Micha 7: Recht is recht, krom is krom – opstaan voor recht met Micha

15

okt

Tirza Rots

Micha beschrijft in Micha 7 de tijd waarin hij leeft. Hij voelt zich er niet gelukkig bij. “Wee mij…” is de aftrap van het hoofdstuk. Als een volk God loslaat, neemt het kwaad in het land toe, dat blijkt.  Onrecht viert hoogtij. Mensen in zijn tijd zijn onoprecht en onbetrouwbaar. Machthebbers doen waar ze zelf zin in hebben. Er is een corrupt bestuur. Uitspraak geschiedt tegen betaling. Rechters worden omgekocht. Machtsmisbruik is aan de orde van de dag.

Micha 7

Micha schrijft in hoofdstuk 7 dat vriendschap geen echte vriendschap meer is. Een vriend blijk je niet meer te kunnen vertrouwen (vers 5). Hoe herkenbaar, ook tegenwoordig. Je kent het wel, van dichtbij of verder weg. Een vriendin die vreemdgaat met de man van haar ‘beste’ vriendin. Wat voel je je als vrouw dan bedonderd, als jouw vriendin zoiets doet. Wat nou, vriendschap! Laat staan dat je als man je vrouw bedriegt met een ander. Of andersom natuurlijk. De wereld is er helaas vol van. Een dochter die opstaat tegen haar moeder. Of een schoondochter die in de clinch ligt met haar schoonmoeder.

Ik weet niet of je het televisie programma ‘Het Familiediner’ kent? Ruziemakende familieleden worden bezocht om een verzoeningspoging te doen. Met als doel om de familieleden weer samen aan één tafel te krijgen. Onvoorstelbaar, wat een verdriet en pijn mensen elkaar aan kunnen doen. En wat te denken van de zin “iemands vijanden zijn zijn eigen huisgenoten” (vers 6)? Het doet mij denken aan ouders die lijnrecht tegenover elkaar komen te staan en met elkaar belanden in een vechtscheiding. Maar ook aan een onveilige thuissituatie door misbruik of huiselijk geweld.

O wee, op een dag zal het kwaad vergolden worden. God laat onrecht niet eindeloos voortbestaan. Op die dag zullen mensen ontredderd zijn, schrijft Micha. God is lankmoedig. Maar bij God is de maat ook een keer vol. Als God de mens over laat aan de begeerten van zijn eigen vlees, dan gaat het mis!  Gelukkig leven we nu nog in de genadetijd! Wie zijn rug naar God heeft toegekeerd kan nu nog naar Hem terugkeren!

Waar veel volken letterlijk zijn uitgeroeid op aarde en compleet van de aarde zijn verdwenen, gaat God toch steeds door met Zijn volk Israël. Het is bijzonder hoe het Joodse volk voort heeft kunnen bestaan. Dat is de genade van God. God is rechtvaardig. Zonde kan niet onbestraft blijven. Maar zoals altijd zo mooi wordt gezegd, God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief. Dat is soms moeilijk te bevatten, maar zo waar! God wil dat jij je vertrouwen op Hém stelt. Dan mag jij delen in Zijn rechtvaardigheid (2 Korinthe 5:21). En jij mag mee bouwen aan Zijn Koninkrijk hier op aarde.

Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.
– Psalm 37: 5-6 (HSV)

We kunnen eindeloos praten over de missstanden in de wereld, of in onze eigen familie- of vriendenkring. Maar God heeft een beter idee. Namelijk: dat we onze energie niet gebruiken om ons te frustreren, maar om in actie te komen. God zegt dat we degene die onrecht doen niet hoeven te benijden. (Dus ook niet als het lijkt dat iemand er ongestraft mee wegkomt!)

Onrecht kan ons overweldigen en ons soms ook verlammen. Maar God zegt: vertrouw op Mij en doe zelf het goede. God vraagt van ons om onze plek in te nemen en zelf het goede te doen. Om hierin vervolgens trouw te volharden. Dan zullen we  hoe dan ook verschil maken! Verder mogen we het overlaten aan God. Micha verwoordt het zo:

Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen.
– Micha 7:7 (HSV)

Micha kiest in zijn hart een andere koers, dan de tendens die hij waarneemt in de maatschappij om hem heen. Dit mogen wij ook doen: iedere dag opnieuw bewust de keuze maken om zélf het goede te doen. God kan het goede doen door jou en mij heen. Als jij en ik gehoorzaam en beschikbaar zijn. Daarnaast mogen we zeker weten dat het recht op een dag definitief zal zegenvieren! Dat is als Jezus Christus zal zegevieren. En wij met Hem!

Aan de slag!

Luister: Opwekking 382 – O Heer, de nacht komt over ons – YouTube

Bid je mee om Gods ontferming over ons land? En dat het recht mag zegevieren?

Deel deze overdenking

  1. Elise schreef:

    Jaaa mooie!!🙌🏼

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap