Ruth: ‘Alles wat u zegt, zal ik doen.’

05

nov

Suzanne Verschoor

In Ruth 3 lezen we dat Ruth zich aan Boaz als huwelijkskandidaat beschikbaar stelt op een manier die niet vrij van risico is. Het vertrouwen in God komt in dit hoofdstuk duidelijk naar voren.

Midden in de nacht op de dorsvloer

We lezen Ruth 3:1-18 (HSV):

En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar: Mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken, waar het je goed zal gaan? Welnu, is Boaz, bij wiens meisjes je geweest bent, geen bloedverwant van ons? Zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerst wannen. Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorsvloer, maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt, voordat hij klaar is met eten en drinken. En het zal gebeuren als hij gaat liggen, zorg dan dat je de plaats weet waar hij ligt. Ga er dan heen, sla de deken aan zijn voeteneind op en ga liggen. Dan zal hij je zelf vertellen wat je doen moet. Zij zei tegen haar: Alles wat u zegt, zal ik doen.

Daarop ging zij naar de dorsvloer en deed overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Toen Boaz gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij en ging liggen aan de rand van de korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes, sloeg de deken aan zijn voeteneind op en ging liggen.

En het gebeurde midden in de nacht dat de man schrok en om zich heen greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind. Hij zei: Wie bent u? En zij zei: Ik ben Ruth, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. En hij zei: Gezegend bent u door de HEERE, mijn dochter! U hebt met deze laatste blijk van goedertierenheid van u de eerste nog overtroffen, doordat u geen jongemannen nagelopen bent, geen arme en geen rijke.

En nu, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor u doen, want ieder in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke vrouw bent. Nu dan, het is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nauwer verwant dan ik. Overnacht vannacht hier. Als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, goed, laat hem lossen. Als hij echter niet genegen is u te lossen, dan zal ík u lossen, zo waar de HEERE leeft. Ga nu maar liggen tot de morgen.

Zo lag zij tot de morgen aan zijn voeteneinde. En zij stond op, voordat men elkaar kon herkennen, want hij zei: Het mag niet bekend worden dat er een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Verder zei hij: Geef de omslagdoek die u draagt, en houd hem op. En zij hield hem op. En hij mat zes maten gerst af en legde die op haar. Vervolgens ging hij de stad in.

Toen kwam zij bij haar schoonmoeder, en die zei: Wie ben je, mijn dochter? En zij vertelde haar alles wat de man voor haar gedaan had. Verder zei zij: Deze zes maten gerst heeft hij mij gegeven, want hij zei tegen mij: Kom niet met lege handen bij uw schoonmoeder. Toen zei Naomi: Ga rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal vallen, want die man zal niet rusten, voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht.

In hem is kracht

Naomi houdt veel van Ruth en wenst voor haar dat ze een goede man zal vinden, bij wie ze de veiligheid van een huwelijk krijgt. Iets dat in die tijd erg belangrijk was voor een vrouw. Een huwelijk met een man als Boaz, zal Ruth voorzien van rust en zekerheid. Boaz betekent ‘in hem is kracht’, wat hij met zijn verantwoordelijkheid en daadkracht zeker laat zien.

Risico nemen vanuit vertrouwen

Ruth stelt zich nederig op, maar neemt wel een groot risico. Door in de nacht naar Boaz te gaan bestaat er de kans dat ze wordt gezien en hiermee haar goede naam kwijtraakt. Maar Ruth, Naomi en Boaz vertrouwen op God. Want ook Boaz’ goede naam kan met een verkeerde roddel door het slijk gehaald worden.

Alles wat U zegt, zal ik doen

Ruth zegt in vers 5 vanuit vertrouwen tegen Naomi: ‘Alles wat u zegt, zal ik doen.’ Boaz zegt vervolgens in vers 11 vanuit vertrouwen tegen Ruth: ‘Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor u doen.’
Ik hoop dat jij en ik ook zoveel vertrouwen mogen hebben en dat wij tegen God zeggen: ‘Alles wat U zegt, zal ik doen.’ Wetende dat als we daarvoor kiezen, als we durven te vertrouwen op God, alles goed zal komen.

Aan de slag!

Bid dat je net zoveel vertrouwen mag hebben als Ruth, zodat je elke dag durft te kiezen om te doen wat Hij zegt.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap