Ik haat je! Spreuken 10: vloek vs. zegen.

10

aug

Yael Juch

‘Ik haat je!‘ Ik heb het menig kind weleens horen roepen naar hun ouders. Wat een heftige uitspraak. Toch heeft een kind vaak nog niet zo door welke lading deze uitspraak heeft. Vaak is het een kreet, wanneer het kind het gevoel heeft dat hem of haar onrecht aangedaan wordt. We hebben van onze geboorte tot aan het eind van ons leven een diepe drang naar gerechtigheid. Helaas is onze visie op gerechtigheid zo verschillend, menselijk en beperkt, dat we ons best wel eens dwaas kunnen gedragen. Met dit hoofdstuk, geschreven door Salomo, begint het eigenlijke hoofdgedeelte van het boek Spreuken. In dit hoofdstuk wordt een begin gemaakt aan een lijst aansporingen om te leven als een wijze, een verstandige; iemand die rechtvaardig is. Wat kenmerkt nou zo’n mens? Wat komt er uit zijn mond?

Gerechtigheid

Een wijze zoon verblijdt zijn vader,
maar een dwaze zoon betekent verdriet voor zijn moeder.
– Spreuken 10:1 (HSV)

Ik zie het bij de peuters in mijn kerk, in mijn kleutergroep en bij de tieners uit de jeugdgroep. Ieder kind heeft een drang naar gerechtigheid. Maar wat is het vaak lastig wanneer jouw visie op gerechtigheid botst met de visie van gerechtigheid van een volwassene. Spreuken 10 schetst een beeld: van een kind dat voor een keuze staat. De keuze om zijn ouders te verblijden door wijs te zijn. Maar hierdoor tegelijk ook de keuze om zijn ouders verdriet te doen en dwaas te zijn. Het is heel zwart-wit in dit hoofdstuk: je kiest ervoor om je wijs of dwaas te gedragen. Je jaagt Gods gerechtigheid na of je speelt eigen rechter wat haat en zonde voortbrengt. Bij het laatste handel je van-God-los. Wat dan weer gevolgen heeft voor je handelen en uiteindelijk je toekomst. Gerechtigheid houdt ons dus niet alleen als kind bezig. Je hebt er iedere dag mee te maken tot de eeuwigheid.

De rechtvaardige zal voor eeuwig niet wankelen,
Maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen.
Spreuken 10:30 (HSV)

Zaad van haat

In het boek Spreuken wordt erg op je binnenkant ingezoomd. Hoe is jouw houding naar de buitenwereld en waar komt deze vandaan? God wil dat wij zuiver, liefdevol en wijs reageren naar anderen. Hij wil dat wij handelen als wijze kinderen van God. Die ervoor kiezen om te handelen vanuit Gods wijsheid. Toch is dat niet altijd makkelijk. Vooral als iemand jou persoonlijk raakt, doordat jij vindt dat hij of zij onrechtvaardig handelt. Dit doet pijn. Het zaad van haat kan dan gaan groeien in je hart.  

Wat doet haat?

Haat wekt twisten op,
maar liefde bedekt alle overtredingen.
-Spreuken 10:12 (HSV)

Haat zorgt voor ruzies, gebrokenheid, bitterheid en dus zonde. Maar wie in Gods liefde blijft, ondanks de ongerechtigheid wat haar is aangedaan, is wijs. Wanneer jij zo bent, zul je een goede invloed hebben op je omgeving. Want het laat een ander geluid horen. Het geluid van Gods onvoorwaardelijke liefde wat vergeving met zich meebrengt. Mooie woorden, maar in de praktijk natuurlijk ook soms erg lastig. Je mag God daarom altijd om hulp vragen en bidden dat zijn gerechtigheid zegeviert. Dit zien wij David doen in veel van zijn Psalmen (zie bijvoorbeeld Psalm 4).

Is een honger naar gerechtigheid slecht?

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
– Mattheüs 5:8 (HSV)

Dat betekent dus niet dat jouw honger naar gerechtigheid verkeerd is. Je mag zelfs hunkeren naar Gods gerechtigheid. Maar let op, daarin moet je God de Rechter laten zijn. God is onze Vader. Hij kent zijn kinderen door en door. Ook degene die in jouw ogen onrechtvaardig gehandeld heeft. Misschien is het ook echt zo en vindt God dit ook. Maar toch mag je het dan aan Hem geven. Hoe moeilijk ook. Vertrouwen dat uiteindelijk Gods gerechtigheid zegeviert. Waarin God net als een ouder een ieder begrenst, maar tegelijk liefheeft. Waarin wij anderen geen haat toedragen, maar vergeven zoals God ons vergeeft. 

Vijanden liefhebben in plaats van haten

Door zijn kracht kun je jouw vijanden liefhebben en vergeven.  Misschien denk je dan: maar hoe moet ìk dat doen? Dat kun je niet alleen, vraag de Heilige Geest om hulp. Vraag de Heilige Geest om je hart zacht te maken in jouw situatie en relatie met de ander. Bid dat Gods gerechtigheid zichtbaar wordt in de situatie. Vraag God om vergeving wanneer haat, oordeel of bitterheid in je hart is gegroeid. God wil niet dat jij lijdt, doordat je hart vol zit van haat en bitterheid. Hij wil dat je bij hem komt, je bekeert en vergeving ontvangt. Hij wil je hart vullen met liefde voor jezelf én de ander.

Challenge!

Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.

  • Welke schat heb jij vandaag ontdekt?
  • Bedenk hierbij een challenge die je vandaag zelf of samen met iemand uitvoert. Check #spreukenchallenge op Instagram voor inspiratie van anderen en deel ook jouw challenge

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Dankjewel 🙏🤍

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap