Schaam jij je voor het evangelie van Jezus?

24

okt

Nathanja

Misschien zul je dit vroeger wel eens meegemaakt hebben op school: de docent stelt de vraag wie er allemaal in God geloven. Je hart klopt en je kijkt onrustig om je heen. Je weet dat je je hand op zou moeten steken, dat je je niet hoeft te schamen voor je geloof, maar wat is het spannend om ervoor uit te komen ten overstaan van al je klasgenoten. Misschien stak je wel je hand op, misschien niet. Maar waarom schamen we ons soms toch voor het evangelie, het beste nieuws wat de wereld ooit gehoord heeft?

Ik schaam me niet om te vertellen dat Jezus aan het kruis gestorven is. En dat de machtige God hem heeft laten opstaan uit de dood. Iedereen die dat goede nieuws gelooft wordt gered. In de eerste plaats alle Joden, maar ook alle niet-Joden. De redding die God wil geven, is nu al op aarde te zien. Want steeds meer mensen geloven het goede nieuws over Jezus Christus. En in de heilige boeken staat: “Als je gelooft ziet God je als een goed mens. Dan zal je leven.
– Romeinen 1: 16-17 (BGT)

In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus aan de kerk in Rome. Hier speelden grote spanningen tussen de Joden en niet-Joden. Ze hadden veel verschillende overtuigingen en oordelen over de ander. Paulus schrijft in zijn brief dat beiden gevangen zijn en schuldig voor God staan. Maar hij brengt goed nieuws: door geloof kunnen zij gerechtvaardigd worden. Door geloof in het offer van Jezus aan het kruis en zijn opstanding. Paulus schaamt zich niet voor dit evangelie, het goede nieuws!

Schaam jij je voor dit goede nieuws?

Ik hoorde eens iemand zeggen: “Als jij dé behandeling voor kanker zou hebben, zou je dat dan niet met iedereen willen delen?” Zij doelde op het feit dat het goede nieuws over de dood en opstanding van Jezus levens kan redden. Het is dé behandeling tegen onze gevangenschap aan de zonde en aan de dood die zal volgen ten gevolge van de zonde.

Ons geloof is wel persoonlijk, maar niet privé. Geloven gaat over jouw persoonlijke relatie met God, de tijd die je met hem doorbrengt, de openbaringen die Hij je geeft. Maar ons geloof hoort niet privé te zijn; het is bedoeld om gedeeld te worden met de wereld! We mogen de hekken van onze kerken en onze harten wijd opengooien en het zonder schaamte van de daken schreeuwen dat Jezus is gekomen om de wereld te redden.

In vers 17 lezen we dat de redding die God wil geven nu al op aarde is te zien omdat steeds meer mensen in Jezus geloven. Wat een hoopvolle gedachte in deze tijd waarin het soms lijkt alsof de wereld compleet van God los is. Overal gaan mensen in het goede nieuws geloven en worden gered van de dood.

Wat is jouw rol in Gods missie?

Heb je wel eens nagedacht over de vraag wat jouw rol mag zijn in Gods missie? God geeft ons de prachtige uitnodiging om onderdeel te zijn van zijn masterplan voor deze aarde. Ik vind dat zo mooi, ik nodig God niet uit om onderdeel te worden van mijn plannen, maar ik mag een onderdeel worden van die van Hem!

De wereld verlangt naar het evangelie. Mensen wachten op iemand die hen vertelt dat er een God is die Zijn leven voor hen heeft gegeven. Een God die werd wat wij waren, zodat wij kunnen worden als Hij. Wat een uitnodiging om uit te delen! Wát een goede boodschap.

Het evangelie is te mooi om voor onszelf te houden. Laten we samen bidden dat God ons dezelfde moed geeft als Paulus om onbeschaamd te verkondigen wie Hij is. Laten we God vragen om meer van zijn hart voor de mensen om ons heen, zodat het delen van het evangelie niet als last maar als een voorrecht voelt!
Op de dag dat wij voor Gods troon staan mogen we de mensen ontmoeten die deze uitnodiging met open armen hebben geaccepteerd. En misschien wel omdat jij degene was die het hun heeft verteld! Niet dat het van ons afhangt, het is allemaal Gods werk. Hij openbaart zichzelf, Hij is degene die ervoor zorgt dat mensen in Hem geloven. Hij kan het alleen doen, maar Hij kiest ervoor ons te gebruiken. 

Aan de slag!

Luister naar het lied – I am not ashamed, Lindy Contant.

Deel deze overdenking

  1. Mas schreef:

    Mooi! Bemoedigend?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap