relatie met de maatschappij ook is, Hij is altijd eerlijk tegen je. Soms zegt Hij dingen tegen je die je misschien niet wil horen. Ook dit is omdat Hij van je houdt. Hij is liefdevol maar ook rechtvaardig.

Jezus zorgt voor je

Bij Jezus ben je veilig. Hij zorgt voor je. Je kan altijd naar Hem toe komen als je hulp nodig hebt of troost zoekt. Hij zegt dit zelf!

“IK BEN de goede herder. Een goede herder heeft zijn leven over voor de schapen. Maar een gehuurde knecht slaat op de vlucht als hij een wolf ziet aankomen. Hij laat de schapen in de steek en de wolf jaagt de schapen uit elkaar en doodt ze. De knecht vlucht omdat hij niet zelf de eigenaar van de schapen is. Daarom geeft hij niet echt om de schapen. IK BEN de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij. Net zoals de Vader mij kent en Ik de Vader ken. Ik heb mijn leven over voor de schapen.”
(Johannes 10: 11-15, BasisBijbel)

Wij zijn zijn schaapjes, Hij is onze herder. Hij rent niet weg als er een wolf aankomt, maar Hij beschermt ons voor deze wolf. Hij heeft alles over om te zorgen dat het goed met ons gaat. Hij kent zijn schapen, Hij weet waar al zijn schapen zijn. Als wij laten zien dat we bij Zijn kudde willen horen, is er geen plek op aarde waar Hij ons niet vindt. Jezus zoekt verder dan de wolf ons ooit weg kan drijven. Alles wat wij moeten doen is erkennen dat Jezus onze herder is!

Aan de slag!

Schrijf eens een liefdesbrief aan onze herder Jezus. Laat je leiden door de liefde uit je hart voor Hem.

Als je een lichte writersblock hebt, denk dan aan wat Hij voor je heeft gedaan, wat Hem zo belangrijk maakt in jouw leven, wat Zijn liefde voor jou betekent. Schrijf alles op wat er in je op komt!

Deel deze overdenking

 1. Arenda schreef:

  Lieve Eline, Valentijnsdag is super commercieel. De winkels varen er wel bij. Het gaat daarin allemaal om geld .
  Jezus heeft voor ons ALLES betaald. Wat een onvoorwaardelijke liefde!
  En bij God is het elke dag valentijn.
  Hij wil ons zo graag Zijn liefde schenken.

 2. Marianne van der Zwet schreef:

  Jezus is liefde, ook mij heeft Hij mij Zijn Liefde gegevenk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap