‘Ssst, let even op de dominee’ – De zegenbede uit 2 Korinthe 13

27

okt

Nienke Alblas

Veel kerken in Nederland volgen een vast formulier in de kerkdienst. In dit formulier staan allerlei dingen over wat er eerst gebeurt in de dienst, wat daarna komt en hoe je de dienst af kan sluiten. Het volgen van zo’n formulier zorgt voor een bepaalde orde en structuur. Als klein meisje kon ik op een gegeven moment elke zegebede meezeggen met de dominee. Dit was natuurlijk niet de bedoeling. Als ik dat deed stootte mijn moeder me even aan. ‘Ssst, let even op de dominee.’ De teksten waren op een gegeven moment zo gewoon voor mij geworden dat ik ze eigenlijk niet eens meer echt hoorde. Vandaag wil ik opnieuw kijken naar een zegebede uit de kerk. Wat betekent deze zegebede voor jou? Welke 3 dingen worden je toegewenst? 

De genade van de Here Jezus Christus, 

de liefde van God, 

en de gemeenschap van de Heilige Geest, 

zij met u allen. 

Amen. 

– 2 Korinthe 13:13 (HSV). 

De genade van Jezus

Ten eerste gaat het om de genade van Jezus. Zonder de genade die we door Jezus verkrijgen kunnen we niet bij God komen. Gods genade is onvoorwaardelijk. Jezus stierf voor iedereen. Maar niet iedereen gelooft en accepteert dit offer. Het offer dat tot eeuwig leven leidt. Wat is daarvoor de voorwaarde? Jezus aannemen als je Verlosser. Waar de wil om dit te doen vandaan komt, daar verschillen de meningen over. Maar uiteindelijk moet je die keuze maken. En wat gebeurt er dan? Genade betekent dat we vrij zijn, we zijn schoon van de zonde en vrij van de zonde in de toekomst. We ontvangen ook een nieuw leven. En dat leven ziet er anders uit dan dat van de meeste mensen op deze wereld. 

De liefde van God

Wanneer we de genade van Jezus hebben ontvangen is dit niet slechts een kille en feitelijke keuze. Die genade ontvangen we, omdat God de Vader ons zo lief heeft gehad. Denk maar eens aan een ander bekend ‘riedeltje’:  

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  
– Johannes 3:16 (HSV).

Zonder Vader, geen Zoon. Zonder Zoon, geen genade. De een kan niet zonder de ander. En wij kunnen niet zonder Hem. Deze liefde van God ontvangen we in deze zegebede. Maar we zijn ook gezegend om een zegen te kunnen zijn voor anderen. 

De gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen

De genade en de liefde van God ontvangen we gratis, onder de voorwaarde dat we in Hem geloven. Wanneer we in God geloven ontvangen we de Heilige Geest. Wie ontvangt dat? Volgens deze tekst, iedereen. Niet: ‘Zij met hen die nooit iets verkeerd doen’, ‘Zij met hen die dagelijks een half uur bidden’, ‘Zij met de mannen’ of ‘Zij met de vrouwen’. Nee, er staat: ‘Zij met u allen’. Toen Jezus terugging naar de Vader in de hemel, beloofde hij ons een gelijke aan Hem. De Heilige Geest, die met ons zal zijn tot het einde. Die ons nooit verlaat. De Heilige Geest is met ons in gemeenschap. We staan dus in een relatie met Hem en nooit alleen. Je kan namelijk niet in gemeenschap staan met iemand die je helemaal niet kent. Het heeft te maken met dat je samen een leven deelt. Gemeenschap ontstaat wanneer je elkaar zoekt in relatie. 

Amen

De zegebede wordt afgesloten met ‘amen’. Soms is dit het antwoord van de gemeente op de dominee en wordt dit gedaan door een ‘amen’ te zeggen of te zingen (mijn favoriete moment van de dienst vroeger, om zo hard mogelijk mee te doen). Wat betekent dit woordje nu eigenlijk? Het woord komt van het woord ‘amam’ wat ‘geloven’ betekent. Geloof je in God? Geloof je in wat er net over Hem is gezegd?
Van dit woord is in het Nederlands ook een werkwoord afgeleid, wat misschien helpt bij het begrijpen van de betekenis. Wanneer je ergens mee instemt dan kan je iets namelijk ‘beamen’. Het woord ‘amen’ zelf betekent namelijk: ‘het is waar’ of ‘het zij zo’. Het maakt hetgeen wat net gesteld is eigenlijk tot een feit. Het is wat het is. Wie is er ook alweer nog meer wie Hij is? 

Aan de slag! 

1. Schrijf op een papier de drie woorden: 

  • Genade 
  • Liefde 
  • Gemeenschap 

Maak daar omheen een woordweb met waar je aan denkt bij deze drie woorden. Wees creatief! 

2. Kijk nu naar de drie woordwebben. Komen de woordwebben met elkaar in strijd? Of vullen ze elkaar juist aan? Wat wens je iemand toe in een zegen? En wat wenst God jou toe? 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap