Richt je blik op Jezus! 

03

mei

Joanne van de Vendel

Heb je weleens meegemaakt dat je door jouw situatie zó in beslag werd genomen, dat je eigenlijk geen oog meer had voor alles wat er verder om je heen gebeurde? De Emmaüsgangers overkwam dit en ik denk dat het voor veel mensen wel herkenbaar is. Juist op die momenten kun je weleens verrast worden als je je ogen opent voor wat of wie er om je heen is. Richt je blik op Jezus! 

Vertroebelde blik

Kleopas en een andere leerling van Jezus zijn op weg naar Emmaüs. Deze ‘Emmaüsgangers’ zijn druk in gesprek over wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem gebeurd is. Ze zijn somber over wat er met Jezus is gebeurd: hun Meester is na een heftige lijdensweg gestorven aan het kruis. Maar dan gebeurt er iets wonderlijks: Jezus zelf komt naar hen toe. 

Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. 
– Lucas 24:15-16 (NBV21) 

Jezus neemt zelf het initiatief om met deze mannen, die met elkaar in gesprek zijn, mee te lopen. De Emmaüsgangers konden Jezus niet herkennen, omdat hun blik werd vertroebeld. Hun ogen zagen de man die met hen meereisde wel, maar ze herkenden Jezus niet. God hield op een wonderbaarlijke manier de ogen van de Emmaüsgangers vertroebeld. Op deze manier moesten ze zich wel bewust worden van het plan dat God met Jezus en Zijn opstanding had. Jezus vertelt het hun zelf: 

Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.’ 
– Lucas 24:25-27 (NBV21)

God heeft de regie

Jezus vertelt de Emmaüsgangers teksten over Hemzelf en noemt enkele messiaanse schriftteksten die in Hem zijn vervuld, zoals het voorzegd was in de Schriften. De Emmaüsgangers zijn Joodse leerlingen van Jezus en zij hebben deze teksten heel goed bestudeerd. Zij begrijpen dat deze teksten vervuld zijn in het licht van Jezus’ lijden, sterven en opstanding. Het gaat om Jezus zelf! Hij is de vervulling van de messiaanse profetieën uit het Oude Testament. 

Jezus, de Gastheer

Wanneer deze drie personen het dorp Emmaüs naderen, doet Jezus alsof Hij verder wil reizen. De Emmaüsgangers dringen erop aan dat Jezus de nacht bij hen blijft. Vervolgens lezen we dat ze met elkaar de maaltijd gebruiken. Jezus neemt als gast de rol van de Gastheer aan en we lezen de woorden die Jezus ook bij het laatste avondmaal sprak. Voor de Emmaüsgangers is dit nog een verwijzing naar Jezus, die Zijn lichaam heeft gegeven in Zijn lijden en sterven. 

Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 
– Lucas 24:30-32 (NBV21)

Open ogen en een brandend hart 

Na de zegen en het dankgebed worden hun ogen weer geopend. God laat hen, door wat ze afgelopen uren met Jezus besproken hebben, weer zien! Ze herkennen Jezus en alle teksten en gebeurtenissen vanuit het Oude en Nieuwe Testament vallen op hun plek. Jezus zelf is de vervulling van alles wat al geschreven is, wat een verassing! Hun hart is hier zo vol van, dat ze het omschrijven als een ‘brandend hart’: een hart vol passie en vuur, voor en door Jezus. 

Richt je blik op Jezus

Jezus is jouw verlosser! De vervulling van de profetieën en wat Jezus heeft gedaan is ook voor jou, lieve vrouw! Besef je dat? Open je ogen en zie dat Jezus met je meegaat op de weg die Hij zelf heeft vrijgemaakt. Herken je Hem?  Of zijn jouw ogen zo vertroebeld dat je Jezus niet herkent? 

Aan de slag! 

Ga vandaag lekker naar buiten. Ga wandelen met een vriend(in) en nodig Jezus bewust uit in jullie midden. Richt je blik op Jezus! Je zou wel eens verrast kunnen worden… 

Bron: StudieBijbel Online

Deel deze overdenking

  1. Christelle Adriaanse schreef:

    Ik vind de overdenkingen veel te lang waardoor ik ze niet lees en me nu daar door afmeld om ze te ontvangen

  2. Anoniem schreef:

    Mooie blog! Een brandend hart als je met andere christenen goede gesprekken hebt over het geloof. Heel waardevol!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap