Purim: dagen van maaltijden en blijdschap

10

mrt

Jacomien van Urk

Gisteren lazen we over koningin Esther en haar bezoek aan koning Ahasveros. Vandaag laten we ons verder meenemen in het verhaal van Esther en het Joodse volk en vieren we het Purimfeest mee! Het feest met dagen van maaltijden en blijdschap. Een feest om de verlossing van het volk te vieren! God heeft de plannen van boosheid en haat verijdeld en zijn volk in blijdschap en vreugde gebracht.  

Het volk had zich vernederd voor God door drie dagen te vasten. Ze voelden de dreiging van Haman en al hun hoop was op Esther gericht. Esther moest voor hun in de bres springen. Zij was degene die gunst en genade moest zien te winnen van de koning. Om zo de wet van Haman te kunnen verijdelen, zodat er redding zou komen voor het volk. God heeft de vernedering van het volk gezien. Hun verlangen naar redding en ontkomen van het onheil van Haman. Hij keert alles om. Degene die eer verdient, ontvangt eer. En degene die vernedering verdient, ontvangt vernedering.  

Haman wordt uiteindelijk door koning Ahasveros vernederd en aan de galg gehangen die hij zelf voor Mordechai had gemaakt. En de Joden mogen in elke stad zich verzamelen, opkomen voor hun leven en iedere macht die hen in het nauw zou willen brengen weg te vagen en te doden. God heeft de rollen omgedraaid. Zijn volk heeft het voor het zeggen.  

In het boek Esther staat beschreven dat de stad Susan juichte en blij was.  

Bij de Joden was er licht en blijdschap, vreugde en eer.

En in elk gewest en in elke stad waar het woord van de koning en zijn wet was aangekomen, was er bij de Joden blijdschap en vreugde, en waren er maaltijden en vrolijke dagen.’ 
– Esther 8: 16-17 (HSV) 

Purim

Tot op de dag van vandaag wordt het Purimfeest in Israël gevierd. Alle verkleedpakken worden uit de kast getrokken en iedereen ziet er op z’n allergrappigst en leukst uit. De één nog gekker dan de ander. Tijdens het Purimfeest wordt er lekker gegeten, geeft iedereen elkaar cadeautjes, wordt er gedanst en heel veel toneel gespeeld. Ik heb zelf een keer het Purimfeest gevierd in Israël, en het is echt een heel vrolijk feest!  

Het feest wordt Purim genoemd, vanwege de naam van het ‘pur’. Pur = het lot. Het lot leek geworpen dat Haman zijn plan om de Joden weg te vagen zou kunnen laten slagen. Maar het verhaal van Esther getuigt van de beperkte macht van mensen en Góds almacht. Hij is degene die het lot in handen heeft en weeft zijn verhaal van licht, blijdschap, vreugde en eer door alles heen. Hij is de Alpha en Omega, het Begin en het Einde en Hij blijft trouw aan zijn eigen beloften, van generatie op generatie. En dat vieren de Joden, nog steeds. Tot de terugkomst van de Messias, de Middelaar.  

Deze dagen zouden herdacht en gevierd worden door elke generatie [letterlijk: elke generatie op generatie], elk gezin, elk gewest en elke stad. Deze dagen van Purim zou men niet overslaan onder de Joden, en bij hun nageslacht mocht aan de herdenking daarvan geen einde komen.
– Esther 9:28 (HSV) 

Bij de Joden was er licht, blijdschap, vreugde en eer. Zij zagen Gods trouw in hun geschiedenis. Doe je mee? Wij hebben ook genoeg redenen voor licht, blijdschap, vreugde en eer! Lees maar mee met onderstaande bijbelteksten.  

Licht  

Want U was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere, wandel als kinderen van het licht.
– Efeze 5:8 (HSV) 

Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart.
– Psalm 97:11 (HSV) 

Blijdschap  

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.
– Johannes 15:11 (HSV) 

De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben in de HEERE, en de armen onder de mensen zullen zich in de Heilige van Israël verheugen.
– Jesaja 29:19 (HSV) 

Vreugde  

Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.
– 1 Petrus 1:8 (HSV) 

Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. 
– Psalm 37:4 (HSV) 

Eer  

Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van Hem Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in Hem.
– Johannes 7:18 (HSV) 

Vertel onder de heidenvolken Zijn eer, onder alle volken Zijn wonderen.
– 1 Kronieken 16:24 (HSV) 

Aan de slag! 

Tijdens het Purimfeest zijn de Joden gewend om elkaar cadeautjes te geven. Letterlijk staat er in de Bijbel: te delen. Deel vandaag iets moois met iemand in je omgeving. 

Je kunt diegene een cadeautje geven, uitnodigen voor het eten of verzin iets waar de ander blij van wordt (en jij ook!).

Laat vandaag een dag zijn van licht, blijdschap, vreugde en eer!  

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Bedankt voor deze blogs Jacomien.
    Geweldig om te lezen hoe God het lot keert.
    Hij Is almachtig, heeft het overzicht, Hem kom alle eer toe. En dan vind ik het geweldig dat we als het ware elke dag Purim mogen vieren. 🙌🏻

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap