Rechtvaardigheid – God, waarom doet U niets?

17

okt

Vivian Straver

We leven in een wereld die niet perfect is. Sterker nog: een wereld die verre van perfect is. De uitgemergelde kinderen die in de krant staan, oorlogen en aanslagen die het nieuws halen, armoede dichtbij en ver weg, en zo zouden we een heel lijstje aan ellende kunnen maken. In veel gesprekken die ik met niet-gelovigen over God heb, zijn dit de dingen waarvan zij zeggen dat ze daardoor niet in een goede en liefdevolle God kunnen geloven – en dit zijn eveneens de dingen waardoor ik vaak met m’n mond vol tanden kom te staan. Ik geloof dat God goed is, het beste voor heeft met mensen, maar dat alles lijkt niet te rijmen met wat het nieuws haalt. Herkenbaar? De schrijver van Psalm 10 schrijft hierover.  

In de grote ellende van de wereld is het gemakkelijk om daarbij het bestaan van God te ontkennen. Maar zelfs als christen kun je vraagtekens bij God zetten, wanneer het lijkt alsof Hij niet ingrijpt. David kent deze frustratie, en gaat ermee naar God.  

HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid? Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben! Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartenwens; hij zegent de gierigaard, hij lastert de HEERE. De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn: Er is geen God!
– Psalm 10: 1-4 (HSV).

De gedachte ‘Er is geen God’ past alleen niet bij een gelovige. God is in alle ellende, Hij is erbij, Hij aanschouwt en ziet alles. David zegt:  

Sta op, HEERE God, hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet. Waarom lastert de goddeloze God? Waarom zegt hij in zijn hart: U zult geen rekenschap eisen? Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.
– Psalm 10: 12-14 (HSV).

Maar waarom grijpt God dan niet in…?  

God is bij de uitgemergelde kinderen, bij de oorlogen en aanslagen, bij de zieken en al het andere aan ellende. Hij staat niet rustig toe te kijken aan de zijlijn, maar Hij wordt ten diepste geraakt door alle pijn die zijn kinderen moeten doormaken. Rechtvaardigheid is niet iets wat God doet, maar rechtvaardigheid is wat Hij is.  

U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, HEERE, U zult hun hart versterken, Uw oor zal er acht op slaan, om de wees en de verdrukte recht te doen. Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven.
– Psalm 10: 17-18 (HSV). 

Ooit zal al het onrecht in de wereld verdwijnen, daarover lezen we in Openbaringen. Maar tot die tijd mogen we al wel een stukje van Gods koninkrijk ontdekken en bouwen. ‘Huh, wat, in deze wereldse ellende?’ God is ‘capabel’ genoeg om de ellende weg te nemen – die strijd is al gewonnen door het offer van Jezus aan het kruis. God heeft het beste voor met zijn kinderen, dus het is niet zo dat Hij het liever niet wil. Daar valt niet aan te twijfelen. God wil echter de bouwers van zijn Koninkrijk, jou en mij, gebruiken om zijn Koninkrijk zichtbaar te maken. Het plan van God met alle mensen, met de wereld is goed – maar het zijn de uitvoerders die hierin hopeloos falen.  

Aan de slag! 

Als je een volgende keer bewust wordt van de wereld die zo gebroken is, bedenk dan het volgende: Voor de uitgemergelde kinderen: ‘Waar zijn de voeders?’; bij de oorlogen en aanslagen: ‘Waar zijn de vredestichters?’; bij de armoede: ‘Waar zijn de geldschieters?’. God is rechtvaardig, daar valt niet aan te twijfelen – het zijn vaak zijn ambassadeurs die hierin tekortschieten.  

Hoe kan jij groeien in het ambassadeurschap van die rechtvaardige God?  

Luister ‘If we are the body’van Casting Crowns: 

But if we are the body,  

Why aren’t His arms reaching?  

Why aren’t His hands healing?  

Why aren’t His words teaching?  

And if we are the body,  

Why aren’t His feet going?  

Why is His love not showing them there is a way?  

Deel deze overdenking

 1. Carola schreef:

  Amen!
  Dank je wel🥰
  Liefs Carola

 2. Anna schreef:

  Tja, er is zoveel afhankelijk van de vrije wil van de mens. En de vrije wil is mooi, want daardoor kunnen wij er zelf voor kiezen om God lief te hebben (en anderen). Gedwongen liefde is namelijk geen liefde. Maar daardoor hebben wij mensen dus ook de vrije keuze om niet het juiste te doen. Er is geld en voedsel genoeg in de wereld om iedereen te voeden, medicijnen te geven, etc., maar veel mensen die geld bezitten kiezen ervoor dit niet te delen. Zo leg ik het vaak voor aan mensen die dit argument gebruiken tegen het bestaan van een (algoede) God.

  De wereld is zeker gebroken, maar we mogen er vast op vertrouwen dat alles nieuw gaat worden.

 3. J schreef:

  Die gelijkenis ook met Het Lichaam. Wij zijn de handen en voeten. We geven God de schuld. Maar vertegenwoordigen zelf teweinig…. Mooie eye opener.. En aansporing 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap