Spreuken 11: vromen vs. kwaaddoeners

11

aug

Elise de Vries

We zijn aangekomen bij Spreuken 11 in de #spreukenchallenge. Gisteren lazen we in Spreuken 10 over gerechtigheid en vloek. In dat hoofdstuk kwamen al verschillen tussen gelovigen en ongelovigen naar voren. Vandaag gaan we daar dieper op in. Het verschil tussen beiden staat namelijk centraal in Spreuken 11. In mijn Bijbel staat er als kopje boven: ‘Het geluk van de vromen en het ongeluk van de kwaaddoeners.’ Dat klinkt heftig! En ingewikkeld ook wel. Want wanneer hoor je bij de vromen en wanneer bij de kwaaddoeners? En wat houdt dat geluk of dat ongeluk dan in? Aan de hand van drie punten wil ik je meenemen in de verschillen tussen die zogenoemde vromen en kwaaddoeners: waar je terecht komt, wat je invloed is en wat je ontvangt.

Ware gerechtigheid is ten leven,
najagen van kwaad leidt tot de dood.

– Spreuken 11:19 (HSV)

Mijns inziens wordt de kern van dit hoofdstuk gelijk duidelijk in vers 19: wat jij najaagt, heeft invloed op jouw leven! Zoek jij échte gerechtigheid, namelijk in Jezus Christus, dan geeft je dat (eeuwig) leven. In dit bijbelgedeelte worden dergelijke mensen ook wel ‘vromen’ genoemd. Daarbij gaat het dus niet om schijnheilige mensen, maar diegenen die toegewijd zijn aan de Heer. Het zijn oprechte mensen met integriteit en nederigheid.

Daartegenover hebben we de kwaaddoeners, zij die het kwaad najagen. Denk aan hen die mensen bedriegen, zich tegen God keren en egoïstisch leven. In de start van Spreuken 11 wordt daarbij een vervalste weegschaal als voorbeeld genoemd. Deze werd door handelaren gebruikt om op oneerlijke wijze meer geld te verdienen. God keurt dergelijke praktijken af. Hij wil dat we toegewijd zijn aan gerechtigheid en waarheid, en bovenal aan Hemzelf.

Ik wil je uitdagen de overdenking even aan de kant te leggen en in je Bijbel Spreuken 11 te lezen. Dan gaan we daarna verder met wat het ‘leven’ en de ‘dood’ uit vers 19 betekenen voor ons. In Spreuken 11 zien we namelijk dat waar jij aan toegewijd bent, invloed heeft op drie dingen: waar je terecht komt, wat je invloed is en wat je ontvangt.

Waar je terecht komt

De gerechtigheid van de oprechte maakt zijn weg recht,
maar de goddeloze komt ten val door zijn eigen goddeloosheid.
De gerechtigheid van de oprechten zal hen redden,
maar de trouwelozen worden gevangen in hun eigen begeerten.

– Spreuken 11: 5-6 (HSV)

Waar jij aan toegewijd bent, heeft ten eerste invloed op waar je terecht komt. Het gaat daarbij om je hart: dien jij God, of dien je een afgod zoals hebzucht (zoals de handelaar met vervalste weegschaal)? De gerechtigheid van de oprechte maakt zijn weg recht. Als jij je leven aan Jezus toewijdt, ontvang je het leven in al zijn volheid (Johannes 10:10). Dat is zowel nu op aarde, door Gods hand op je leven en de kracht van de Geest, als in de eeuwigheid! En al ben je aan God toegewijd en ben je oprecht, dan betekent dat niet dat je nooit fouten maakt. Je bent echter toch gered! Want in Jezus hebben we gerechtigheid ontvangen (Romeinen 3:23-24).

Wat je invloed is

Door de zegen van de oprechten wordt een stad verheven,
maar door de mond van goddelozen wordt ze met de grond gelijkgemaakt. (..)

Als er geen wijze raad is, komt een volk ten val,
maar er komt verlossing door een veelheid van raadgevers. (..)
De vrucht van een rechtvaardige is een boom des levens,
en wie zielen vangt, is wijs.

– Spreuken 11: 11, 14, 30 (HSV)

Jouw toewijding aan Jezus heeft niet slechts invloed op je eigen leven, maar ook op je omgeving. Waar jij komt, breng je namelijk ook Jezus die in jou leeft! Dat betekent dus dat jij Gods aanwezigheid brengt op de plekken waar je komt. Jij hebt de mogelijkheid om mensen bij God te brengen (‘zielen te vangen’). Bovendien heb je invloed met de woorden die je spreekt. En als laatste kun je kan goddelijke wijsheid ontvangen van de Heilige Geest, waarmee je anderen mag zegenen.

Wat je ontvangt

Een zegende ziel wordt verzadigd,
en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen. (..)
Wie het goede nastreeft, zoekt welgevallen,
maar wie het kwade najaagt, die zal het overkomen.

– Spreuken 11: 25, 27 (HSV).

Als laatste lezen we in Spreuken 11 over het principe van zaaien en oogsten. Datgene wat jij doet en waar jij in investeert, zal je terugzien in je leven. Dit principe is niet te verwarren met karma. In Gods Koninkrijk gaat het uiteindelijk niet om je werken, maar om je geloof (Efeze 2:8-9). Bovendien is een één-op-één relatie tussen wat je doet en wat je ontvangt in het leven op aarde niet altijd zichtbaar. Sommige mensen die veel goed doen, hebben toch veel ellende. De dingen die je in geloof uitvoert, hebben echter wél invloed en de Heer zal je daarvoor zegenen!

Wauw! Wat een beloften voor diegenen die zich tot God richten. Maar ook wat een heftige woorden voor hen die nog niet (zo) zeker zijn van hun geloof. Daarom wil ik je bemoedigen dat het uiteindelijk draait om de liefde. Wij houden van God, omdat Hij eerst van ons hield. Niet omdat we dan iets krijgen. Bovendien kunnen onze onvolmaaktheden en twijfels niets veranderen aan Gods liefde voor ons. Je bent dus niet opeens verloren als je relatie met Jezus onzekerheden kent.

Zie de wijsheden van vandaag dus vooral als een bemoediging dat God je wil zegenen!

Challenge!

Ware gerechtigheid is ten leven, najagen van kwaad leidt tot de dood.

  • Welke schat heb jij vandaag ontdekt?
  • Bedenk hierbij een challenge die je vandaag zelf of samen met iemand uitvoert. Check #spreukenchallenge op Instagram voor inspiratie van anderen en deel ook jouw challenge!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap