Ik kies voor een kerk waar ik me erger

31

jul

Neeltje

In de kerk of gemeente waar je deel van uitmaakt, hoor je misschien elke zondag de uitspraak: ‘Ik hoop dat jij je thuis voelt in deze dienst!’ Als je op zoek bent naar een nieuwe gemeente, kijk je of het aansluit bij je wensen en verlangens. Je bent, net als ik, misschien op zoek naar een plek waar je welkom wordt geheten, een gemeente die aanvoelt als een ‘warm bad’. Maar is de kerk een wellness-centrum waar alles goed en fijn aanvoelt? Nee, nou ja, soms dan. In deze blog wil ik je kennis laten maken met een kant van het evangelie die je doet wiebelen op je zondagse bank. Ik leg je uit waarom ik me erger in de kerk.


In 1 Korinthe 1:18-25 lezen we het volgende:

De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen’. Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.
(NBV)

In dit gedeelte van de brief aan Korinthe schrijft Paulus over de dwaasheid van het evangelie. Paulus zegt in felle bewoordingen dat de wijsheid van de wereld in Gods ogen dwaasheid is. De wereld, in al zijn wijsheid, zal Gods plan niet begrijpen. Hij maakt zich kenbaar aan mensen die op een afhankelijke manier willen geloven.

De Joden vragen om een wonder. Zij willen een absoluut teken waardoor ze kunnen weten dat Jezus almachtig is. De Grieken aanvaarden alleen een boodschap die overeenkomt met hun filosofie. Het evangelie doet geen van beide, het laat geen absoluut teken zien en komt ook niet overeen met de filosofieën van de Grieken. De verkondiging van Jezus die gekruisigd is, is voor de Joden aanstootgevend. Zij kunnen zich niet voorstellen dat de Messias zich zou laten kruisigen en daarmee juist onmacht zou laten zien. Voor de Grieken is de kruisiging van Jezus dwaasheid. Zij zien niet hoe zijn lijden een goede uitwerking voor hen kan hebben.

Wat de Joden en Grieken niet gezien hebben, is dat de kruisdood van Jezus geen zwakheid of onmacht laat zien. Juist in de kruisdood werd de macht van de zonde verbroken. Juist daarin kan de van God vervreemde wereld weer met Hem in een goede relatie gebracht worden. In de opstanding van Jezus komt alles bij elkaar: de dood werd verslagen, de macht van de zonde werd verbroken en Gods almacht en wijsheid werden zichtbaar.

In dit Bijbelgedeelte zien we dat zowel de Joden als Grieken het evangelie niet aanvaardden. Het verhaal van Jezus’ dood en opstanding paste niet in hun straatje. Past het wel in jouw straatje?

We willen het liefst moeiteloos geloven. Dat we leven met het besef dat God van ons houdt en wij van Hem. Dat Hij de Vader in de hemel is die voor ons en de wereld zorgt. Toch?

De gemeente is een plek waar we ons thuis kunnen voelen, maar ook een plek waar de boodschap van Jezus wordt verteld. Die boodschap staat haaks op wat onze cultuur ons vertelt. Onze cultuur verschilt niet veel met de visie van de Joden en Grieken in Paulus’ tijd. Ook wij zijn op zoek naar bewijs, naar tekenen en bevestiging. Het evangelie confronteert ons met onze zonden. Het vertelt ons over een God die zich aan een kruis laat nagelen. Hij laat zichzelf in het gezicht slaan. Al deze dingen waren aanstootgevend voor Joden en Grieken. Maar als het goed is, is het ook een ergerlijke boodschap voor jou en mij.

Met al onze macht en kennis is het mensen nooit gelukt om zelf een oplossing te vinden voor de zonde die de mens van God scheidt, en voor de dood die het gevolg hiervan is. Wij schieten tekort, altijd. We moeten onze zonden laten wegnemen door Iemand die onmacht en zwakheid liet zien. Dát is pas ergerlijk!

Aan de slag!

Op welke manier confronteert het evangelie jou? Het is een boodschap die je misschien al vaak hebt gehoord. Maar als je erover nadenkt is het een bizar verhaal: Jezus die zich aan een kruis laat nagelen. Hij moest door de dood heen om overwinning te brengen. Op welke manier schuurt het evangelie met jouw waarden en normen?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap