Rebekka’s misstappen waren geen partij voor Gods liefde

05

mrt

Mandy

Vandaag staan we stil bij Rebekka, als derde vrouw in het rijtje richting internationale vrouwendag. In haar leven zijn twee kernmomenten die God gebruikt in Zijn plan: één van vertrouwen en één van eigen inzicht.

Wanneer de dienaar van Abraham op zoek gaat naar een vrouw voor Izak komt hij bij Rebekka terecht. Ondanks dat zij deze dienaar óf de man waar hij het over heeft nog nooit heeft gezien, is dit wat ze zegt als de dienaar vraagt of Rebekka op zijn verzoek ingaat:

Zij antwoordde: Ik zal meegaan.
– Genesis 24:58b (HSV)

In dat ene moment van gehoorzaamheid draait zij mee in Gods plan voor Zijn volk. Een vrouw om tegenop te kijken. Een vrouw die zonder blikken of blozen besluit naar een ander land te gaan en zich te binden aan een man die ze niet kent. Bewonderenswaardig! Zouden jij of ik hetzelfde doen?

Van ‘ik zal meegaan’ naar ‘ik doe mijn eigen ding’

Een paar hoofdstukken later zien we echter een ander moment. Een moment waarin Rebekka het heft in eigen handen besluit te nemen. 

Toen zei Rebekka tegen Jakob, haar zoon: Zie, ik heb je vader tegen Ezau, je broer, horen zeggen: Breng me een stuk wild en maak een smakelijk gerecht voor me klaar om op te eten; dan zal ik je voor het aangezicht van de HEERE zegenen, vóór mijn dood. Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem, naar wat ik je gebied. Ga toch naar de kudde en haal daar voor mij twee goede geitenbokjes. Dan zal ik daarvan een smakelijk gerecht voor je vader klaarmaken, zoals hij het graag heeft. Dat moet je naar je vader brengen en hij zal het eten. Dan zal hij je zegenen, vóór zijn dood.
– Genesis 27:6-10 (HSV)

Dit moment is de katalysator voor Jakobs bedrog. Hij doet wat zijn moeder zegt en grist zo de eerstgeboortezegen voor Ezau’s neus weg. Rebekka is de initiator achter Jakobs bedrog. Zonder haar voorzet had hij dit niet gedaan. 

Rebekka is onderdeel van Gods plan, ondanks haar bedrog

Nee, Rebekka’s rol in het bedrog van Jakob is geen fraai moment. Niet iets waar je een voorbeeld aan wilt nemen. En toch gebruikt God ook dit in Zijn plan. Sterker nog, een paar hoofdstukken eerder wordt het door God Zelf al voorzegd. 

De HEERE zei toen tegen haar:
Er zijn twee volken in uw schoot,
en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
en de meerdere zal de mindere dienen.
– Genesis 25:23 (HSV)

Was dit gegeven genoeg reden voor Rebekka om dan maar op eigen houtje haar plannen ten uitvoer te brengen? Had ze hiermee een vrijgeleide om maar te doen wat ze wilde: haar jongste tweelingzoon naar voren schuiven en daarmee haar oudste bedriegen? Dat niet per se. Wat je doet en waarom, is en blijft belangrijk in de ogen van de Heere. 

Wat belangrijker is: zelfs wanneer je die momenten creëert, is er hoop. Ook deze verhaallijn ging mee in Gods plan: het ontstaan van het volk van Israël én uiteindelijk de geboorte van Jezus. Zelfs wanneer je bedriegt, liegt of op wat voor manier dan ook fouten maakt, is er een plek voor jou bij de Heere. In Gods plan is er ruimte voor de misstappen van mensen. Hij heeft Rebekka, jou en mij onvoorwaardelijk lief. Laat dat je bemoedigen wanneer je een fout hebt gemaakt en laat het je rust geven bij het nemen van beslissingen. 

Aan de slag!

Heb jij vergelijkbare momenten, goed én slecht, als Rebekka ervaren? Hoe werd dat meegenomen in Gods plan? Dank Hem voor het feit dat Hij alles ten goede laat meewerken. 

Deel deze overdenking

  1. Grace schreef:

    Ik zou niet zeggen dat er ruimte is voor misstappen….eerder als we een misstap begaan zal God het alsnog in Zijn plan gebruiken, Zijn plan /belofte verder zetten. De aardevaders en hun vrouwen hebben veel in eigen heft genomen, waar het volk Israël vandaag de dag nog steeds de consequenties van draagt. Denk maar aan de volkeren die ui Ismael en Ezau zijn voortgekomen. Hoe de satan hun nog steeds gebruikt met als doel Gods oogappel op deze aarde uit te wissen. Prijs God dat Hij zo veel machtiger is en niks Zijn belofte tegen houdt.

  2. Titia Elzinga schreef:

    Waarom werd de oudste zoon altijd gezegend? Het zijn toch allemaal je kinderen? Ik begrijp dit niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap