De profeet Jeremia – getuigen ondanks moeilijkheden

11

dec

Marleen Wieringa

Praat jij graag over God in het bijzijn van andere mensen? Of vind je het toch spannend om te vertellen over God? Vaak is er moed voor nodig om te getuigen wat een mooie en goede God wij mogen hebben. Althans dit is voor mij erg herkenbaar. Zeker als mensen sceptisch zijn tegenover het geloof en het maar onzin of gedoe vinden, kan het extra lastig zijn om te getuigen. Want je wilt er een ander niet mee lastig vallen. Of je kunt bang zijn dat mensen er iets van gaan vinden. Toch wil ik je aanmoedigingen om te getuigen over hoe groot God is en wie Hij is in jouw leven. Jeremia is uit de Bijbel een voorbeeld die tijdens zijn profetie best wat narigheid te verduren kreeg. Toch luisterde hij naar God en deelde hij zijn Woord, hoe moeilijk dat soms ook kon zijn. 

Geroepen voor de moederschoot

Het plan van de profeet Jeremia stond al vast voordat hij geboren was. God had hem geroepen tot profeet, al was hij nog jong, God stuurde hem aan. Het was iemand die verlegen was en veel moeite had om te spreken in het openbaar.

Het woord van de de Heere kwam tot mij: Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik: Ach Heere Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij: zeg niet: Ik ben nog een jongen, want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want, Ik ben met u om u te redden, spreekt de Heere.
– Jeremia 1:4-8 (HSV)

Een reden dat God profeten stuurt, is om tegen het volk te spreken. Er is namelijk een verbond met God en het volk waar aan gewerkt moet worden. Tijdens de profetie van Jeremia speelde er best wat narigheid. De mensen maakten afgodsbeelden, luisterden niet naar het Woord van God, waren niet bezig met zijn wetten, maar alleen met zichzelf. Elke keer als Jeremia iets wilde gaan vertellen over God werd hij tegengewerkt door anderen, die zichzelf profeten noemden. De mensen wilden niet horen wat Jeremia te zeggen had, waardoor hij een aantal keer is ontsnapt van de dood en de gevangenis ingestopt werd.

De roeping van Jeremia

Jeremia had een specifieke taak gekregen van God, namelijk profeteren. Hij kreeg de opdracht om niet te trouwen, zodat hij zich kon focussen op de roeping die hij heeft gekregen van God. Zijn bediening kan wel gezien worden als eenzaam. Hij had niet veel mensen om hem heen die hem hielpen.

Het was voor Jeremia belangrijk om God te gehoorzamen, hij luisterde liever naar God dan dat hij zijn eigen pad ging volgen. Het was voor Jeremia niet altijd makkelijk om stevig in zijn schoenen te staan, zeker als de mensen niet naar hem luisterden en hem belachelijk maakten. Toch bleef Jeremia God eren en liet hij zich gebruiken als zijn dienaar.

Getuigen ondanks moeilijkheden

Geloven is niet altijd makkelijk. Je kunt twijfelen of je wel christen genoeg bent, of je wel genoeg tijd aan God besteedt. Jeremia had ook wel eens zijn twijfels of hij wel de geschikte persoon was om het volk van God aan te sturen. Toch mag ook jij getuigen over hoe groot God is. Je mag Hem groot maken in de kleinste dingen van het leven. Bijvoorbeeld dat je dankbaar bent voor de nieuwe dag die je hebt mogen ontvangen.

In je eigen leven heb je soms ook te maken met tegenslagen of onzekerheden, het is dan niet altijd makkelijk om God groot te maken. Zeker omdat God groot maken vaak te maken heeft met dankbaarheid, dat Hij in je leven voorziet. Terwijl je dit niet altijd zo hoeft te voelen. Jij wordt dan ook uitgedaagd om te vertellen over Gods Woord.

Zo zegt de Heere: laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent. Dat Ik de Heere ben, die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de Heere.
– Jeremia 9:23-24 (HSV)

Wees dat lichtpunt

Als wij God kennen dan is het onze taak om een licht te zijn in deze vaak zo duistere wereld, waar al zoveel pijn en verdriet is. De wereld heeft een lichtpunt nodig en dat kun jij zijn. Als volgeling van Jezus is het jouw taak om te getuigen over hoe groot de liefde van God is en dat Hij wil voorzien in wiens leven dan ook. God is een redder en Hij wil iedereen komen redden. Het zou zo mooi zijn als mensen herkennen dat wij veel op Jezus mogen lijken. De wereld heeft die redding nodig, getuig over God. Dit kan moeilijk zijn omdat je soms bang bent wat andere mensen van je vinden, maar vraag de Heilige Geest dan om hulp, vraag of hij jou kracht geeft en moed om te getuigen van Gods grootheid.

Aan de slag!

– Zet op een rijtje waar jij God dankbaar voor bent, wat jij van Hem mag ontvangen.

– Bid of de Heilige Geest jou de kracht geeft om daadwerkelijk te gaan getuigen.

Deel deze overdenking

 1. Wietske schreef:

  Ik wordt zo blij van de wonderen van de natuur. Daar dank ik God alle dagen voor.
  De vogels horen zingen de bomen die zo mooi hun bloesems laten zien.
  De gewassen die van kleine plantjes naar mooie grote gewassen komen.
  Ik geniet van gewoon de kleine dingen.

 2. Anouk schreef:

  Prachtig geschreven stukje!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap