Ruth: van kinderloos naar rijk gezegend

07

nov

Paola Don

Ruth was al tien jaar getrouwd toen haar man stierf en zij zonder kinderen achterbleef. Wanneer zij met Boaz trouwt, zegenen de getuigen haar met het nageslacht van de Heere. Die zegen komt uit!

Het geslachtsregister

Het boek Ruth wordt in hoofdstuk 4:18-22 afgesloten met een geslachtsregister. In de Bijbel zijn veel geslachtsregisters te vinden en vaak lees ik daar zomaar overheen. Bij het maken van deze overdenking dacht ik in eerste instantie ook: daar kan ik vast niks uit halen. Toch bleek niets minder waar!

Kinderloosheid

Het boek Ruth begint met een paar zinnen waar je bijna overheen zou lezen: 

Die [de zonen van Naomi] namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Ruth. En zij bleven daar ongeveer tien jaar. En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook.
– Ruth 1:4-5a (HSV)

De implicatie van deze zinnen is echter groot: Ruth was al tien jaar getrouwd met Machlon. Nadat hij stierf bleef Ruth achter: kinderloos. In tien jaar tijd heeft Ruth geen kinderen gekregen.

De zegen van de getuigen

Wanneer Ruth met Boaz trouwt, is heel het volk getuige. En als getuige geeft het volk Ruth en Boaz hun zegen; ze wensen het stel veel nageslacht toe, dat de Heere hen zal geven. Stel je voor dat jij trouwt. Misschien zijn jouw ouders jullie getuigen. Wat zouden zij je dan toewensen? Gezondheid, geluk, liefde? Misschien ook wel lieve kinderen? Hoe zou dat voor je zijn, als je ouders jou nageslacht toewensen?

Een kind voor Ruth

Voor Ruth was dat misschien wel een ontroerende uitspraak. Tien jaar lang was zij al getrouwd geweest en na al die jaren bleef zij alleen en kinderloos achter, alleen met haar schoonzus en schoonmoeder. Misschien dacht Ruth wel: ik heb in die tien jaar geen kind gekregen en nu ben ik al wat ouder, dus misschien zal ik helemaal geen kinderen meer krijgen. Misschien was ze verdrietig of boos. Of misschien vertrouwde Ruth wel volledig op de zegeningen van de getuigen en ging ze er helemaal vanuit dat ze inderdaad een kind zou krijgen.

Hoe dan ook: “De Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde.” (Ruth 4:13, HSV)
Haar jaren van kinderloosheid waren voorbij. Ruth ontving een zoon en Naomi bovendien haar eerste kleinkind. De zegen van de getuigen op de trouwdag is uitgekomen. En niet alleen Ruth kreeg een kind; die zoon kreeg ook nageslacht, en dat nageslacht kreeg weer nageslacht. Ruths zoon was niet zomaar een kind, hij werd een voorouder van Jezus!

Gods goedheid

Het geslachtsregister dat volgt, geeft namelijk een terugblik op het verhaal van Ruth en een vooruitblik naar de toekomstige geslachten die uit Ruths zoon voortkomen. De zoon, Obed, werd vader en later grootvader, en wel van David. En uit David is uiteindelijk Jezus geboren.
Het geslachtsregister laat zien hoe de Heere Ruth heeft gezegend. Haar tien jaren van kinderloosheid, zijn nu door Hem beloond met een grote familie. Daarmee is het geslachtsregister niet alleen maar een saaie stamboom waar je niks mee kunt, maar een teken van de goedheid van God. Ruth, van oorsprong een heidense vrouw, werd door Hem opgenomen in de geslachtslijn waaruit Jezus Zelf geboren zou worden. Laat dat een bemoediging zijn: we zijn nooit ‘uitgerangeerd’, want God kan de pijn en moeilijkheden in ons leven veranderen in iets goeds!

Aan de slag! 

Zoals de zegen van de getuigen werkelijkheid werd voor Ruth, kan gebed van anderen jou ook zegen brengen. Vraag vandaag iemand voor jou te bidden. Dat kan voor een specifiek onderwerp, maar ook in het algemeen.

Deel deze overdenking

  1. Grietje schreef:

    Wat een prachtige overdenkingen zo leerzaam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap