Rein voor God verschijnen

26

mei

Stefanie

“Jullie moeten helemaal rein zijn voor de Heer God.”, staat er in Deuteronomium 18:13. God is heilig, er kán niets verkeerds bij Hem zijn. Vandaar dat we rein moeten zijn als we voor God verschijnen. Als ik zoek naar synoniemen voor het woord rein kom ik de volgende woorden tegen: schoon, zuiver, onbevlekt, puur, eerbaar, zonder viezigheid. Dat is de enige manier waarop wij in de aanwezigheid van God kunnen komen. Ik neem je vandaag in vogelvlucht mee door de Bijbel met als rode draad ‘Rein voor God verschijnen’. We beginnen bij het Oude Testament en komen uiteindelijk uit bij het Nieuwe Testament.

Het Oude Testament
Laten we bij het begin beginnen in het Bijbelboek Genesis. God schiep de hemel en de aarde. Hij schiep de zon, maan en sterren, de planten en dieren en tot slot schiep Hij de mens. Alles was perfect, precies zoals God het bedoeld had. De relatie tussen Adam, Eva en God was dat ook. Niets stond Adam en Eva in de weg om bij God te komen. Ik vind het bijzonder om te lezen dat zij met God konden praten en zo dicht bij Hem konden zijn. In Genesis 3 kun je lezen dat God door de hof van Eden wandelde. Ik kan mij moeilijk indenken hoe dat eruit zal hebben gezien, maar ik weet wel dat Adam en Eva bevoorrecht waren om op deze manier met God te kunnen leven. De aarde was niet alleen een plek voor mensen, het was ook de plek waar God en mensen samen konden zijn. Totdat er een einde kwam aan de perfectie. De mens had zich laten verleiden en at van de verboden vrucht. Dit had als gevolg dat ze door God werden weggestuurd uit de hof van Eden, ze konden niet langer in de aanwezigheid van God zijn.

Wat een verdriet zal God hebben gehad. Dit was nooit zijn bedoeling geweest. Het was vanaf het begin van de schepping Zijn verlangen om een relatie te hebben met de mensen. Gelukkig is God innovatief en bedacht Hij een ander plan om ervoor te zorgen dat de mensen bij Hem konden komen.

God wilde weer onder de mensen zijn en liet eerst de tabernakel en later de tempel bouwen. Dat was het huis van God. In het Bijbelboek Leviticus worden alle offers (er waren heel veel soorten offers) uitgebreid toegelicht. Het boek begint met het brandoffer. Het brandofferaltaar stond voor de ingang van de ontmoetingstent.

“De Heer riep Mozes bij Zich in de tent van ontmoeting. Hij zei tegen hem: “Geef de Israëlieten de volgende regels over de brand-offers. Als iemand Mij een brand-offer wil brengen, dan moet hij een dier van zijn vee geven: een rund, een schaap of een geit.

Als hij een rund wil offeren, moet hij een gezonde jonge stier uitzoeken. Hij moet hem bij de ingang van de tent van ontmoeting offeren. Hij moet het dier vrijwillig en van harte offeren. Hij moet zijn hand op de kop van het dier leggen. Zo legde de man als het ware zijn eigen schuld op het dier. Het dier ging de straf dragen voor de schuld van de man. Zo zal Ik de man vergeving kunnen geven voor wat hij verkeerd gedaan heeft. Daarna moet hij de stier bij Mij slachten bij het altaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting staat. De zonen van Aäron, de priesters, moeten het bloed rondom tegen de zijkanten van het altaar werpen. Daarna moet de man de huid van het dier afstropen en het dier in stukken snijden. De priester moet hout op het vuur op het altaar leggen. Op dat houtvuur moet hij de stukken vlees, de kop en het vet leggen. De darmen en de poten moet hij met water wassen. Daarna moet de priester die op de andere stukken leggen en dan alles op het altaar verbranden. Als hij het zó doet, ben Ik blij met het offer.”
(Leviticus 1:1-9)

De Israëlieten moesten hun hand op de kop van het dier leggen. Hierdoor legden ze als het ware hun eigen schuld op het dier. Het dier ging de straf dragen voor de schuld van de Israëlieten. Zo werden ze (tijdelijk) rein en konden ze in Gods aanwezigheid zijn. Elke keer als ze de tempel – het huis van God – wilden bezoeken, moesten ze opnieuw een offer brengen om zichzelf te reinigen.

Het Nieuwe Testament
Het offeren van dieren was niet genoeg, het was een tijdelijke oplossing om in de aanwezigheid van God te zijn, maar God verlangde naar meer. Hij kwam met de ultieme oplossing en gaf zijn Zoon. Jezus’ offer aan het kruis was genoeg.

“Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.”
(Titus 2:14, NBV)

Als je gelooft dat Jezus ook voor jou aan het kruis is gegaan, als je gelooft dat Zijn offer aan het kruis genoeg was dan heb je altijd vrije toegang om tot God te naderen, omdat je geheiligd en gereinigd bent door het bloed van Jezus. Hij heeft alle zonden op zich genomen, de zonden die al hebt gedaan, de zonden die je nog gaat doen. Als je gaat staan achter het bloed van het Lam (Jezus Christus), kun je rein voor God verschijnen.

Aan de slag!
Dit lied van opwekking mag je als gebed zingen of bidden:

Heer, uw bloed dat reinigt mij,
doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
in het offer, dat u bracht.
En u wast mij, witter dan de sneeuw,
dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij
geslacht.

Naar: The Bible Project – Animated Explanation of ‘Heaven & Earth’

Deel deze overdenking

  1. Tonnie schreef:

    We kunnen ons leven aan Jezus hebben gegeven. Zingen dat we van de zonden zijn verlost. Geheiligd en gereinigd..
    Toch staat er in de bijbel dat God wil dat we niet meer zondigen. Vaak maken christenen excuses , als ze zondigen, dat ze onder de genade leven en niet onder de wet. Maar het is geen vrijbrief om toch te blijven zondigen. Hij zal ons helpen, en wij moeten strijden, tegen onze zondige natuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap