Ruth: ken jij God zoals Boaz Hem kende?

06

nov

Marijke Gootjes-Verhoeve

Het bijbelboek Ruth leest als een roman met een goed einde: ze leefden nog lang en gelukkig! Maar zo is het niet bedoeld. Er zijn veel diepe, geestelijke lagen die je, als het goed is, deze week steeds meer bent gaan ontdekken. Diepere lagen, waardoor ook wij lang en gelukkig kunnen leven. Boaz kende God goed. En hangt ons geluk niet af van het kennen van God? Dus, wat kunnen wij van Boaz leren?

Het bijbelgedeelte voor vandaag is Ruth 4:1-17. 

Het karakter van Boaz

Boaz koos ervoor om het recht op een losser onder de aandacht te brengen van het familielid dat daar als eerste voor in aanmerking kwam. Je leest hier meer over in Leviticus 25:23-34, 47-55 en Deuteronomium 25:5-10. Het betreffende familielid kon het zich niet veroorloven om als losser op te treden en droeg de verantwoordelijkheid over aan Boaz. Daardoor zorgde Boaz ervoor dat de naam van Machlon na zijn dood bleef voortleven op zijn land, dat op deze manier in familiebezit bleef, en door middel van nageslacht. 

Al eerder zagen we in het bijbelboek Ruth een aantal eigenschappen van Boaz. Hij:

  • was vriendelijk en verspreidde zegen (2:4);
  • was opmerkzaam (2:5);
  • was zorgzaam en attent (2:8-9; 2:14; 3:15);
  • was integer, bood veiligheid en bescherming (2:9-10; 3:14);
  • had inzicht en hechtte waarde aan toewijding (2:11-12; 3:10);
  • bekommerde zich om anderen en was bemoedigend (2:13);
  • was vol goedheid en schonk overvloed (2:14-16; 3:15);
  • was trouw (2:20);
  • was onzelfzuchtig (3:11);
  • was nauwgezet, doortastend, vol gezag (3:18; 4:1-11a)

Samengevat komt het erop neer dat Boaz leefde volgens Gods principes van recht en rechtvaardigheid en zorgdroeg voor armen en weduwen (Deuteronomium 10:18). Zijn levenswandel werd gekenmerkt door liefde voor God en zijn naasten. 

Boaz kende God

Recht en gerechtigheid handhaafde hij…
Hij beschermde het recht van armen en behoeftigen…
Is dat niet: Mij kennen? – spreekt de HEER.

– Jeremia 22:15-16 (NBV’21)

Deze tekst is een beschrijving van koning Josia, maar past ook naadloos bij Boaz. Hij begreep wat het betekende om God te kennen. In de volgende tekst herkennen we Boaz opnieuw. Hij wist wat God van hem verlangde en was gehoorzaam.

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

– Micha 6:8 (NBV’21)

Het is duidelijk dat Boaz God kende en vanuit die kennis leefde, volgens Zijn principes. En wat een zegen bracht dat voort! Door gehoorzaam te zijn aan Gods leefregels was hij een goede werkgever met groot aanzien én gaf hij Ruth en Naomi weer vreugde, hoop en een nieuwe toekomst. Doordat Boaz God kende en trouw was aan Zijn Woord werd uiteindelijk – door zijn nageslacht – Jezus geboren, onze (Ver)losser!
Jezus die ons heeft vrijgekocht van zonden en dood, waardoor onze naam blijft voortleven. Waardoor wij lang (eeuwig!) en gelukkig mogen leven. Wat een diepe laag in dit bijbelboek. Wat een prachtige les over het kennen van God zoals Boaz dat deed. 

Ken jij God zoals Boaz dat deed?

Boaz kende God en weerspiegelde Gods karakter. Hoe goed ken jij God en de principes uit Zijn Woord? Kunnen anderen door jouw levenshouding zien dat jij God kent zoals Boaz dat deed? Hoe kies jij ervoor om recht en gerechtigheid te tonen? Breng jij zegen doordat je gehoorzaam bent aan Gods leefregels? Wordt jouw levenshouding gekenmerkt door liefde voor God en je naasten? 

In Romeinen 8:29 staat dat wij ertoe bestemd zijn om het evenbeeld te worden van Gods Zoon. Boaz leefde in de tijd voor Jezus, maar wat leek hij op Hem!
Verlang jij er ook naar om Jezus te weerspiegelen en tot zegen te zijn? Dat Hij steeds meer zichtbaar wordt in en door jouw leven? Je leert God kennen door Zijn Woord en Geest, en Hij wil zich graag laten kennen. Neem daarom tijd om in je Bijbel te lezen en te bidden, zodat je mag groeien in je relatie met Hem. Dat je God leert kennen zoals Boaz Hem kende! 

Aan de slag!

Neem tijd om na te denken over Gods principes van recht en gerechtigheid. Wat betekent dit en hoe wil jij dat (meer) vormgeven in jouw leven? Maak hier aantekeningen van, zodat je er ook de komende tijd mee aan de slag kunt gaan. Lees ook eens Jakobus 1:27.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap