Micha 6: Tel je zegeningen – het levert meer op dan je denkt

14

okt

Gastblogger

Ben jij weleens bij een rechtszaak geweest? Ik weet zeker dat je het volgende nog nooit hebt meegemaakt: dat de aanklager vraagt wat híj verkeerd heeft gedaan. Toch is dat precies wat God doet in Micha 6. Eerst klaagt Hij Israël aan, en vervolgens krijgt het volk de mogelijkheid om Hém te beschuldigen in plaats van andersom.

De rechtszaak

Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen Mij!
– Micha 6:3 (HSV)

Tijdens het volgende onderdeel van de rechtszaak blijft God aan het woord. Hij begint herinneringen op te halen…

Ik heb u immers uit het land Egypte geleid,
u verlost uit het slavenhuis.
Ik heb Mozes, Aäron en Mirjam vóór u uitgezonden.
Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab beraamde,
en wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde,
aan wat er gebeurd is van Sittum tot Gilgal

– Micha 6:4-5a (HSV)

Waarom doet God dit? Op deze manier laat Hij zien dat Hij helemaal niets heeft misdaan. Integendeel. God redde Zijn volk keer op keer! Gods daden uit het verleden laten zien wie en hoe God is.

Tel je zegeningen

Het is waardevol om te onthouden wat God gedaan heeft. Of, in mijn eigen woorden, om zegeningen te tellen. Dat geeft kracht en moed, zeker in moeilijke tijden en op momenten waarop God stil blijft. Het tegenovergestelde is helaas ook waar: vergeet je wat God heeft gedaan in de geschiedenis en/of in jouw eigen leven? Dan verlies je ook de herinnering aan Zijn karakter. Dan wordt het steeds moeilijker om op Hem te vertrouwen. En om de geestkracht te hebben om te leven zoals Hij het bedoeld heeft.

Schuldbewust

God confronteert Zijn volk indirect ook met zichzelf. Want als Gods daden iets zeggen over Zijn identiteit, wat zeggen hun daden dan over hun identiteit? In vers 6 en 7 blijkt dat Israël schuldbewust is. Ze weten dat ze verkeerd bezig zijn. Toch vergeten ze nog steeds Gods (liefdevolle en vergevingsgezinde) karakter. In plaats daarvan proberen ze het goed te maken door hun schuld af te kopen. ‘Wat kunnen wij doen om God te behagen?’ Ze stellen de gekste dingen voor. Ze zijn zelfs bereid om kinderen te offeren, iets wat God verafschuwt!

Gods karakter

Dan komt de profeet Micha met misschien wel een van de meest bekende Bijbelteksten:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

– Micha 6:8 (NBV)

Als je deze tekst los leest, lijkt het misschien alsof dit zich op gedragsniveau afspeelt. Maar God kijkt een laagje dieper:

> ALS jullie Gods daden niet waren vergeten, DAN hadden jullie onthouden wie Hij is.

> ALS jullie hadden onthouden wie God is, DAN hadden jullie naar Hém verlangd.

> ALS jullie naar Hem hadden verlangd, DAN zouden jullie ook dezelfde verlangens hebben.

> ALS jullie hetzelfde verlangen als God, DAN zouden jullie rechtvaardiger leven, trouw zijn en Zijn wegen bewandelen.

In de rest van hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 7 wordt Micha concreet wat wel en niet rechtvaardig is. Zelf vind ik vooral Micha 6:10 confronterend, waarin staat dat het niet rechtvaardig is om spullen in je huis te verzamelen ten koste van anderen. Misschien sta je er niet vaak bij stil, maar in Nederland gaan vrijwel al onze aankopen gepaard met onrecht (denk aan kleding, voedsel, elektronica). Hoe ‘schuldbewust’ ben jij wat dat betreft? En hoe ga jij hiermee om?

Micha Zondag

Dit jaar gaat de Micha Zondag (op 16 oktober) over gevoelens van schuld: ‘Voel jij je thuis in een schuldig systeem?’ Op michazondag.nl kun je een kant-en-klaar kerkenpakket downloaden, inclusief gespreksvragen om hierover door te praten. Dat kan tijdens de Micha Zondag, maar natuurlijk ook op een ander moment.

Wat ik zelf meeneem na het schrijven van deze overdenking: Ze zeggen dat “een betere wereld begint bij jezelf”, maar misschien begint een betere wereld wel met verwondering over Gods karakter. En met een verlangen naar God en de wereld zoals God die bedoeld heeft.

Aan de slag!

Houd eens een tijdje bij met wie en wat jij je gezegend voelt. Schrijf bijvoorbeeld elke dag één ding op waar je dankbaar voor bent. Ik ben benieuwd of dit iets doet met jouw Godsbeeld en de verlangens van je hart, en wie weet zelfs doorwerkt in je gedrag.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap