Zó kun je het ‘Onze Vader’ ook bidden!

18

okt

Christa Noteboom

Aandachtig hadden ze Jezus gevolgd. Het was hen opgevallen hoe bijzonder Jezus met zijn Vader omging. Zoals Jezus bad… zó wilden zij ook kunnen bidden. En dus leerde Jezus zijn leerlingen een gebed, dat 2000 jaar later nog steeds dagelijks door miljarden mensen gebeden wordt. Bid jij het ook wel eens? Merk je, dat het soms bijna automatisch gaat, omdat je de woorden inmiddels kunt dromen? In de overdenking van vandaag starten we meteen met de ‘aan de slag’: we reiken je een manier aan, waarop je het ‘Onze Vader’ met nieuwe aandacht kunt bidden. Niet omdat het moet… maar omdat het kan. En om net als Jezus op een prachtige manier tot je hemelse Vader te bidden. Bid je mee?  

Aanhef  

Onze Vader, 

U bent de Vader van onze Heer Jezus Christus en de Vader van al mijn geestelijke broers en zussen. Samen vormen we één grote geestelijke familie. U zorgt als een Vader voor ons: liefdevol, streng als het moet en altijd met het goede voor ogen. 

U, Die in de hemelen bent, 

Heerlijk, om even alle dagelijkse beslommeringen los te mogen laten. We richten ons volledig op U, Die niet alleen in ons woont, maar ook hoger bent dan al het andere. 

Richten op God 

Laat Uw Naam geheiligd worden, 

Uw Naam, dat is Wie U bent. Geef, dat ook wij U heiligen: dat wij U als enige eren en grootmaken. Laat ons al het andere kleiner maken in uw aanwezigheid, zodat we volmaakt op U gericht zullen zijn.  

Laat Uw Koninkrijk komen, 

Nu al, in alle mensen die hun leven aan U geven en straks, als uw Zoon Jezus terugkomt. Vader, we bidden dat Hij snel terug mag komen om uw Koninkrijk definitief op aarde te vestigen. En dat zál gebeuren! 

Laat Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. 

U hebt de touwtjes van de geschiedenis in handen. Geef, dat uw goede wil hier op aarde en in ons leven net zo volmaakt uitgevoerd zal worden als in de hemel. Ook als we dat soms moeilijk vinden. Als wij niet willen wat U wilt, wilt U ons dan helpen onze verlangens aan U te geven? We zien ernaar uit dat uw Zoon terug komt en U op aarde onder ons komt wonen. Dan zal Uw wil ook hier volmaakt uitgevoerd worden! 

Bidden voor wat we nodig hebben 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 

Wilt U ons elke dag geven wat wij nodig hebben? Zoals U zelf zegt: we kunnen niet van brood alleen leven, maar hebben uw leven-brengende woorden zo hard nodig (Mattheüs 4:4). Wilt U ons niet rijk maken, zodat we U zouden vergeten…? En wilt U ons geven dat we niet te weinig hebben, zodat we U niet te schande maken, als we oneerlijk proberen te krijgen wat we nodig hebben (Spreuken 30:8-9)? 

Vergeef ons onze schulden, 

Heer, U verdient zoveel meer dan wij U geven. Meer toewijding. Meer aanbidding. Minder egoïsme, meer liefde. Vergeeft U ons, elke keer wanneer we U niet geven waar U als onze Schepper recht op hebt, zodat er niets tussen U en ons instaat. Helpt U ons om in volmaakte liefde tot U en anderen te leven. 

Zoals wij vergeven onze schuldenaren, 

En wilt U hierin ook rechtvaardig zijn? U kijkt naar de manier waarop wij vergeven, als mensen ons gekwetst hebben. Als onze geliefden ons niet geven wat we nodig (denken te)  hebben. Als mensen van ons nemen wat hen niet toekomt. Leer ons vergeven, door onze ogen te richten op de Leidsman en Voleinder van ons geloof, Jezus Christus, die tot het uiterste ging in zijn liefde (Hebreeën 12:2). Leer ons daarbij dat geven beter is dan ontvangen, ook in de relaties met de mensen om ons heen! (Handelingen 20:35) 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Als we verzocht worden om te zondigen, komt dit niet bij U vandaan. U bent de volmaakt goede. Onze verlangens werken soms samen met de tegenstander, om ons te verleiden dingen te doen die ons bij U vandaan houden. U stelt ons soms op de proef, om te kijken hoe ver ons geloof en onze toewijding gaan. Maar Heer, leid ons niet zóver, dat we in verzoeking gebracht worden om het slechte te dienen. Verlos ons van de boze machten buiten en in onszelf. 

Vertrouwen op God 

Want van U is het Koninkrijk, 

Niet van Uw tegenstander, hoe machtig hij ook lijkt. Niet van de zondige verlangens, die soms zo aan ons trekken. Niet van de wereldse machten, waaraan de aarde kapot lijkt te gaan. U bent de Koning die in Jezus al overwonnen hebt. Het winnende Koninkrijk is van U! 

En de kracht, 

Soms voelen wij ons zwak, niet in staat het goede te doen of goed genoeg te leven. Soms lijken machten de wereld te overrulen. Maar de dynamische, overwinnende kracht is niet in deze wereld te vinden, bij satan of bij onszelf. Die is van U! 

En de heerlijkheid, 

U bent vol glorie. Uw karakter is overweldigend. U bent machtig en vol gezag. Uw zegeningen zijn eindeloos! 

Tot in eeuwigheid. 

Uw Koninkrijk, Uw kracht en Uw heerlijkheid zijn niet eindig. Alles wat bij U te vinden is, is eeuwig. Wat een geweldig vooruitzicht! 

Alles wat U zegt is vast en zeker waar. U hoort en verhoort onze gebeden, meer en beter dan ik mij ooit voor zal kunnen stellen! Daarom besluit ik mijn gebed met een klein, maar krachtig woord: 

Amen! 

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Mooi om het onze Vader zó te bidden! Méér dan alleen maar zinnetjes, dieper en rijker.
  Dankjewel Christa.

 2. Isabella schreef:

  Echt heel mooi.
  Isabella

 3. Marten schreef:

  Dag
  Wij bidden het onze vader,vaak ,met een bepaalde sleur..Dit stukje roept ons op ,om het meer bewust te doen,en te ondergaan,wat we precies bidden.Het is bidden en ,praten met God,de vader van onze Heer Jezus Christus

 4. thirij jozef schreef:

  Zeer prachtig het is dit stuk afdruken en de bewaren en ook aan andere personen te geven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap