Seks is goed, want seksuele intimiteit is door God bedacht

12

dec

Elise de Vries

Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen: de overdenking van vandaag gaat over seks. Laatst had ik met wat leeftijdsgenoten een gesprek over welke onderwerpen we graag meer zouden bespreken in christelijke kringen. Seksuele intimiteit was daar één van. Als dat al in de kerk wordt besproken, gaat het vaak niet verder dan ‘wel of geen seks voor het huwelijk’. Wanneer er verder niets besproken wordt, mis je andere aspecten van seksuele intimiteit. Er kunnen dan vragen opkomen als: ‘Wat mag wel of niet voor het huwelijk?’ Misschien zit je wel in een relatie zonder dat je van tevoren wist wat jou te wachten stond op seksueel gebied. Daarom gaan we vandaag samen kijken naar hoe God seks bedoeld heeft. Dat is dé basis om dit onderwerp aan te vliegen.

Zoals ik wel vaker doe in mijn overdenkingen, wil ik even beginnen bij het begin. Bij seksuele intimiteit ligt dat begin in het scheppingsverhaal.

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! (…) En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.
– Genesis 1: 27, 28, 31 (HSV)

Seks is goed

Zoals we kunnen lezen in Genesis 1 schiep God de hemel, de aarde en alles wat leeft. Zijn werk eindigt met de schepping van de vrouw (Eva) als hulp voor de man. Hij geeft ze gelijk een opdracht: ‘wees vruchtbaar’. Seksuele intimiteit was een door God bedacht plan, gegeven vanaf het begin.

In Genesis 2 wordt de schepping van de mens uitgediept. Het gaat hier dus niet om een nieuwe schepping, maar om een uitgebreidere beschrijving van Genesis 1:27.

Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. (…) Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. (…) Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: “Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.” Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.
– Genesis 2: 7, 18, 21-25 (HSV)

God maakte dus twee naakte mensen. ‘Ongemakkelijk’, zou je denken! Word je wakker en lig je opeens naast een man zonder kleren die je nog nooit gezien hebt. Nou goed, dat was dus niet ongemakkelijk. Ze schaamden zich niet. Adam is blij als hij Eva ziet. Naaktheid was gemaakt als iets goeds, niet om je voor te schamen. Seksuele intimiteit is bedacht om een man en een vrouw te verbinden. Zodat ze één zullen zijn.

Seksuele intimiteit maakt jullie één

‘Eén worden’ kennen we ook uit het Nieuwe Testament. Paulus zegt in 1 Korinthe 6:16 tegen de gelovigen dat ze geen buitenechtelijke seks moeten hebben. Want met wie je jezelf ‘verenigt’, daar word je één vlees mee. Het is een verwijzing naar Genesis 2. De leefregel die Paulus hier beschrijft, is gebouwd op Gods bedoeling met seksuele intimiteit. Het verbindt je met elkaar op een manier die zonder seks niet mogelijk is. In het Oude Testament zien we daarom ook wel dat mensen getrouwd waren zodra ze geslachtsgemeenschap hadden gehad.

Het hele verhaal van geen seks buiten het huwelijk betekent dus niet dat seks verkeerd is! God heeft ons geschapen mét seksuele verlangens. Dat past bij de opdracht ‘wees vruchtbaar’. Seksuele intimiteit is zo ongelooflijk goed, dat je er daarom voorzichtig mee moet zijn. 

Wat mag wel en wat niet?

Als je me tot nu toe hebt gevolgd, heb je gelezen dat seks goed is. Zo goed zelfs, dat je er voorzichtig mee om moet gaan. De belangrijke vraag is dan natuurlijk: wat mag wel en wat niet? En wanneer dan? Misschien heb jij net als ik vaak gehoord dat dat niet de goede vragen zijn. Ik snap heel goed dat het niet zou moeten gaan om regeltjes en de grenzen opzoeken. Toch denk ik dat het een reële vraag is om te stellen, maar dan in een andere vorm: ‘Op welk moment van een relatie is welke seksuele intimiteit gepast?’

Ik wil jou geen stappenplan aanleveren met wat wanneer het juiste moment is. Dat staat namelijk ook niet letterlijk in Bijbel. Wel denk ik dat je kan concluderen dat seks je op dusdanige manier verbindt, dat dat alleen veilig is om te doen met één persoon in het verbond van het huwelijk. Vóórdat je daadwerkelijk bij dat stadium aankomt, zijn er echter veel tussenstappen. Het is namelijk niet zo dat je – zoals ik ooit dacht – na zoenen gelijk bij seks uitkomt. Denk over die verschillende stappen in seksuele intimiteit na en praat erover. Bescherm jezelf door niet op het moment zelf nog een keuze te moeten maken. Daar is seks te goed voor!

Aan de slag!

Helaas gebeuren er met seks ook hele vervelende dingen. Als jij met zoiets rondloopt, wil ik je uitdagen om er met iemand over te praten. Dat geldt ook voor jou als je vragen hebt over dit onderwerp of ergens mee worstelt. Praat erover, dat helpt echt!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap