Groeien er heerlijke druiven aan jouw rank?

08

nov

Linda Aalbers

Jij bent een mooie rank. Je zit stevig vast aan Jezus, de ware Wijnstok. Zitten er druiven aan jouw rank? Ik hoop dat mijn rank barstensvol zit met grote, zoete, sappige druiven. En dat de Wijnbouwer hier een overheerlijke wijn van kan maken. Wat leert Jezus ons over hoe wij vrucht kunnen dragen?

Jezus zegt:

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
– Johannes 15:5 (HSV)

Bij ons in de buurt ligt een wijngaard. Als ik daarlangs fiets, zie ik keurige rijen druivenplanten. Allemaal even hoog en goed onderhouden. Maandenlang worden de planten verzorgd en gesnoeid door de wijnbouwer en zorgen zon en regen ervoor dat er rond september heerlijke druiven geoogst kunnen worden. Zou Jezus het over zo’n druivenplant hebben? Ik denk het wel. Laten we ons hier eens in verdiepen…

Liefdevolle lessen van de Wijnstok

Ik neem je mee naar een bovenkamer in Jeruzalem. Jezus is daar met Zijn discipelen om het Pesach te vieren. Jezus’ laatste. Er staat een grote tafel in de kamer en er is wijn en brood. Bij de ingang staat een waskom met een linnen doek, waarmee de voeten gewassen zullen worden. 

Voordat ze hier naar binnen gaan, weet Jezus al dat Hij op korte termijn naar de Vader terug zal gaan en dat de discipelen achter zullen blijven. Hij heeft Zijn vrienden lief en wil ze tijdens deze maaltijd (heel Johannes 13-16) zoveel mogelijk leren en bemoedigen.

En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.
– Johannes 13:1 (HSV)

Na de maaltijd staan ze op om te gaan, maar opnieuw richt Jezus Zich tot Zijn discipelen. Hij vertelt dat Hij de ware Wijnstok is en dat wij, wanneer wij in Hem blijven, veel vrucht zullen dragen.  Ze hebben net samen een brood gedeeld en uit dezelfde beker wijn gedronken. Met de smaak van de wijn nog in de mond, luisteren de discipelen naar deze vergelijking. Ze kennen het beeld van Israël als wijnstok al uit de psalmen en profeten. In Psalm 80:9-10 bijvoorbeeld, herinnert Asaf God eraan hoe Hij Israël bevrijdde uit Egypte en zij het beloofde land in bezit mochten nemen: ‘U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hém geplant. U hebt [een plaats] voor hem bereid en hem wortel doen schieten, zodat hij [heel] het land vulde.’ (HSV)

In het Oude Testament wordt het volk Israël dus al vergeleken met een wijnstok. Maar in al deze verhalen falen zij in het ‘vruchtdragen’, omdat zij zich keer op keer van Hem afwenden. Maar nu zegt Jezus dat Híj de volmaakte Wijnstok is, die nooit zal vergaan. 

Heerlijk druiven!

Als ik dan een rank ben, een tak, aan de Wijnstok Jezus, hoe kom ik dan aan van die heerlijke druiven? Jezus geeft het antwoord: Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht. Dus niet: als je veel vruchten draagt, dán mag je bij mij horen. Je zou namelijk kunnen denken: als ik graag bij Jezus wil horen moet ik veel vruchten dragen, dus laat ik maar veel goede daden gaan doen. Nee, eigenlijk keer je het dan om. Jezus zegt heel duidelijk: Je draagt veel vrucht, omdát je in Mij blijft! Hoe doe je dat, in Jezus blijven? Dit is het antwoord:

Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.
– Johannes 15:9 (HSV)

Focus je op de Wijnstok! 

Focus je op Jezus. Verwonder je over Zijn liefde voor jou. Dat Hij jouw Herder, Heiland en Vriend wil zijn. Je zal zien dat er dan vanzelf heerlijke druiven zullen groeien! Het is de ontspannen relatie tussen Jezus en jou die ervoor zorgt dat jij mooie dingen kan doen in deze wereld. Zoals het water van de wortels door de wijnstok naar de ranken stroomt, de vruchten in, zo stroomt Gods liefde door Jezus, door jou naar de mensen om je heen. 

Je hoeft je dus helemaal niet te focussen op je druiven. Die komen van God, de Wijngaardenier, Die voor de Wijnstok zorgt. Focus op jouw Redder!

Wat zal het een feest zijn, wanneer wij op de nieuwe aarde samen met Jezus de volmaakte wijn zullen drinken! Gemaakt van heerlijke druiven… 

Aan de slag!

Lees Johannes 13-17 in je eigen Bijbel en besef dat Jezus tegen jou spreekt. 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap