Remember who the real enemy is – over de geestelijke wapenrusting

30

jul

Hadassa

Remember who the real enemy is.Dat is het laatste wat Katniss toegefluisterd krijgt op weg naar de arena. Voor de tweede keer staat ze klaar om te vechten tegen de andere deelnemers in de jaarlijkse Hunger Games. Deze afschuwelijke spelen zijn door de bestuurders van het land bedacht. Zo willen ze proberen de vrede in het land te bewaren. Katniss zal zo meteen oog in oog staan met de andere deelnemers. Ze zullen haar met wapens aanvallen en ze zal zich tegen hen moeten verdedigen. Toch zijn zij niet de échte vijand waar Katniss tegen moet vechten. Al lijkt het op dat moment wel zo. Katniss moet onthouden dat ze uiteindelijk niet tegen de deelnemers tegenover haar vecht, maar tegen de echte vijand: de bestuurders van het land.


Onthoud goed wie de échte vijand is! Dat is wat Paulus zegt aan het eind van de brief aan de Efeziërs. Hij schrijft:

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
(Efeziërs 6:12, NBV)

Paulus wil de christenen, aan wie hij deze brief schrijft, waarschuwen. Deze christenen hebben te maken met tegenstand van mensen om zich heen. Ze proberen hen bij God vandaan te houden en hen te laten zondigen. Ze gedragen zich vijandig tegenover de gemeente. Toch zegt Paulus dat deze mensen niet de echte vijand zijn. Hun echte vijand is geen aardse vijand, maar ze hebben te maken met een geestelijke vijand. Ze voeren geen strijd met mensen, maar met hemelse heersers van de duisternis.

Ik moet bekennen dat ik, toen ik dit vers las, het een beetje aparte tekst vond. Dit gaat best wel ver, vind je ook niet? Hoe kan Paulus alle tegenstand die deze christenen ervaren als geestelijke tegenstand beschouwen? Je kunt toch niet alle tegenstand die je hebt meteen geestelijk uitleggen? Tuurlijk, soms kun je echt met geestelijke strijd te maken hebben. Maar je moet ook nuchter blijven. Je moet ook je verstand blijven gebruiken. Niet alles zit mee in het leven. Niet alles kan altijd goed gaan. Moet je dan meteen van geestelijke strijd spreken?

Maar als je dan deze woorden uit de Efezebrief leest, blijkt dat dit voor Paulus helemaal geen vraag is. Voor hem is er geen twijfel over mogelijk: waar de volgelingen van Christus tegenstand ervaren om het evangelie te verspreiden, daar zijn de machten van de duisternis aan het werk. Waar Christus wordt tegengewerkt, daar kun je spreken van geestelijke strijd. De echte vijand, waar Paulus het over heeft, is dus niet aards. De echte vijand is een geestelijke vijand. De echte vijand is de duivel, de aanvoerder van de hemelse machten van de duisternis.

Geestelijke strijd is een realiteit waar iedereen die Christus wil volgen mee te maken krijgt. Daarom waarschuwt Paulus de christenen in Efeze ook. Ze moeten goed onthouden wie de echte vijand is. Want als je weet wie de echte vijand is, kun je je er ook tegen wapenen. Dat is dan ook de opdracht die Paulus de christenen geeft:

Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
(Efeziërs 6:13-17, NBV)

Paulus roept je op om de juiste wapenuitrusting aan te trekken. Zo zul je je in de geestelijke strijd staande kunnen houden. Deze wapenuitrusting bestaat uit alles wat je in Christus hebt ontvangen: waarheid, gerechtigheid, het evangelie van de vrede, geloof en de zekerheid dat je gered bent. Als je deze wapens gereed houdt, zul je stand kunnen houden.

Remember who the real enemy is. Dat is het advies dat we als christenen voor ogen moeten houden. Er is een geestelijke strijd gaande, daar is geen twijfel over mogelijk. Als je weet wie de vijand is, kun je de juiste wapens inzetten. Om stand te houden en om de duivel te weerstaan.
And…remember who the real victor is. Ook daar is geen twijfel over mogelijk. Wij mensen kunnen de duivel niet weerstaan. Maar in Christus mogen we de geestelijke wapenuitrusting aantrekken. In Hem hoeven we nergens bang voor te zijn. Hij heeft de duivel overwonnen en Hij zal overwinnen. Houd stand, want Christus is Overwinnaar!

Aan de slag!

Lees het gedeelte over de geestelijke wapenrusting nog eens (Efeziërs 6:12-17). Denk na over de volgende vragen:
– Wanneer heb jij iets gemerkt van geestelijke strijd in je leven?
– Hoe kun jij je met de geestelijke wapenrusting staande houden?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap