Hemelvaart 2017: de dagplanning van Jezus

25

mei

Emilia

Hemelvaart, heerlijk een keer vrij op donderdag. Misschien ben je al vroeg wakker en sta je op het punt je wandelschoenen aan te trekken en te gaan dauwtrappen, een wandeling maken in de vroege ochtend van Hemelvaart. Als échte vroege vogel ben je wellicht net terug. Het kan ook zijn dat je net als ik de wekker gisteren uit hebt gezet en heerlijk geniet van de warme dekens terwijl je nadenkt over wat je vandaag eens gaat doen. Op deze nationale feestdag is er in heel Nederland van alles te doen. Braderieën, fietstochten, festivals, markten, misschien pak je nog wel een kerkdienst mee, noem het maar op! Heb jij al plannen gemaakt? Laten we eens kijken wat de plannen van Jezus waren op de dag van de Hemelvaart.

‘Hey, wat ga jij doen met Hemelvaart?’ Een vraag die wellicht al veel is gesteld gisteren. Jezus was de mensen voor. Grappig eigenlijk, want men had toen nog geen vrije dag voor Hemelvaart, dus Hij zou deze vraag vast nooit hebben gehad. Toch had Jezus wat gepland staan die dag en dat wilde Hij zijn vrienden en leerlingen laten weten. Lees mee in Johannes 13:33-35:

Kinderen, Ik ben nog maar heel even bij jullie. Jullie zullen Mij zoeken, maar zoals Ik al tegen de Joden heb gezegd: waar Ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Dat zeg Ik nu ook tegen jullie. Ik geef jullie een nieuwe wet: houd net zoveel van elkaar, als Ik van jullie.  Als jullie veel van elkaar houden, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

Ik zal je heel eerlijk zeggen dat er af en toe momenten zijn dat ik het heel vervelend vind wanneer iemand een verhaal begint en eigenlijk maar de helft vertelt. Een verhaal waarbij je dus eigenlijk wel door moet vragen, wil je het kunnen begrijpen. Een soort van mededeling waarbij je achteraf bedenkt ”Wat moet ik hier precies mee?”, ”Moet ik nu echt doorvragen?”. Waarop mijn reactie dus weleens is: ‘Moet ik nu doorvragen? Zeg gewoon wat je wilt zeggen!’ De kunst is dan rustig blijven en door te vragen..

Simon Petrus vroeg aan Jezus: “Heer, waar gaat U heen?” Jezus antwoordde: “Waar Ik heen ga, kun jij Mij nu nog niet volgen. Jij zal Mij pas later volgen.’’ Petrus vroeg Hem: “Heer, waarom kan ik U nu niet volgen? Ik heb mijn leven voor U over!”
(Johannes 13:36-37)

Ja, Simon Petrus had dat geduld wel, een hart voor Jezus zelfs! Hij bleef doorvragen en Jezus vertelde Zijn verhaal. Ook Tomas had wat meer geduld dan ik. We lezen verder in Johannes 14:1-7.

Jezus zei: “Wees niet verdrietig. Jullie geloven in God. Geloof nu ook in Mij. In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen. Wanneer Ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben. Jullie weten waar Ik naartoe ga, en jullie weten de weg daarheen.” Tomas zei tegen Hem: “Heer, we weten niet waar U naartoe gaat. Hoe kunnen we dan de weg weten?” Jezus zei tegen hem: “IK BEN  de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen. Als jullie Mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen. Vanaf nu kennen jullie Hem en zien jullie Hem.”

Ah, dit is wat duidelijker. Jezus gaat dus naar de Vader. Wij komen later pas, door Jezus, want Hij is de weg. En meer dan dat, Hij is de waarheid en het leven. Het huis van de Vader heeft vele plaatsen en Hij gaat voor ons alles klaar maken. In de tussentijd geeft Hij ons de opdracht om elkaar net zo lief te hebben als Hij ons liefheeft. Iedereen zal dan vervolgens zien dat wij bij Hem horen. Klinkt als een strak plan!

Voordat Hij naar de hemel ging, leerde Hij door de Heilige Geest nog allerlei dingen aan de leerlingen die Hij had uitgekozen. Want nadat Hij uit de dood was opgestaan, liet Hij zich nog vaak aan de leerlingen zien. Pas na veertig dagen ging Hij naar de hemel. Tijdens die veertig dagen sprak Hij met de leerlingen over allerlei dingen die met het Koninkrijk van God te maken hebben. Ook deed Hij nog heel veel wonderen.
(Handelingen 1:2-3)

Jezus bereidde zijn leerlingen voor op de tijd dat Hij bij de Vader zou zijn. Hij gaf hen een 40-dagencursus, geleid door de Heilige Geest en Hij sprak over het Koninkrijk van God.

Na alle voorbereidingen is vandaag de dag aangebroken. De hemelvaart. Jezus gaat terug naar de Vader. Naast het klaarmaken van de kamers maakt Jezus ook plaats voor de Helper.

Want als Ik niet wegga, kan de Helper niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe sturen.
(Johannes 16:7b)

Jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld.” Hierna zagen ze hoe Hij opsteeg naar de hemel. Toen kwam er een wolk en ze zagen Hem niet meer. Ze bleven naar de lucht staan staren. Plotseling stonden er twee mannen in witte kleren bij hen. Ze zeiden: “Mannen uit Galilea, waarom staan jullie naar de lucht te staren? Jullie hebben gezien hoe deze Jezus bij jullie is weggegaan naar de hemel. Op dezelfde manier zal Hij weer terugkomen.”
(Handelingen 1:8-11)

Aan de slag!
Voor Jezus naar de Vader in de Hemel ging, gaf Hij ons een To Do-list mee voor in de tussentijd, terwijl Hij onze kamers inricht. Wat we ook doen deze dag, we hoeven ons niet te vervelen:

  1. Heb elkaar lief zoals Jezus ons heeft liefgehad;
  2. Vertel aan de mensen wat we van Jezus gezien en gehoord hebben;

Hoe staat het er bij jou voor? Lukt het om de To Do-list af te werken?

Deel deze overdenking

  1. Bep schreef:

    Mooie boodschap Emilia. We hebben niet het nakijken bij Jezus’ hemelvaart, maar het uitzien naar de komst van de Helper, de Heilige Geest. We worden niet vleugellam gemaakt, maar krijgen twee geweldige opdrachten. Toch moeten we wel erkennen dat onze Heer vaak slecht grondpersoneel heeft.
    Wat maken we er vaak een puinhoop van, zoveel verdeeldheid onder christenen, doet geen recht aan beide opdrachten die we kregen. En toch…mogen we volgende week weer Pinksteren vieren! Steeds weer opnieuw beginnen. Vandaag omhoog kijken in de verwachting dat het eens klaar is. Fijne dag allemaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap